Napisao Dušan Marinković utorak, 24 mart 2015 17:04

Na poslednjem sastanku Levog samita Srbije, u Novom Sadu, ponovo se otvorilo pitanje uključivanja ideje radničkog akcionarstva u Solidarne principe Levog samita. Na samom početku potrebno je pojasniti koju ulogu treba da imaju Solidarni principi u radu Levog samita Srbije kao osnovni dokument koji definiše politički kurs jedne organizacije. Drugim rečima, treba uvesti razliku između političkih načela, programa i pojedinačnih članaka.

Političke akte proizvode političke organizacije u cilju definisanja okvira političkog delovanja. Njih hijerahijski možemo podeliti, od opštih ka posebnim, na sledeći način: (1) načela, (2) programe i (3) članke.

Program, dakle, mora biti u skladu sa opštim načelima, a članci, opet, u skladu sa programskim aktima. Program razrađuje opšta načela, dok članci dalje razrađuju program, i tako se razvija politička linija organizacije.

Načela su od posebnog značaja kada je reč o organizacijama zasnovanim na federalnom principu (koalicija više organizacija). Politička načela su u tom slučaju vrlo vidljiva, vidljivija nego kod centralizovanih organizacija, jer imaju izvesni obligacioni karakter, predstavljaju vezivno tkivo koalicije. Stoga, rad na političkim načelima organizacije koja funkcioniše kao front ili koalicija treba da bude od najvećeg značaja. Ne sme se dešavati da debate o partikularnim odlukama ili akcijama organizacije po prioritetu nadjačaju rad na opštim političkim načelima.

Solidarni principi Levog samita Srbije, prvi put predloženi na prvom sastanku u Vrnjačkoj Banji, predstavljaju politički okvir udruživanja organizacija i grupa na levici. Oni predstavljaju, načela koja su zajednička organizacijama članicama. Kao takva, ona predstavljaju najširi i hijerarhijski najviši politički akt Levog samita.

Radničko akcionarstvo, kao jedna od iznuđenih taktika radničke borbe u očajničkim uslovima defanzive pred naletom krupnog kapitala, koja ni na koji način ne dovodi u pitanje vlast kapitala i tržišne mehanizme, ne sme biti predstavljano kao poželjni alternativni model vlasništva jer ne predstavlja nikakvu stvarnu alternativu. Iz ovog razloga se Marksistička organizacija Crveni, kao članica Levog samita Srbije, protivi unošenju modela radničkog akcionarstva u dokument o političkim načelima ove organizacije.

crveni -fb grupa logo copy

Napisao Komunistička tendencija Sirize utorak, 24 februar 2015 02:06

Ukidanje Memoranduma i uklanjanje nadzora Trojke jesu ciljevi koji se jedino mogu postići „jednostranim postupkom“, kao što je odbijanje vraćanja duga i usvajanje radikalnog, socijalističkog programa, sposobnog da inspiriše talas solidarnosti i zajedničku političku borbu protiv mera štednje i kapitalizma od strane radnika i radničkog pokreta širom Evrope.

Napisao Komunistička tendencija Sirize petak, 06 februar 2015 15:26

Povlačenje rukovodstva Sirize nije odložilo nemačke ultimatume. Rešenje je u radikalnoj socijalnoj politici, a ne u diplomatiji. protesti u grkojOdbacimo dug! Nacionalizujmo banke! Eksproprirajmo oligarhiju!

Nažalost, današnji događaji (od 4. februara) su potvrdili ono na šta su Komunisti Sirize sve vreme upozoravali rukovodstvo. „Dobronamerni partneri“ Grčke su u potpunosti razotkriveni, kao i njeni „zlonamerni partneri“, dokazujući time nepostojanje „domena pregovora“ koji bi mogli da dovedu do bilo kakvih opipljivih dobrobiti za grčki narod.

