Ove godine se navršava 500 godina od zarobljavanja Kvatemoka (posljednjeg astečkog vladara) 13. avgusta 1521. od strane španskih osvajača, događaja koji je označio datum pada Meksika-Tenočtitlana. Ovaj pad je predstavljao veoma važnu fazu u procesu razvoja kapitalizma i njegovog svjetskog uspona do dominacije. To je bila jedna od polaznih tačaka kapitalističke globalizacije. Ona je predstavljala sukob između dva načina proizvodnje: kapitalizma u njegovoj ranoj fazi razvoja i načina proizvodnje srednjoameričkog svijeta, sa svojim osobenostima.

 Špansko osvajanje Meksika
 Slika: Eksploatacija Meksika od strane španskih konkvistadora, Dijego Rivera

U ovom sukobu, velike civilizacije predhispanskog svijeta su žrtvovane da bi nahranile kapitalistički sistem u nastajanju, pri čemu je većina stanovništva umrla kao rezultat uništenja njihove kulture i uvezenih bolesti. Zahtjev meksičkog predsjednika Lopeza Obradora da se španska vlada izvini za genocid otvorio je debatu o raznim pitanjima, između ostalog: šta je značilo osvajanje, kako donijeti pravdu za autohtone narode, koliko je danas Meksiko slobodan i nezavisan, kako treba da se borimo protiv imperijalizma, i kako je moguće da je nekoliko stotina osvajača bilo u stanju da sruši carstvo koje je vladalo milionima ljudi. U ovom članku namjeravamo da doprinesemo marksističkoj perspektivi 500 godina od pada Tenočtitlana.

Primitivna akumulacija kapitala i žeđ za zlatom

Na početku – tokom vijekova takozvane renesanse, u periodu prije kolapsa dominantnih feudalnih odnosa – kapital se akumulirao u obliku trgovačkog kapitala, uglavnom kao novac i roba. Razvoj trgovine podstakao je Portugalce da pokušaju da oplove Afriku u potrazi za novim putem na istok. Ali trgovina robljem, koja je potom ubrzala kapitalističku akumulaciju, bila je unosnija od stare trgovine sa „Istočnom Indijom“. Bilo je samo pitanje vremena kada će druge sile, ljubomorne na uspjeh Portugalaca, pokušati da pronađu nove puteve preko Atlantika, i time naprave od Sredozemnog mora, glavne pozornice antičkog svijeta, nešto više od bazena na napuhavanje. To su bili uzroci „bolesti“ koja je zadesila evropske osvajače, „bolesti“ od koje drevne civilizacije nisu bolovale, a koja se mogla ublažiti samo osvajanjem zlata i trgovačkih puteva. Ta „bolest“ – inače poznata kao primitivna akumulacija kapitala, sumanuta potreba za novcem – navešće Evropljane da osvoje Afriku, Ameriku, Aziju i Okeaniju; pritom porobljavajući, pljačkajući i uništavajući starosjedilačke kulture. Žudnja osvajača za plemenitim metalima rasla je u istoj mjeri u kojoj je rana kapitalistička ekonomija u razvoju zahtijevala sredstva razmjene i akumulacije. Ova pomahnitala potreba bila je snažna kao i žudnja neizlječivog ovisnika o heroinu, ali sa daleko težim posljedicama od predoziranja. „Prvi svijet“ počiva na krvi, znoju i suzama kolonijalnog svijeta. Marks je napisao:

„Otkriće zlata i srebra u Americi, istrebljenje, porobljavanje i sahranjivanje aboridžinskog stanovništva u rudnicima, početak osvajanja i pljačke Istočne Indije, pretvaranje Afrike u jato za komercijalni lov na crnokošce, nagovijestio je ružičastu zoru ere kapitalističke proizvodnje. Ovi idilični postupci su glavni impuls primitivne akumulacije. Za petama im gazi trgovački rat evropskih naroda, sa čitavim svijetom kao bojištem“.

