Napisao Crvena Kritika sreda, 14 novembar 2012 23:00

Internet časopis Crvena kritika je glasilo Marksističke omladine Crveni, organizacije učenika, studenata i mladih radnika okupljenih oko ideja marksizma, sa ciljem da organizuju borbenu partiju radničke klase, sa marksističkim programom korenitog društvenog preobražaja u korist radničke klase, koja sačinjava ogromnu većinu stanovništva svake civilizovane, industrijske zemlje.

Građanski teoretičari liberalnog i konzervativnog opredeljenja, od kojih su mnogi dojučerašnji „komunisti", već nas godinama ubeđuju kako je marksizam prevaziđen, a slobodno tržište nema alternativu. Kao primere uglavnom navode krah Sovjetskog Saveza i ostalih država „realnog socijalizma". U stvarnosti, krah Istočnog Bloka i sličnih država nije označio diskreditovanje socijalizma, već bankrot staljinističkih i staljinoidnih diktatura, koje su iskrivljavale marksizam i ideje Marksa, Engelsa i Lenjina, i koristili iskrivljene verzije njihovih teorija za otimanje vlasti iz ruku revolucionarnih radnika.

Istina je, međutim, da socijalizam ne može da uspe ako nije demokratski. Demokratija je u samim osnovama socijalizma. Naš cilj jeste da reafirmišemo marksizam kao kreativno i moćno oruđe za kritički i naučni pristup objašnjavanju i rešavanju gorućih društvenih problema. Kapitalizam se pokazao kao antihumanistički sistem, u kojem su sve slobode žrtvovane slobodnom tržištu i koji ne poznaje druge društvene interese osim interesa šačice vlasnika krupnog kapitala. Iz svakodnevnog života se jasno zaključuje da u kapitalizmu velikoj većini ljudi sleduju samo beda i robovanje „poslodavcima“ zarad pukog preživljavanja. Nema razloga da ijedan radni čovek pristane na tako nešto. Drugačije društvo je moguće i neophodno!

Napisao Niklas Albin Svenson ponedeljak, 12 novembar 2012 00:23

10743609734bea1e8553f9b772049258_origGlobalno finansijsko tržište je prošle nedelje ponovo postalo nervozno. Novu rasprodaju akcija su izazvale katastrofalna situacija u Evrozoni, usporavanje privrednog rasta Kine, kao i slabe brojke u SAD. Sve ovo ukazuje na početak nove opšte recesije.

Napisao Filip Šaćirović ponedeljak, 05 novembar 2012 18:26

Studenti Srbije konačno napuštaju iluzije o „pravoj Bolonji“ i o njenom „doslednom sprovođenju“. Protest za besplatno obrazovanje, označava prekretnicu u socijalnoj borbi studenata.

Lišeni iluzija i umorni od „borbi za mrvice“, kako i sami nazivaju prethodna cenkanja oko bolonjskih bodova, koja su vodila iz poraza u poraz paralelno uzdižući institucije za kontrolu i smirivanje studenata, poput SKONUS-a i studentskih parlamenata, beogradski studenti su rešili da ove godine borbi pristupe sa jednim jedinim zahtevom, kojim se traži sistemska promena u odnosu države i društva prema školstvu – zahtevom za besplatnim obrazovanjem.

319076_442354639145725_170319563_n

 

 

Napisao Crvena Kritika ponedeljak, 16 jul 2012 10:08

"Protestni priručnik za studente" u izdanju naše redakcije je sada dostupan i u PDF formatu. Dokument možete naći ovde i slobodno štampati ili kačiti na Vaše internet stranice ili fejsbuk profile.

Napisao Filip Šaćirović sreda, 11 jul 2012 23:10

potocariKomunisti ne smeju zaboraviti klasnu prirodu i ekonomsku pozadinu građanskog rata u BiH. Koji narod danas može da kaže da je u tom ratu pobedio? Ko može da kaže da je dobio ono za šta je verovao da se bori? Osim malog broja privilegovanih biznismena, političara, popova i drugih gangstera - niko. Radni ljudi su se iz nacionalnih vojski vraćali srušenim kućama, rasprodatim firmama i sniženim platama - ako nisu izgubili poslove. Vratili su se kući u novi tržišni svet kapitala i kriminala, odbačeni i marginalizovani u svojim gradovima i svojim firmama, trpeći uz bedu i iživljavanja komercijalnih patriotskih preduzetnika, nacionalnih "heroja" i "domaćina".

Napisao Goran M sreda, 11 jul 2012 22:30

antidrazaU Petak 22. juna, aktivisti Crvene kritike učestvovali su u organizaciji protestnih skupova protiv rehabilitacije četničkog vođe iz Drugog svetskog rata Dragoljuba Draže Mihailovića u Beogradu i Subotici. Izveštaje sa oba skupa možete pročitati ovde:

Napisao Uredništvo "Marxistiki foni" nedelja, 17 jun 2012 12:06

Da li je zbacivanje kapitalizma i uspostavljanje demokratski planirane, društvene privrede u Grčkoj danas moguće? 2011-10-28_syriza_banner-piazza_del_popoloPolitički i stručni predstavnici „Trojke“ i grčke vladajuće klase odbacuju kao „nepraktičan“ svaki program koji je usmeren protiv interesa bankara i drugih kapitalističkih grabljivaca. Svaki zahtev za kidanjem okova nadničarskog ropstva i orgomne armije nezaposlenih, koji su prinuđeni da jedu otpatke ostatka društva je žigosan kao „populizam“ i „avanturizam“ od strane ove fine hrišćanske gospode.

Strana 4 od 24