Perspektive

Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju, 2022.

Beskrajna pandemija

Pandemija koronavirusa, za koju su optimističniji buržoaski analitičari računali da će kroz nekoliko meseci možda čak proći i, ušla je u svoju treću godinu sa zvaničnom statistikom više od tristo miliona zaraženih i više od pet miliona mrtvih.

Opširnije...

Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju, sa posebnim osvrtom na Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, 2021.

Dokument Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju, sa posebnim osvrtom na Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, usvojen je na drugom redovnom kongresu Marksističke organizacije Crveni, održanom 13./14.03. 2021. godine. Perspektive su ključni deo marksističke analize društva. One pružaju pregled stanja na terenu na kojem neka komunistička organizacija deluje i predstavljaju pokušaj da se na osnovu trenutne situacije predvide društvena kretanja u neposrednoj budućnosti. To ne znači da je ovaj dokument nekakva kristalna kugla, koja nepogrešivo prikazuje budućnost. Perspektive se bave prepoznavanjem tendencija i mogućih ishoda određenih društvenih procesa, iz pozicije učesnika i sa ciljem da se na osnovu predviđanja određeni društveni tokovi koliko god je moguće usmeravaju u korist radničke klase. Ovaj dokument je analiza koju nudimo celokupnom radničkom pokretu i poziv svim borbenim radnicima i radničkim organizacijama da delaju, da zaustave ona kretanja koja radničkoj klasi štete i ubrzaju ona kretanja koja radničku klasu jačaju.

Opširnije...

Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju, sa posebnim osvrtom na Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu 2019

Dokument Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju, sa posebnim osvrtom na Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu usvojen je na prvom kongresu Marksističke organizacije Crveni, u Nišu 2019. godine. Perspektive su ključni deo marksističke analize društva. One pružaju pregled stanja na terenu na kojem neka komunistička organizacija deluje i predstavljaju pokušaj da se na osnovu trenutne situacije predvide društvena kretanja u neposrednoj budućnosti. To ne znači da je ovaj dokument nekakva kristalna kugla, koja nepogrešivo prikazuje budućnost. Perspektive se bave prepoznavanjem tendencija i mogućih ishoda određenih društvenih procesa, iz pozicije učesnika i sa ciljem da se na osnovu predviđanja određeni društveni tokovi koliko god je moguće usmeravaju u korist radničke klase. Ovaj dokument je analiza koju nudimo celokupnom radničkom pokretu i poziv svim borbenim radnicima i radničkim organizacijama da delaju, da zaustave ona kretanja koja radničkoj klasi štete i ubrzaju ona kretanja koja radničku klasu jačaju.

Opširnije...