Danas u 12 časova reprezentativni sindikati održavaju protest ispred Glavne pošte u Takovskoj ulici. Marksistička organizacija „Crveni“ poziva sve simpatizere na pridruživanje tom protestu, kao i kombinovanom protestu poštara ispred Glavnog poštanskog centra u Zemunu, u Novom Sadu i u Nišu. 7. novembra smo razgovarali sa Radovanom Tešićem, potpredsenikom Samostalnog sindikata poštanskih radnika:

Šta je razlog održavanja protesta? Koji su vaši zahtevi?

To je pre svega loša egzistencijalna situacija u Pošti Srbije. Od osnovnih zahteva, tražimo vraćanje plata na nivo pre smanjenja od 10% iz 2014. godine, isplatu zarada iz dobiti, prevođenje kolega koje rade na sistematizovanim radnim mestima sa rešenjima o privremeno-povremenim poslovima u status zaposlenih na određeno vreme. Dalje,tražimo prevođenje kolega zaposlenih na određeno vreme u status zaposlenih na neodređeno najkasnije nakon 2 godine, i sada smo kao zahtev dodali postavljanje novog generalnog direktora Pošte Srbije od strane osnivača, Vlade Republike Srbije. Isto tako, jedan od naših uslova je da Mira Petrović ne može ponovo biti direktor Pošte Srbije. Danas smo najavili štrajk za 21. novembar ako sam protest ne da rezultate. (Dokument odluke o štrajku sa svim zahtevima je dostupan u dodatku, prim. nov.)

Da li se protest održava u drugim gradovima? Imate li podršku iz drugih sektora?

Održava se. Danas smo dobili informaciju da se protest održava u Novom Sadu. Sutra bi trebalo i Niš da krene. Što se spoljne podrške tiče, mi za sada pokušavamo da sami rešimo spor sa rukovodstvom i sa Vladom Srbije. Ukoliko to ne uspe, mi ćemo u našu borbu uključiti i građane Srbije, jer Pošta je njihov servis.

Da li je bilo pritisaka da se protest ne održi?

Svakako ih je bilo. 30. oktobra smo održali protest ovde, ispred Glavnog poštanskog centra, i oni su nam mejlom uručili zabranu održavanja protesta, što je protivzakonito. Sprečavanje zakonitog sindikalnog delovanja inače sa sobom vuče kaznu od 1 do 3 godine zatvora. Mi smo uprkos tim pritiscima pokrenuli i ovaj sadašnji protest.

Od kada i kako su se sve pogoršali uslovi rada u Pošti?

Uslovi rada u pošti su se posebno pogoršali oduzimanjem 10% od plata 2014. godine. Mi ni pre toga nismo pratili trend povećavanja plata, tako da smo mi u odnosu na druga javna preduzeća možda i najviše oštećeni. Dovedeni smo u jednu nezavidnu egzistencijalnu situaciju i sa time se više nije moglo preživeti.

Koje je Vaše mišljenje o tome šta je uzrok stanja u kome se nalazi Pošta Srbije?

Od kada je uveden višepartijski sistem u Srbiji, javna preduzeća su postala plen za svaku vladajuću garnituru ili pojedinačnu stranku, u zavisnost od toga kako se one međusobno dogovore. Smatramo da Poštu treba da vode stručnjaci, jer u pitanju su veliki, složeni sistemi, te stoga mislimo da je politika kontraprodukt u Pošti Srbije. Pošta je poprilično urušena dolaskom članova PUPS na čelna mesta – poslovanje Pošte je dovedeno u pitanje i mi, zaposleni, iz tih razloga možda najviše i protestvujemo. Preti nam poslovni kolaps ako nešto ne preduzmemo, ako na čelna mesta ne dovedemo stručnjake.

Pošto ste pomenuli višepartijski sistem, da li je situacija bila bolja pre 1991?

Naravno da je bilo bolje pre 1991. Pošta je tada bila jedinstveno preduzeće sa Telekomom i brojala je 32 hiljade zaposlenih. Imala je veće tržište, Zajednicu pošta Jugoslavije, te su i plate bile bolje. To vreme ne može da se meri sa ovim vremenom. Sa uvođenjem parlamentarizma, mi smo krenuli na dole.

Kako i kada je Mira Petrović došla na poziciju direktora?

To se desilo prošle godine, s odlaskom Krkobabića. Ona je tada došla i postavljena je na mesto VD direktora od strane PUPS, pošto je Pošta postala njihov deo  plena iz političke podele javnih preduzeća. Njen mandat na toj poziciji je istekao još 12. septembra i zakonski ne može da se produži. Konkurs za novog generalnog direktora je bio objavljen i u maju se na taj konkurs bilo javilo oko 26 ljudi. Prošle nedelje je izvršeno testiranje kandidata prema kriterijumima za prijem novog direktora (stručna sprema, minimum od 5 godina rada u sistemu,...). Međutim, do dana današnjeg nije postavljen novi direktor. Štaviše, Mira Petrović je jedna od tih 26 kandidata za generalnog direktora i mi se tome protivimo jer ona uopšte nije stručni kadar za tu poziciju.

Intervju vodio Miodrag Mijatović, član „Crvenih“.