Budući da joj fale samo dva mandata do apsolutne većine (149/300), Siriza sada pokušava da formira koaliciju. Prema Rojteru, pregovara se sa Nezavisnim Grcima, koji su desni populisti sa nekom vrstom retorike protiv mera štednje. Prerano je da bi se ovo iscrpnije komentarisatlo, ali treba teći da je tako nešto neprihvatljivo. Siriza bi trebalo ozbiljno da se potrudi da pruži ruku Komunističkoj partiji Grčke (KKE) i oformi Siriza-KKE levičarsku, radničku vladu. Takođe, šteta je što je KKE zauzela izuzetno neprijateljski i sektaški stav prema Sirizi. Ove dve partije iz grčke komunističke tradicije (Siriza je nastala iz otcepljenih delova KKE) su zajedno osvojile 42% glasova i imale bi 164/300 mandata! Ovo bi bila jaka baza za sprovođenje radikalnog socijalističkog programa.

Ovde prenosimo inicijalnu procenu ishoda današnje izborne bitke i istorijske pobede levice, iznetu od strane naših grčkih drugova iz Komunističke tendencije Sirize.kt sirize

 

Sporazum Siriza-KKE je jedini način da se formira stabilna i samostalna levičarska vlada, sposobna da sprovede radikalan, socijalistički program. Ova istorijska prilika ne sme biti propuštena!

25. januar 2015. se pokazao kao istorijski dan, ne samo za grčki narod, već za celu evropsku i međunarodnu radničku klasu. Po prvi put u zemlji razvijenog zapadnog kapitalističkog sveta, moguće je formirati vladu većinom koja korene ima u levičarsko-komunističkom pokretu, nasuprot i uprkos upornim i stalnim pokušajima domaćeg i stranog kapitala da ove izglede omete.

Današnja istorijska pobeda Sirize jeste dramatična promena u odnosima snaga radničke klase i kapitala Grčke, za koju je bilo racionalno očekivati da će se izraziti širom Evrope, imajući u vidu krizu kapitalizma na globalnom nivou. Kumulativni udeo u glasanju koji su zauzele partije sa korenima u komunističkom pokretu (Siriza i KKE) – sa Sirizom kao glavnim protagonistom – i vreme kada se izborni uticaj tradicionalne buržoaske stranke, Nove demokratije, raspada, odražavaju klasnu svest velike većine radnih ljudii napuštanje buržoaskih stranaka od strane iznenađujuće velikog dela sitne buržoazije, koji, prošavši kroz bolno iskustvo krize i štednje naložene Memorandumima, više nije podložan uticaju duboko ukorenjenih iluzija o dobrobitima kapitalizma.

Glasanje na današnjim istorijskim izborima je jasno bilo zasnovano na klasi. Značajna izborna razlika između Sirize i Nove demokratije, koja je izbila na videlo u urbanim centrima, gde su radnici, nezaposleni, penzioneri sa malim penzijama, sitni buržuji zgnječeni krizom glasali tako da kazne stranke koje sada posmatraju kao predstavnike njihovog klasnog neprijatelja: buržoaske stranke, koje su svojom politikom samo raširile siromaštvo i nezaposlenost.

Ali pored ove istorijske pobede, sadašnji izborni rezultat, pre svega, predstavlja jedinstvenu istorijsku priliku za levicu. Ako formiranje samostalne vlade bude moguće, ono bi moglo da privede kraju i obrne posledice mera štednje, da se odrekne javnog duga, koji je jaram na grčkom društvu i da ostvari strateški cilj komunističkog pokreta, što znači zbacivanje kapitalističkog sistema i izvršavanje socijalističkog preobražaja Grčke i Evrope.

Radne mase su već zahtevale duboku društvenu promenu svojim spektakularnim okretanjem ka Sirizi i njenim meteorskim usponom od partije sa 4% do sada glavne političke snage.

Veliki broj osvojenih glasova od strane Sirize i primetni trend rasta uticaja KKE, posebno u krupnim urbanim centrima, pokazuje da osnovne socijalističke ideje i principi levice ne samo da više nisu „tabu“ za većinu društva, već da većina ljudi tim idejama prilazi sa znatnim simpatijama.

Današnji dan dopušta, ako ne i zahteva, slavlje hiljada levičarskih aktivista širom zemlje. Nakon decenija progona i političke marginalizacije komunističkog pokreta, formiranje samostalne levičarske vlade je sada izvodljivo. Ali sutra, za sve svesne levičarske militante, slavlje treba da ustupi mesto organizovanoj političkoj borbi. Komunistička tendencija Sirize poziva na borbu pod sledećim sloganima-zahtevima:

Za samostalnu levičarsku vladu! Protiv kolaboracije sa Nezavisnim Grcima i drugim buržoaskim strankama; KKE je jedini prirodni saveznik Sirize u ovom trenutku! Istorijska prilika levice ne sme biti propuštena! Mora se postići dogovor između Sirize i KKE na bazi radikalnog, socijalističkog programa!

Nema povlačenja od radikalnih obećanja iz Solunskog programa – za momentalno sprovođenje antikapitalističkih – socijalističkih mera!

Grčka vladajuća klasa mora biti u potpunosti razoružana pre nego što počne rat protiv levičarske vlade: Ovo zahteva podruštvljavanje bankarskog sistema i ključnih poluga ekonomije – mobilizaciju radnika za slamanje svakog pokušaja kapitalista i njihovih vernih slugu u državi da spreče sprovođenje levičarskog programa!

Za razoružavanje Trojke: Oslobodimo narod od jarma predatorskog duga jednostranom akcijom – Pozovimo evropske radnike na aktivnu solidarnost sa grčkom levicom, u borbu za neposredan izbor levičarskih, socijalističkih vlada širom Evrope, radi uspostavljanja Evropske Federacije Socijalističkih Država!