occupywallstreet_-_journal

Ovo je godina u kojoj su potlačeni celog sveta konačno rekli ‘Dosta’! Od arapskih ulica, preko španskih trgova do prestonice svetskog kapitalizma u njujorškom Vol Stritu, narod se aktivira, svestan činjenice da se njegovi interesi ne poklapaju sa interesima šačice moćnika koji odlučuju o životu i smrtima miliona. U Srbiji je ovaj uski sloj vladajuće klase sastavljen od ratnih profitera, tranzicijskih tajkuna i političara raznih boja, koji svi brane postojeći poredak. Na današnji dan, pridružujući se globalnom pokretu za promene, omladina Srbije pravi raskid sa učmalim politikanstvom koje nam nude demokrate, liberali, radikali i ostale šićardžije koje profitiraju na našoj neorganizovanosti. Kako se organizovati i stvoriti političku alternativu? Svakako, potrebni su kreativni ljudi, video stvaraoci, muzičari, književnici, spemeri, hakeri, blogeri…ali pre svega, potrebne su jasne ideje, jaka organizacija i politički program. Crvena Kritika pokušava da stvori upravo ovakav program inspirisan bogatim nasleđem emancipatorskih ideja levice i snagom radničke klase u pokretu.

Borimo se za:

Zaustavljanje privatizacione pljačke! Privatizacija, ne samo u Srbiji, već širom Balkana, Istočne Evrope, pa čak i Zapada, je od samog početka bila proces u kojem se manjina hohštaplera, bankara i tajkuna bogatila na račun industrije, ekonomske stabilnosti, radnih mesta i napretka u celini. Ne dajmo da se otima ono što su radnici Srbije izgradili sami, a što danas krčme kojekakvi strani i domaći kriminalci, koji sebe zovu „investitorima“. Država, koju naš rad i naši porezi izdržavaju, nema ni trunke legitimiteta kada radi direktno protiv interesa većine! Povratak demokratije u društvo je moguć samo ako se demokratija vrati na radna mesta i ako radni ljudi budu u mogućnosti da donose i sprovode odluke o svim stvarima koje ih se tiču! Protiv privatizacione pljačke naše zajedničke imovine! Za državna ulaganja u proizvodnju i demokratsku kontrolu nad svim radnim mestima!

Povratak suvereniteta naroda nad bankarskim sektorom! Rasprodaja državnih banaka je dovela Srbiju u potlačen položaj prema multinacionalnim bankama i interesima bankarske elite koja njima upravlja. Ova elita je pretvorila ceo svet u sumanuti berzanski kazino, a sve naše živote u kockarske žetone! Da bi se sprovodio ekonomski program u interesu radnih ljudi, a ne domaćih i međunarodnih gangstera, neophodno je nacionalizovati sve banke i staviti ih pod demokratsku kontrolu zaposlenih i predstavnika sindikata.

Besplatno obrazovanje! Uvođenjem školarina i smanjivanjem dostupnih mesta u učionicama i amfiteatrima školovanje postaje luksuz dece bogatih a ne opšte pravo. Jedino besplatnim obrazovanjem se može osigurati jednaka prilika za profesionalni razvoj svakog člana društva, bez obzira na socijalno poreklo - a time i ubrzani razvoj društva kao celine. Za demokratsko upravljanje svim obrazovnim istitutcijama kroz aktivno učešće učenika/studenata i zaposlenih! Mi punimo budžet – za školovanje iz budžeta!

Osnivanje masovne radničke partije! U našem društvu, nijedna sijalica ne svetli i nijedan točak se ne zakotrlja bez pristanka i napora radnih ljudi. Bilo da su u pitanju radnici za mašinom u fabrici, u bolnicama, za katedrom u školama, ili za kompjuterom u kancelariji, sistem se održava zahvaljujući eksploataciji njihovog rada. Kada se pokrenu, radni ljudi imaju moć da parališu sistem i stvore nove oblike društvenog života i političkog organizovanja. Borimo se za nezavisni i ujedinjen glas radnih ljudi kroz formiranje masovne radničke partije utemeljene u sindikatima i socijalističkim idejama radničkog pokreta!

Za budućnost – Protiv kapitalizma! Kapitalizam kao svetski sistem nije u stanju da pruži izlaz iz siromaštva velikoj većini čovečanstva. Danas je jasno da ovaj sistem to siromaštvo stvara. Srbija nije izuzetak. Zagovornici „pro-evropskih" vrednosti, privatizacije i otvaranja naše ekonomije ka zapadnim tržištima podjednako su pogubni kao i nacionalistički demagozi. Ekonomska i politička zavisnost od svetske finansijske elite, društveno raslojavanje, izrabljivanje radne snage i uništavanje životne sredine predstavljaju realnost svih država na periferiji globalnog kapitalizma. Ustanimo protiv kapitalističke logike profita!

Za nacionalizaciju industrije, bankarskog sektora i prirodnih resursa!

Za demokratsku kontrolu nad svim radnim mestima i obrazovnim ustanovama!

Za masovnu demokratsku kontrolu i nad ekonomijom i nad državom!

Prava demokratija SADA!