Ovu prelaznu fazu koju poznajemo kao evropsku renesansu na svoj način obilježili su likovi poput Kristofora Kolumba i Ernana Korteza. Prvi je bio trgovac i navigator, samouki trgovac knjigama koji je bio fasciniran putopisima. Nakon što je hodočastio kroz razne evropske dvorove, dobio je ograničenu podršku kraljevine Kastilje da pronađe novi put ka istoku plovidbom Atlantikom. Pogrešno je izračunao da je obim Zemlje samo 25% njene stvarne veličine. Bila je to najveća zabilježena greška, koja je obećavala mnogo kraće putovanje na Daleki Istok. Na putovanje u nepoznato ga je natjeralo obećanje o slavi, kupovina plemićkih titula i privlačnost u tome da postane „kralj ostrva“. Bila je to čudna kombinacija, mješavina želje buržuja da akumulira bogatstvo i želje da ga potroši poput feudalca. Samo špansko carstvo nije znalo da iskoristi opljačkano zlato kao kapital. Velike količine su korišćene za izgradnju crkava i hramova. Međutim, priliv ovih ogromnih suma plemenitih metala bio je dobro prilagođen potrebama drugih evropskih sila u njihovoj težnji ka kapitalizmu.

Špansko osvajanje Meksika 1Kada je obećanje o predmetima sa Istoka i zlata u velikim količinama bilo osujećeno, Kolumbo nije oklijevao da porobi domorodačko stanovništvo, masakrirajući ih tamo gdje su se opirali. Njegovo odbijanje da prihvati da zemlje do kojih je stigao nisu obale Kine, Japana ili Indije, bilo je samo zbog činjenice da je trebalo da predstavi uslove ugovora sa španskom krunom kao ispunjene. Ovaj drugi je predviđao da će obećane beneficije i privilegije biti odobrene samo ako pronađe novi put do Azije: „s jedne strane novčani ustupci, a s druge političke privilegije nesumnjivo feudalnog ukusa“[1]. [i]Njegovo zbrkano shvatanje svijeta i navigacije, u čemu je bio samouk, bilo je kombinovano sa glupim vjerovanjima u proročanstva, smak svijeta i nebesko predodređenje. Takva vjerovanja su bila tipična za najmračnije dane feudalne epohe – vjerovanja koja su se pojačavala što je više ostajao bez sreće.

Što se Korteza tiče, on je bio surov i lukav avanturista koji je, poput Kolumba, tražio bogatstvo, slavu i moć. Nije dvaput razmišljao o tome da prevari ne samo strance, već i svoje. Njegova ekspedicija u Meksiko-Tenočtitlan, na primjer, u početku je bila ilegalna jer nije imala dozvolu kubanske vlade. Bukvalno je spalio svoje brodove nakon iskrcavanja kako bi spriječio vojsku da se povuče, i nije oklijevao da izvrši najgore masakre u potrazi za svojim snom da bude namjesnik zemalja koje je osvojio krvlju i vatrom. Španski vojnici koji su napali Ameriku nisu imali mnogo toga da izgube: neki od Kolumbovih mornara bili su osuđenici kojima je dato kraljevsko pomilovanje da bi otišli u Ameriku. U međuvremenu, većinu Kortezovih trupa činili su siromašni seljaci – od kojih su neki bili ratni veterani – čija je jedina isplata bila obećanje dijela pljačke i plijena. Najlumpenizovaniji i najavanturističkiji slojevi španskog društva činili su prvi talas prodora kapitalizma u Novi svijet.

Pukotine u dominionu Meksika

Dok je mahnita žeđ za pronalaženjem i osvajanjem novih kolonija obuzimala Evropu, civilizacija Mešika (vladajuća grupa koja je tada bila dominantna u centralnom Meksiku) – predstavnici velikih srednjoameričkih civilizacija – je nastala na eksploataciji mnoštva malih agrarnih zajednica. Privatno vlasništvo nad zemljom među ovim zajednicama bilo je praktično nepoznato. Zajednice je ujedinjavala samo centralna vlast koja je zahtijevala danak – u naturi i u obliku rada. Marks je ovaj neobičan način proizvodnje – koji je u nekom obliku postojao i u staroj Indiji, Egiptu, Kini i Južnoj Americi – nazvao „azijskim načinom proizvodnje“ ili „orijentalnim despotizmom“. U kontekstu ove postavke nije nedostajalo svađa i rivaliteta među različitim narodima. Politički savezi su sklapani i raskidani u borbi za kontrolu nad eksploatisanim zajednicama, stvarajući gotovo nepomirljive podjele i rivalstva.

