Prenosimo najnovije saopštenje naše drugarske organizacije iz Grčke, Komunističke tendencije Sirize:

Zatekli smo se u ogorčenom klasnom ratu koji je ogromnoj većini grčkog naroda objavio „crni front“ Trojke i grčke oligarhije. Ratovi se ne dobijaju pasivnom „smirenošću“, već militantnim delanjem prema odgovarajućem planu. Došlo je vreme za masovnu akciju i radikalne mere!

 

Zatvaranje banaka na nedelju dana i ograničavanje količine gotovog novca koji se može podići iz njih ukazuje na ozbiljnu eskalaciju rata koji terorom sprovodi „crni front" Trojke i kapitalističke oligarhije protiv naroda, sa ciljem da se on demorališe i da mu se potkopa snaga uoči referenduma.

U svom obraćanju, premijer [Aleksis Cipras, prim. prev.] je osudio ucenjivanje naroda i preporučio „smirenost i staloženost“, ohrabrujući ljude da ne paniče, ali nije spomenuo konkretne mere za praktično suočavanje sa terorističkim planovima „crnog fronta“. Molba za produžavanje kreditnog programa ELA za nekoliko dana radi nastavka rada banaka pokazuje nerazumevanje činjenice da je Trojka sada ušla u krvavi rat i da se uopšte ne oseća velikodušno.

Trenutni zadatak za vladu jeste da otme banke iz ruku Trojke i grčke vladajuće klase. Dokle god su banke pod njihovom kontrolom, bezbednost plata, penzija i depozita malih štediša nipošto se ne može garantovati, što deluje kao omča oko vrata naroda, omča koja se stalno steže i sprečava bilo kakvu mogućnost slobodnog izražavanja narodne volje na referendumu.

Neophodno je, stoga, nacionalizovati celokupan bankarski sektor u najkraćem zakonom dozvoljenom roku. Vlada sada mora pristupiti stvaranju jedinstvene državne banke, pod upravom ne samo vladinih predstavnika, već i delagata zaposlenih u bankarskom sektoru i delegata različitih masovnih radničkih i narodnih organizacija. Ovo je nužno radi uspostavljanja transparentnog bankarskog sektora koji funkcioniše u korist društva, nasuprot sadašnjem vođenju, koje je motivisano profitom, netransparentno i korumpirano.

Međutim, krucijalni korak nacionalizacije banaka dovodi u prvi plan hitni zadatak preduzimanja dodatnih radikalnih mera. Banke su u velikim dugovima prema Trojci. U dugovima koji su bačeni na grbaču grčkom narodu u vidu javnog duga. Da bi se banke oporavile, mora se odbiti plaćanje ovih dugova. Stoga, nacionalizacija banaka mora biti propraćena i jednostranim otkazivanjem „odioznog i nelegalnog“ javnog duga [u međunarodnom pravu koncept odioznog duga podrazumeva dug koji su podizale diktatorske vlade u korist svojih protagonista, a na direktnu štetu naroda kojim vladaju, prim. prev.], kako je nedavno bio označen od strane parlamentarne Komisije za istinu.

Pored toga, da bi se osigurala zaštita depozita malih i srednjih štediša, imajući u vidu prekid kreditiranja banaka od strane ECB [Evropska centralna banka, prim. prev.], pod kontrolu države i društva se moraju staviti kolosalni računi velikih korporacija, a država mora preuzeti odgovornost za obezbeđivanje isplata zarada zaposlenima. Stoga, pored nacionalizacije bankarskog sektora, postaće neophodna nacionalizacija svih velikih korporacija sa računima u zemlji.

Shodno tome, zadatak od suštinske važnosti, kakav je oduzimanje bankarskog sektora onima koji ucenjuju narod i njegovo preuzimanje od strane društva, nameće potrebu za sprovođenjem sveobuhvatnog programa raskida sa ekonomskom moći Trojke i kapitala u zemlji. Komunistička tendencija Sirize je razvila takav program socijalističkog raskida. Ovo je program koji kombinuje mere iz predizbornog programa Sirize sa antikapitalističkim merama koje su neophodne da bi se osigurali adekvatni finansijski resursi. Sprovođenje takvog programa bi trebalo da bude započeto odmah.

Ovo je jedini delotvorni odgovor na rat putem terora koji protiv naroda vode „crni front“ Trojke i kapitalističke oligarhije i jedini način da se omogući slobodno i demokratsko izražavanje narodnog stava na referendumu, kao i za stvaranje neophodnih uslova za odlučujuću pobedu opcije „NE“.

Vođstvo Sirize je obavezno da narodu predoči politički plan i program koji može da obezbedi pobedu, a vlada bi to trebalo da sprovede odmah. Istovremeno, vlada treba da napusti svaki trud oko diskusija ili daljih „pregovora“ sa ucenjivačima i da uputi radnicima Evrope poziv na žustru mobilizaciju u solidarnosti sa radnim narodom Grčke, te da sazove u Atini panevropsku konferenciju svih masovnih radničkih i narodnih organizacija radi koordinisanja borbe protiv mera štednje i finansijskog terorizma.

Već se nalazimo u teškom klasnom ratu koji većini grčkog naroda objavio „crni front“ Trojke i grčke oligarhije. Ratove ne dobija pasivna „smirenost“, već militantno sprovođenje odgovarajućeg plana. Pobedonosna borba protiv straha koji „crni front“ Trojke i kapitalističke oligarhije pokušava da raširi među ljudima zahteva masovnu akciju koja mora početi još danas.

Sindikati i Siriza treba da organizuju svakodnevne masovne mitinge u svim gradovima i da pozovu na formiranje zborova u svim kvartovima i na svim radnim mestima. Ti zborovi treba da izaberu odbore za vođenje borbe, koji bi na nacionalnom nivou koordinisali borbu protiv ekonomskog rata „crnog fronta“. Ovo je jedini put ka pobedi!