pomigliano_fiat01

Prenosimo pisma uzajamne podrške, koja su napisali predstavnici italijanskog sindikata metalaca, FIOM-a iz Pomiljana, i Saveza samostalnih sindikata Srbije iz Fijat automobila Srbija. Ton ovih pisama jasno pokazuje sve veću svest međunarodne radničke klase o istim interesima radnika u svim zemljama i neophodnosti udružene borbe protiv multinacionalnog kapitala.

Obraćanje italijanskih radnika radnicima u Srbiji

Odbranimo naša radna mesta i radnička prava!

Ekonomska kriza ostavila je duboke posledice na radnike širom sveta. U Italiji, kriza automobilske industrije poslužila je kao izgovor za lansiranje do sada nezapamćenih napada na prava svih radnika. Fijat koristi ekonomsku situaciju da ucenjuje radnike, počevši od juga Italije gde je standard života niži a potražnja za poslom velika. Nakon što je zatvorena fabrika na Siciliji (Termini Imerese), fabrici u Pomiljanu, nedaleko od Napulja, ponuđeno je da nastavi sa radom samo pod određenim uslovima. Fijatovi zahtevi prema radnicima bili su jasni: ili ćete prihvatiti radni odnos bez osnovnih prava, sa nižim platama i dužim radnim vremenom, uz intenzivniji tempo rada, ili će se fabrika preseliti na drugu lokaciju.

Danas se ovi zahtevi upućuju nama, a već sutra mogu biti adresirani na radnike Fijata bilo gde u svetu. Teret krize se svaljuje na radnička pleća dok profit, akcijske dividende i milionske naknade za menadžere poslednjih godina rastu, uključujući i primanja direktora Fijata, Serđa Markijonea. Prvobitno ucenjujući radnike iz Pomiljana, suprotstavljajući im poljske radnike kao konkurenciju na tržištu rada, kompanija je sada navodno odlučila da započne proizvodnju novih modela u Srbiji, izmeštajući dosadašnju proizvodnju u Torinu.

Nakon što je inkasirao milione evra od italijanske države, Fijat nastavlja sa istom praksom u Srbiji, gde mu država, u zamenu za investicije, obezbeđuje zaštitu od konkurencije, deset hiljada evra za svakog zaposlenog radnika i desetogodišnje oslobađanje od plaćanja poreza. Uz sve ovo, Fijat je zaposlio samo hiljadu od dve hiljade šest stotina Zastavinih radnika.

Motivacija Fijata nisu samo ekonomske beneficije koje mu je dodelila Vlada Srbije i niži troškovi proizvodnje, imajući u vidu razliku u platama između dve zemlje. Na pitanje zašto izmešta proizvodnju u Srbiju, Markijone obično odgovara da su italijanski sindikati nepouzdani. Pod ovim, Fijat podrazumeva da radnici i sindikati moraju prihvatiti uslove koji im se ponude, kakvi god oni bili.

Oni se igraju našim životima i, u potrazi za što vecim profitom, pokušavaju da postave u rivalski odnos radnike iz različitih zemalja, nadajući se da ćemo to prihvatiti i pokušati da zakinemo jedni druge. Pre par meseci primili smo pismo podrške iz Fijatove fabrike Tihi u Poljskoj u kome nas poljski radnici obaveštavaju da su bili primorani da private ponižavajuće uslove samo da bi zadržali proizvodnju u njihovom gradu, pa ipak čak ni najveće žrtvovanje nije bilo dovoljno za gazde. Radnici iz Tihija su apelovali da nastavimo sa našom borbom kako bi pokazali Fijatu da ne može nastaviti sa ucenjivanjem randika putem pretnji gubljenjem radnih mesta.

Znamo da su i vaši sindikalni predstavnici s punim pravom isticali da svojim izjavama Markijone pokušava da podeli radnike naše dve zemlje i pozivali na zajedničku borbu. Sada je vreme da se ovi pravedni zahtevi sprovedu u delo kroz zajednički sastanak sindikalnih delegata svih evropskih grupa kompanije sa ciljem organizovanja dana ujedinjene borbe u fabrikama širom kontinenta.

Sigurni smo da će nam se radnici u Srbiji pridružiti i pokazati da je u njihovom interesu da zadrže svoja radna mesta, ali i da će se istovremeno boriti za to da Fijat prestane sa svojim igrama i pokazati da nisu spremni da se pretvore u robove zarad njihovog profita.

Ne pristajemo na ucene Markijonea i gazda. Kao radnici u različitim zemljama moramo se boriti zajedno za jedinstvo radničke klase i našu budućnost.

Domenico Loffredo, sindikalni predstavnik, Federacija zaposlenih u automobilskoj industriji (FIOM-CGIL), Fijat- Pomiljano

Vincenzo Chianese, sindikalni predstavnik, Federacija zaposlenih u automobilskoj industriji (FIOM-CGIL), Fijat- Pomiljano

Matteo Parlati, sindikalni predstavnik, Federacija zaposlenih u automobilskoj industriji (FIOM - CGIL), Ferari-Modena

 

Pismo radnika Fijat automobila Srbija (prevedeno sa italijanskog)

Dragi italijanski radnici,

Ekonomska kriza je donela i krizu tržista rada zajedno sa ozbiljnim napadom na prava radnika. Nikada nismo bili toliko ucenjivani zadržavanjem naših radnih mesta kao sada, a prihvataju se uslovi rada mnogo gori od ranijih.

Gazde su to iskoristile sa jedinim ciljem da okrenu radnika protiv radnika i povećaju profite. Kazu da smo mi krivi jer su oni snizili plate, jer su oni smanjili broj radnih mesta i izmestili proizvodnju, uvek u potrazi za onima koji su primorani da prihvate radno mesto po svaku cenu. Mi iz Srbije opet izjavljujemo da nećemo prihvatiti te ucene. Zelimo da radimo, ali sa dostojanstvom, bez pritisaka i ucena i ovi zahtevi će uvek biti veza izmedju nas i vas. Pružamo vam punu solidarnost u vašoj borbi za odbranu zajedničkih interesa i dostojanstva i pozivamo vas da ojačamo jedinstvo radnika u cilju građenja boljeg sveta za naše sinove.

SAMOSTALNI SINDIKAT FIJAT AUTOMOBILA SRBIJA

Sekretar
Zoran Mihailović