Kada su Španci stigli, u Srednjoj Americi je bilo oko hiljadu dominiona, a Mešici su dominirali stotinama njih. U stvari, ova rivalstva i promjene u političkim savezima bili su uobičajen način vođenja politike u srednjoameričkom svijetu. Ratom i prinudom uspostavljene su međusobne obaveze u vezi sa raspodjelom viškova i rada koje su proizvele seoske zajednice.

Predhispanska trgovina bila je relativno nerazvijena. Istina je da su postojali trgovinski putevi na velike udaljenosti i impresivna tržišta u predhispanskim gradovima još od pretklasičnih vremena (2.500. p.n.e. do 200. n.e.), ali to je ostalo ograničena trgovina pod kontrolom države, podložna poreskim potrebama vladajuće kaste. Seoske zajednice su bile izolovane i proizvodile su uglavnom za sopstvenu potrošnju. Nije postojala nacionalna država kako je mi danas shvatamo, već mali i veliki dominioni koji su ratom potčinjeni onim moćnijim. Tako je srednjoamerički politički i ekonomski sistem bio slagalica koja se mogla razbiti bilo gdje, a moćna meksička država bila je džin sa glinenim nogama.

Ove pukotine između fragmenata političke slagalice meksičke imperije su na ciničan i lukav način iskoristili osvajači, kojih je bilo svega nekoliko stotina. Oni su iskoristili unutrašnji građanski rat kako bi Americi nametnuli kolonijalnu vlast Evrope. To je jedini način na koji možemo da razumijemo kako je imperiju čiji je glavni grad Meksiko-Tenočtitlan brojao oko 300.000 ljudi i koja je dominirala teritorijom od oko sedam miliona ljudi, moglo da sruši samo 300 ljudi na čelu sa Ernanom Kortezom.

Špansko osvajanje Meksika 2Španci su iskoristili i grupisali opoziciju takvih naroda kao što su Tlaškalanci, Čolulanci i Totonaci. Upotreba čeličnog oružja, konjice i baruta – nepoznata predhispanskim ljudima – takođe je igrala važnu ulogu. „Oružje, klice i čelik“ koje su Španci ponijeli sa sobom su presudno igrali u njihovu korist. Ove posljednje prednosti su bile povezane sa različitim nivoima istorijskog razvoja između „starog” i „novog” svijeta. Ovo je zanimljivo pitanje vezano za materijalne faktore koji prevazilaze kontrolu volje i inteligencije ovih naroda.

Ovo je jedini način da se objasni činjenica da su osvajači poput Pizara mogli da primjene istu strategiju sa civilizacijom Inka i da dobiju iste rezultate. U svom prvom vijeku, kolonijalna uprava je bila zasnovana na istom poreskom sistemu koji su koristili Mešici, osim što su osvajači zauzeli mjesto Tlatoaniju. Najgori elementi starog sistema kombinovani su sa poniženjem uništavanja kulture pokorenog naroda i istinskom društvenom katastrofom: između 1519. i 1607. godine stanovništvo se smanjilo za 95%. Špansko osvajanje je bilo građanski rat. Iako je donijela nadu u oslobođenje nekim od potčinjenih naroda, te su nade brzo propale, a na njihovo mjesto došla je najgora katastrofa koja se može zamisliti za ogromnu većinu domorodačkog naroda. Ugnjetavanje i poniženje koje su osvajači donijeli u svom vozu opstaju do danas na različitim nivoima.

