syriza-flagsOdluka o saradnji sa Nezavisnim Grcima je ogromna greška Sirize! Ne traćimo ovu istorijsku priliku! Nužna je koalicija Siriza-KKE!

Jučerašnja izbora pobeda Sirize, skromno jačanje KKE i konsekventni poraz buržoaskih partija čine istorijsku priliku, ali takođe i jasan politički mandat koji radnička klasa i siromašniji društveni slojevi daju Sirizi da oformi samostalnu levičarsku vladu.

Nakon decenija progona i političke marginalizacije, grčki komunistički pokret je u poziciji da vlada sa ukupno 42% glasova i sa solidnom većinom od 164 posladnička mesta u grčkom parlamentu! Ali, nažalost, vođe levice su, pre svega odgovornošću vođstva Komunističke partije grčke (KKE) i relativnom spremnošću vođstva Sirize na saveze sa buržoaskim partijama, oni su ovu istorijsku priliku za samostalnu levičarsku vladu bacili kroz prozor i, na taj način, objektivno i nezavisno od toga koje su im namere, oni izdaju jasan mandat koji im je grčki narod dao za duboku političku i socijalnu promenu.

Kolaboracija Sirize i Nezavisnih Grka koja je na pomolu jeste ozbiljna politička greška i u praksi će se pokazati tragično štetnom za radničku klasu. Nezavisni Grci (ANEL) su buržoaska partija. Imaju duboko reakcionaran, antiradnički politički program po svim ključnim pitanjima, poput privrede, vlade, obrazovanja, spoljne politike itd. „Antimemorandumska“ retorika je samo demagoški veo preko reakcionarnog programa. Koliko je ta stranka „antimemorandumska“ je pokazalo njihovo glasanje o memorandumskom zakonodavstvu u parlamentu i kada je sistem bio blokiran tokom biranja predsednika. Poslanička grupa ANEL-a, koja vrvi od karijerista, odlučno se orijentisala prema vladinom taboru.

Posledice koalicije sa Nezavisnim Grcima će biti politički bolne zbog njihovih raznih „crvenih linija“ oko bilo koje programske pozicije Sirize uperene protiv fundamentalnih interesa grčke vladajuće klase. ANEL će imati ulogu otvorenog agenta kapitala u vladi čiji je glavni deo Siriza. Na prvi znak stvarne primene pritiska od strane Trojke (ECB, Evropska komisija i MMF) i grčkih kapitalista, nova vlada će biti primorana da odustane od bilo kojih nameravanih radikalnih mera, a buržoaska banda ANEL-a će se razbežati i pokušati da uspostavi nekakvu vladu „nacionalnog jedinstva“ (sa buržoaskim partijama), na šta je lider Nezavisnih Grka, Panos Kamenos, dosledno pozivao u predizbornoj kampanji.

Ukoliko se zaista desi promena u vođstvu Nove demokratije i na čelo dođe neko iz Karamanlisove frakcije, jedan deo poslanika i članova ANEL-a će početi da se vraća kući (tj. Novoj demokratiji), tradicionalnoj partiji kapitala u Grčkoj. Vođstvo Sirize treba da shvati ove rizike i umesto koalicije sa Nezavisnim Grcima, treba energično da radi na jedinstvu sa KKE, tražeći programski sporazum oko formiranja stabilne i komforne leve parlamentarne većine. Pod hitno mora sada da preduzme korake koje je trebalo da preduzme pre izbora, dae Solunski program dopuni antikapitalističkim i socijalističkim merama, poput onih koji se nalaze u programu KKE. Sada nema izgovora za odsustvo zajedničkog „strateškog cilja“ ove dve partije, što izgleda da je argument KKE. Sada, sa zajedničkom snagom od 164 poslanika, bilo bi moguće doneti parlamentarne mere za poništavanje Memoranduma i eroziju kapitalizma, poput podruštvljavanja glavnih poluga privrede i iskorenjivanja korumpiranog i autoritarnog buržoaskog državnog aparata.

Istovremeno, združene snage levice od 42%, koje u gradovima prelaze čak i 50%, mogu entuzijastično mobilisati ljude radi garantovanja sprovođenja istinski socijalističkog programa.

Sa svoje strane, rukovodstvo KKE mora hitno da usvoji istinski lenjinističku poziciju o formiranju vlade, poziciju koja komunizam povezuje sa masama, umesto da ga marginalizuje. Ova taktika podrazumeva apel na rukovodstvo Sirize da se obaveže na pro-radničku politiku sa ključnim antikapitalističkim – socijalističkim – merama. Na osnovu ovih uslova KKE bi trebalo da se izjasni kao spremna da podrži Sirizinu vladu, pozivajući tako rukovodstvo Sirize na odgovornost i polaganje računa za svoju politike i razotkrivajući tako postojanje bilo koje tendencije unutar Sirize kojoj su draži klasni kompromis i klasna kolaboracija, što nažalost postoji u njenom jezgru. Odbijanje KKE unapred da na bilo koji način sarađuje sa Sirizom, međutim, pruža jak politički izgovor rukovodstvu Sirize da dovede desni zaokret do eskalacije. Time ne samo što KKE ne uspeva da ovu realnost otkrije radničkoj klasi, već zbunjuje velik deo nje, navodeći je da poveruje da je, usled tvrdoglavosti KKE, jedini put da saradnja sa ANEL-om, što će imati katastrofalne posledice po radničku klasu. Nije slučajno da su svi politički i ideološki predstavnici vladajuće klase od sinoć izrazili jasno olakšanje usled tvrdoglavog odbijanja svake saradnje sa Sirizom od strane rukovodstva KKE.

Ako bi rukovodstvo Sirize usvojilo poziv na radikalnu, socijalističku saradnju sa KKE, a rukovodsvo KKE nastavilo da odbija da podrži Sirizinu vladu, onda bi Siriza trebalo da ponovo izađe na izbore, kako bi postigla samostalnu nezavisnu vladu bez potrebe da sarađuje sa bilo kojom drugom strankom. Novi izbori su „riskantni i van uobičajene procedure“ za buržoaske stranke, ne za narod, imajući u vidu da bi posledica skoro izvesno bila u potpunosti samostalna vlada Sirize. Bolje je upustiti se u još jednu izbornu bitku i steći odvezane ruke za sprovođenje radikalnog programa nego da sebi vežemo ruke sarđujući sa buržoaskim slugama industrijalaca, kao što je Panos Kamenos, sa njegovim Nezavisnim Grcima!

Komunistička tendencija Sirize apeluje na vođstvo Sirize da ne sarađuje sa ANEL-om. Objavljujemo ovaj poslednji apel na rukovodstvo Sirize, ali i na rukovodstvo KKE, da sagledaju veličinu svojih istorijskih odgovornosti i da uspostave novu, čvrstu koalicionu vladu. Snage Leve platforme, glavne leve tendencije u Sirizi, ne smeju prihvatiti nikakvu saradnju sa ANEL-om i moraju stati uz Komunističku tendenciju Sirize i celu levičarsku partijsku bazu u odbrani ispravne klasne političke alternative, socijalističke koalicije Sirize i KKE.