Napisao Komunistička tendencija Sirize četvrtak, 29 januar 2015 09:21

syriza-victory1Šta je vođstvo Sirize moglo da uradi kako bi uspostavila levu vladu koja se ne oslanja na desničarsku partiju? Pročitajte poziciju Komunističke tendencije Sirize prema pitanju šta je vođstvo moglo uraditi kako bi to postigla.

U kontekstu sadašnjice – što predvidive što očekivane – generalizovane klime političke konfuzije, razočaranosti i niskih očekivanja, većina birača naše partije teži ka prihvaćanju koalicije sa Nezavisnim Grcima kao „razumne“, tvrdeći da „nije bilo druge mogućnosti“ za formiranje stabilne leve vlade, budućida je vođstvo Komunističke partije (KKE) odbilo saradnju sa Sirizom. Da li je ovo zaista slučaj? Mi smatramo da nije!

Napisao Komunistička tendencija Sirize utorak, 27 januar 2015 20:19

syriza-flagsOdluka o saradnji sa Nezavisnim Grcima je ogromna greška Sirize! Ne traćimo ovu istorijsku priliku! Nužna je koalicija Siriza-KKE!

Jučerašnja izbora pobeda Sirize, skromno jačanje KKE i konsekventni poraz buržoaskih partija čine istorijsku priliku, ali takođe i jasan politički mandat koji radnička klasa i siromašniji društveni slojevi daju Sirizi da oformi samostalnu levičarsku vladu.

Napisao Komunistička tendencija Sirize ponedeljak, 26 januar 2015 06:31

Budući da joj fale samo dva mandata do apsolutne većine (149/300), Siriza sada pokušava da formira koaliciju. Prema Rojteru, pregovara se sa Nezavisnim Grcima, koji su desni populisti sa nekom vrstom retorike protiv mera štednje. Prerano je da bi se ovo iscrpnije komentarisatlo, ali treba teći da je tako nešto neprihvatljivo. Siriza bi trebalo ozbiljno da se potrudi da pruži ruku Komunističkoj partiji Grčke (KKE) i oformi Siriza-KKE levičarsku, radničku vladu. Takođe, šteta je što je KKE zauzela izuzetno neprijateljski i sektaški stav prema Sirizi. Ove dve partije iz grčke komunističke tradicije (Siriza je nastala iz otcepljenih delova KKE) su zajedno osvojile 42% glasova i imale bi 164/300 mandata! Ovo bi bila jaka baza za sprovođenje radikalnog socijalističkog programa.

Ovde prenosimo inicijalnu procenu ishoda današnje izborne bitke i istorijske pobede levice, iznetu od strane naših grčkih drugova iz Komunističke tendencije Sirize.kt sirize

 

Napisao Stamatis Karagianopulos četvrtak, 22 januar 2015 21:07

stamatis1Pročitajte kratak članak o stavu Komunističke tendencije u Sirizi iznesenom na nedavnom sastanku Centralnog komiteta Sirize, i o govoru našeg druga Stamatisa Karagianopolusa.

Na sastanku Centralnog komiteta Siriza početkom januara 2014, izglasano je usvajanje predloženog kodeksa ponašanja za članove Parlamenta i odobrenje liste kandidata za predstojeće izbore te smjernica za djelovanje. Samo je Komunistička tendencija Sirize glasala protiv liste i smjernica na kojima su se našle oportunističke izdajice iz DIMAR-a (Demokratske ljevice odnosno stranke lijevog centra, bivšeg desnog krila Sirize), koja je bila temeljni dio Koalicijske vlade u razdoblju nakon izbora 2012.), na listi Sirizinih potencijalnih saveznika.

Drugovi iz Lijeve platforme (ljevičarske struje unutar Sirize s Panagiotisom Lafazanisom na čelu) suzdržali su se od glasanja za predloženu listu.

Slijedi govor našeg druga i predstavnika Komunističke tendencije Sirize, Stamatisa Karagianopolusa, na sastanku Centralnog komiteta Siriza:

Strana 1 od 26