Osvajači ne žele danak

Car Moktezuma je pogrešno vjerovao da se španskim osvajačima može dodvoriti poklonima, te ih je primao ljubazno i učtivo. Predlagao je diplomatiju kakvu je poznavao. Dažbine su, na kraju krajeva, bile jedan od razloga što su i sami Mešici međusobno vodili rat. Zar se još jedan pokolj kao što je u Čoluli nije mogao spriječiti postizanjem prijateljskog sporazuma o danačkom odnosu sa ljudima iz Kastilje? Ali jedino što su Moktezumini darovi učinili je da su podstakli želju osvajača za osvajanjem. Nisu željeli povremene namete, već da opljačkaju sve zlato i bogatstvo koje su mogli. Ovdje vidimo izraz fundamentalnih razlika između dva veoma različita načina proizvodnje i gledišta: Mešici su prisvajali upotrebne vrijednosti i radnu snagu za državne poslove; španski osvajači su bili zaslijepljeni beskrajnom potragom za zlatom, što je dio primitivne akumulacije kapitala.

Špansko osvajanje Meksika 3Ova razlika je bila izražena i na drugi način: Španci nisu prezali od vođenja rata do istrebljenja ako bi on pomogao u postizanju njihovih neposrednih ciljeva. Predhispanski narodi su vodili rat samo da bi nametnuli danak i dobili zarobljenike za žrtvu. Za njih je španski način vođenja rata bio varvarski. Ove primjedbe nemaju za cilj da idealizuju meksički stil ratnog huškanja. Umjesto toga, mi samo potvrđujemo da je svaka različita strategija u ratu jednostavno izražavala logiku veoma različitih kultura koje su na kraju bile ukorijenjene u veoma različitim materijalnim osnovama.

Iako su Španci bili ugošćeni kao uvaženi gosti, nisu oklijevali da zarobe meksičkog cara u njegovoj palati. Kasnije bi čak iskoristili svečanu i važnu vjersku ceremoniju, Tozkatl festival u Glavnom hramu, da izvrše užasan masakr u kojem nisu pošteđene ni žene i djeca. Sve je ovo bilo samo sredstvo da se opljačka bogatstvo Glavnog hrama. Već su izvršili „preventivni” masakr u Čoluli gdje su, u periodu od šest sati, Kortezove trupe ubile oko 5.000 Čolulteka. Bartolome de las Kasas ostavio je pismeno svjedočanstvo o stravičnom masakru u Glavnom hramu:

„Odjednom svi [Španci] bodu kopljem ljude i sijeku ih, ranjavaju ih mačevima. Neke su napadali s leđa; odmah im utroba pade na zemlju razbacana. Drugima su glave raskomadane: glave su im odsječene, ostavljene u komadićima.”[2][ii]

Mešici nisu koristili zlato kao valutu, već kao luksuzni predmet za izradu predmeta. Odnosno, korišćena je za pravljenje upotrebnih vrijednosti za vladajuću kastu. Po svemu sudeći, zlato nije bilo ni najvrijedniji luksuzni predmet. Zbog nerazvijenosti trgovinskih odnosa, pamučna ćebad, kakao, pa čak i robovi su korišćeni kao valuta.

Da bi se plemeniti metal zaplijenio i stavio u upotrebu na tradicionalan evropski način, nebrojena zlatna umjetnička djela su pretopljena u ružne poluge. Nezamjenjiva umjetnička djela su zauvijek izgubljena. U stvari, u porazu poznatom kao „Noć tuge” (La noche triste), mnogi osvajači su poginuli jer su se, opterećeni teškim oklopom punim rastopljenog zlata, utopili u vodama jezera Tekskoko, slično kao ambiciozni Golum koji bi radije umro u lavi Klete gore nego odustao od svog dragocjenog prstena.

Nakon što je Moktezuma ubijen pokušavajući da obuzda stanovništvo Tenočtitlana nakon masakra u Glavnog hramu, i nakon protjerivanja Španaca iz grada, Kvatemok je preuzeo vojnu komandu nad gradom koji su opsjedali Španci i njihovi saveznici i koji je bio opustošen agonijom velikih boginja. Nakon što je zarobljen, Kvatemok je mučen da bi predao preostalo zlato – noge su mu bile natopljene uljem i zapaljene.

