Prošlog vikenda, 13. i 14. maja u Novom Sadu održan je četvrti redovni kongres Marksističke organizacije Crveni. Na kongresu su prisustvovali delegati iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije kao i gosti iz Mađarske, Austrije, Italije, Bugarske i predstavnik Internacionalnog sekretarijata Internacionalne Marksisticke Tendencije.

Prvi dan kongresa otvoren je diskusijom o Svjetskim perspektivama. Predstavnik IS iz Londona je dao uvod i objasnio turbulentna vremena u kojima živimo u kontekstu krize kapitalizma. Drugovi iz Jugoslavije i gosti su dali doprinos diskusiji, osvrćući se na situaciju u svojim zemljama. Nakon toga uslijedila je diskusija i usvajanje dokumenta  ‚‚Zašto radnička Jugoslavija” koji zastupa naše pozicije i internacionalisticki pristup ka nasleđu jugoslovenskog socijalizma i izgradnji nove radničke Jugoslavije. U tački o finansijama konstatovali smo da vlada disciplina i uspjeli smo da sakupimo više donacija nego što je bio cilj, sa kojima smo pokrili troškove organizacije kongresa i uvećali kasu.

Drugi dan kongresa otvoren je Internacionalnim izvještajem o progresu naše Internacionali i sestrinskih sekcija širom svijeta. Odabran je i delegat naše organizacije za predstojeći Svjetski kongres IMT koji se ovog ljeta održava u Italiji. Nakon toga smo dali izvještaj o radu naše organizacije i izdvojili najbitnije događaje koji su se desili u periodu između dva kongresa. Izabran je i novi sastav Centralnog komiteta u koji su ušli i mlađi članovi organizacije koji će nam dati novu snagu i polet u budućem radu. Na kraju smo usvojili Organizacioni dokument i u predstojećem periodu još odlučnije ćemo okrenuti našu organizaciju ka regrutaciji, posebno prema mladim radnicima i studentima.

Kongres je tradicionalno završen pjevanjem Internacionale. Iz ovog veomaproduktivnog kongresa izašli smo motivisaniji i borbeniiji u cilju ispunjenju našeg zadatka u građenju snaga marksizma na prostoru Jugoslavije!

Uključi se i ti! Budi dio svjetske borbe za socijalizam!