Bivši radnici niških fabrika (Ei, Građevinar, Nitex, MIN i Jastrebac) dobili su poziv državnog sekretara Ministarstva za finansije i privredu, Ivice Kojića, da se sutra, 27. juna, sastanu u Beogradu. Tim povodom razgovarali smo sa Radišom Spasićem, predstavnikom bivših radnika niških fabrika, koji će sa još nekolicinom svojih kolega sutra otputovati za Beograd na pregovore.
 

 

KB: Na današnjem protestu je bilo reči da će se sutra ići na pregovore u Beograd. Možete li nam tim povodom reći o kakvim je pregovorima reč i ko će sve od bivših radnika i radnica imati svoje predstavnike na tim pregovorima?

RS: Za sutra u 13 časova, u Ministarstvu finansija i privrede, imamo poziv od državnog sekretara Ministarstva Ivice Kojića na sastanak u vezi sa propuštenim zaradama radnika najvećih niških preduzeća - Elektronske industrije, Mašinske industrije, Jastrepca, Građevinara i Niteksa. Trebalo bi da nam se na sutrašnjem sastanku konačno predloži rešenje za problem propuštenih zarada, i da se, u principu, preliminarno dogovorimo za predlog koji ćemo posle u povratku potvrditi sa radnicima. Pregovarački tim je do sada uglavnom bio predstavnik sindikata Građevinara, predstavnik sindikata Jastrepca i ja kao šef pregovaračkog tima i kao predstavnik Elektronske

KB: Koji će biti zahtevi radnika na sutrašnjim pregovorima?

RS: Zahtev, oko 4.500 radnika, je isplata oko 110.000 propuštenih zarada. Za isplatu zarada Ministarstvo je ponudilo tri varijante. Prva je da se nekima da posao, pa da kroz posao sami isplate zarade; nekima da se umesto zarada isplati socijalni program i deo zarada da isplate iz stečaja; a za ostale da se ponude zarade direktno u vidu kredita ili pozajmica za isplate. 

KB: Šta očekujete od sutrašnjih pregovora?

RS: Ja mislim da bi najzad trebalo sutra da nam konkretno daju ponudu. U toj ponudi je varijanta modela stare devizne štednje, koja je ranije pominjana u dva navrata - 26. aprila je decidirano rečeno da je to varijanta koja se razmatra i koja će biti predložena ako MMF dozvoli. Tako da, ja računam da će sutra zvanično da mi predlože model stare devizne štednje, sa varijantama vezano za to koliko godina da se isplaćuje i kolike će biti godišnje rate.

KB: Da li je bilo ikakvih rezultata od dosadašnjih pregovora sa državnim sekretarom Ministarstva?

RS: Što se tiče rezultata, jedini pravi rezultat je da su tri fabrike kojima je ponuđen socijalni program umesto zarada dobile papire i sakupljaju dokumentaciju za socijalni program. Ostalih konkretnih rezultata nije bilo. Inače, ne znam kako to da protumačim, 26. aprila je ponuđena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara za 1.000 radnika. Jedino je to bilo konkretno, sve ostalo je bilo 'šta bi bilo - kad bi bilo'. 

KB: Koliko je do sada bilo održano ovakvih sastanaka?

RS: Sutra je peti sastanak. Prvi je bio 10. decembra (2012.), pa drugi  16. januara (2013.),  treći 25. marta, četvrti 26. aprila i evo sutra, 27. juna, peti. 

 

KB: I za kraj, možete li reći nešto o dopisu Vladi RS, o kome je bilo reči na prethodnom protestnom skupu, u vezi je sa kašnjenjem Ministarstva finansija i privrede po pitanju isplate zaostalih zarada?

RS: Na prethodnom sastanku, 26. aprila, ja sam jedan vrlo oštar dopis poslao mejlom državnom sekretaru Ivici Kojiću, u kome sam zapretio da ćemo u slučaju da nas i dalje ignorišu i ovako se ponašaju prema nama, vezano za naše zahteve, zatražiti raskid vladajuće koalicije, i na republičkom i na gradskom nivou, što podrazumeva smenu i ministra Dinkića, predsednika URS-a. Jer, oni ne rade svoj posao a na naš račun primaju debele plate. U tom kontekstu sam ja podsetio radnike na tu stvar prošli put.

---

Uz intervju objavljujemo zapisnike sa prvog i drugog sastanka predstavnika radnika i radnica niških fabrika sa državnim sekretarom Ivicom Kojićem, održanih u Beogradu 10. decembra 2012. i 16. januara 2013. godine. 

Zapisnik sa sastanka održanog 10. decembra 2012.

Zapisnik sa sastanka održanog 16. januara 2013.