Literatura

Socijalizam i religija (1905.)

Današnje društvo je potpuno zasnovano na eksploataciji širokih masa radničke klase od strane manjine populacije, klase zemljovlasnika i kapitalista. To je robovsko društvo, s obzirom da „slobodni“ radnici, koji čitav svoj život rade za kapitaliste, imaju „pravo“ samo na ona sredstva za opstanak koja su obavezna za održavanje robova koji donose profit, za očuvanje i neprekidno trajanje kapitalističkog ropstva.

Opširnije...

Lenjinistička teorija organizacije

Sadržaj

Uvod. 1

I. Buržoaska ideologija i proleterska klasna svest. 4

II. Proleterska klasna borba i proleterska klasna svest. 8

III. Revolucionarna avangarda i spontane akcije masa. 14

IV. Organizacija, birokratija i revolucionarna akcija. 16

V. Organizaciona teorija, revolucionarni program i revolucionarna praksa. 18

VI. Organizaciona teorija, demokratski centralizam i sovjetska demokratija. 20

VII. Sociologija ekonomizma, birokratizma i spontanost. 23

VIII. Naučna inteligencija, društvena nauka i proleterska klasna svest. 27

IX. Istorijska pedagogija i komunikacija klasne svesti

Opširnije...

Proleterke i socijalizam (1896.)

„Samo u vezi sa proleterkom socijalizam će biti pobjednički“
(govor na partijskom kongresu Socijaldemokratske partije Njemačke, Gota, 16. oktobar, 1896, Berlin)

Istraživanja Bahofena, Morgana i drugih dokazuju da se socijalna potlačenost žena poklapa sa pojavom privatne svojine. Suprotnost unutar porodice između muža kao vlasnika i žene kao ne-vlasnika predstavlja osnovu ekonomske zavisnosti i socijalne nejednakosti ženskog pola. Prema Engelsu, ova socijalna nejednakost predstavlja jedan od prvih i najstarijih oblika klasne vladavine. On kaže: „U porodici, muž predstavlja buržoaziju, a žena proletarijat.“ Ipak, žensko pitanje u modernom smislu riječi nije postojalo. Samo je kapitalistički način proizvodnje stvorio socijalnu transformaciju koja je izrodila moderno žensko pitanje, uništavajući stari porodični ekonomski sistem koji je omogućavao izdržavanje i smisao života za veliki broj žena tokom pretkapitalističkog perioda. Međutim, mi ne smijemo prenijeti te drevne ekonomske koncepte (koncepte uzaludnosti i sitničarstva) i povezati ih sa životom žena našeg vremena. Dokle god je postojao stari tip porodice, proizvodna aktivnost je ženi pružala smislen život. Ona stoga nije bila svjesna svoje socijalne nejednakosti, uprkos strogoj ograničenosti za razvoj njenog potencijala kao pojedinca.

Opširnije...