Četiri godine kasnije, tokom ekspedicije u Honduras, Kortez je Kvatemoka, koga je zarobio u toj ekspediciji – objesio i sahranio u neoznačenom grobu. Domoroci su bili primorani da unište svoj veliki grad i svoje velike palate da bi povratili kamen kojim su izgrađene crkve kojima su bili ideološki potčinjeni. Zaista, neki od preživjelih meksičkih sveštenika rekli su dvanaestorici franjevaca koji su stigli 1524. godine: „Hajde da umremo sada, hajde da nestanemo sada, pošto su naši bogovi već umrli!“[3][iii]

Emancipacija domorodačkih naroda

U pismu upućenom španskoj vladi i španskom kralju, predsjednik Lopez Obrador je nedavno zatražio zvanično izvinjenje za genocid prilikom osvajanja Meksika-Tenočtitlana. Kao simboličan gest reformističkog ljevičarskog predsjednika, on je u oštroj suprotnosti sa kukavičkim i poniznim stavovima prethodnih vlada. Peticija, koju je španska vlada odbacila, razotkrila je licemjerje španske vladajuće klase, koja je inherentno kolonijalistička, rasistička i prezirna prema kulturama izvornih naroda u Americi. U tom smislu, nesumnjivo je pozitivno to što je predsjednik Meksika otvorio debatu o značenju osvajanja i o tome kako da se vrati pravda domorodačkim narodima koji i dalje trpe ugnjetavanje kao rezultat tog osvajanja. Međutim, kao marksisti shvatamo da su osvajanja i genocid rezultat rađanja kapitalizma, i da kapitalistički imperijalizam koji je naslijedio ta kolonijalna osvajanja neće prestati da postoji sve dok postoji sam kapitalistički sistem.

Špansko osvajanje Meksika 4Ono što marksisti traže nije izvinjenje vlada koje predstavljaju kapital, već njihovo rušenje revolucionarnim sredstvima. Razumijemo da će imperijalizam i kolonijalni sistem koji on podrazumijeva prestati da postoje samo kada se ukine vladavina kapitala.

Istina je da više ne postoje „enkomienda“ (dotacija za traženje danka) i „repartimiento“ (raspodjela zemlje) kojima je španska kolonija ugnjetavala domorodačke narode. Ali kapitalizam dominira Meksikom na potpuniji i apsolutniji način nego u kolonijalna vremena, kroz svjetsko tržište, kroz ekonomsku i vojnu moć́ velikih sila od kojih je meksička buržoazija mali izdanak. Domorodački narodi trpe ovo ugnjetavanje kao radnici, kao seljaci i kao autohtone grupe na ekonomskom i rasnom nivou.

U pismu ruskoj revolucionarki Veri Zasulič, Marks je potvrdio kako se kolektivističke tradicije seljačkih zajednica mogu iskoristiti za regeneraciju života Rusije u komunističkom smislu, ali samo pod uslovom da te zajednice privuče moćna socijalistička revolucija. Mariategui je – na isti način – tvrdio da je trend ka saradnji u domorodačkim zajednicama tačka podrške revolucionarnom pokretu radničke klase. Bio je jasan da ni autohtoni misticizam – koji idealizuje autohtone elemente ili koji promoviše autonomiju bez rušenja kapitalizma – niti buržoaski paternalizam – koji „dobronamjerno“ nastoji da integriše autohtone elemente u kapitalistički sistem – nisu alternativa. Samo socijalistička revolucija može obezbijediti materijalnu osnovu za emancipaciju domorodačkih naroda oslobađajući ih od zemljoposjednika, krupnog biznisa i trgovine koji uništavaju njihove zajednice.


[i] Fernandez Armesto, Felipe; Kristobal Kolon, Madrid, Editorial Critica, 1991, str. 108.

[ii] Citirano u: Leon Portilja, Migel; Naličje osvajanja, Meksiko, Hoakin Mortiz, 1964, str. 40.

[iii] Ibid. str.21.