Prenosimo najnovije saopštenje drugarske Komunističke tendencije Sirize:

Pobeda opcije NE, koju je iznela radnička klasa, sa preko 61% jeste revolucionarni događaj. Narod je dao mandat za revolucionarni otpor protiv memorandumskih sporazuma. Vreme je za nacionalizaciju banaka, odbijanje vraćanja duga i poništavanje Memoranduma i varvarskog kapitalizma koji ih je okotio.

Zvanični rezultati pokazuju veliku radničku pobedu opcije NE na referendumu – 61,32% za NE i 38,68% za DA. Radnička klasa, osiromašeni slojevi, studenti, zaposlena i nezaposlena omladina, sa svojim centrom u progresivnim oblastima zemlje, u njenim velikim gradovima, poslala je poruku herojskog otpora „crnom frontu“ Trojke i grčke vladajuće klase.

Činjenica da je referendum održan u uslovima koji su bili sve samo ne demokratski, uz teroristički ekonomski rat koji je „crni front“ vodio protiv naroda, uz zatvorene banke, neplaćene radnike i penzionere, uz pretnje i ucene od strane predstavnika Trojke i buržoaskih političkih lidera Evropske unije i uz konstantnu histeričnu i provokativnu propagandu u medijima, daje revolucionarni karakter pobedi opcije NE.

Većinski mandat naroda je jasan. On zahteva od grčke vlade da nastavi da se odupire potpisivanju memorandumskih sporazuma i da preduzme odgovarajuće mere za pobedonosno suočavanje sa klasnim ratom koji Trojka i grčka oligarhija vode, a koji će eskalirati u satima i danima koji dolaze.

U sklopu ovog opšteg mandata, već sutra, u ponedeljak, vlada ne bi trebalo da gubi više vremena na zaludne pregovore sa iznuđivačima – „institucijama“ imperijalizma, koje samo mogu doneti nove verzije Memoranduma. Ona ima dužnost da preduzme neophodne radikalne mere. Banke se moraju momentalno nacionalizovati radi zaštite depozita malih i srednjih štediša. Dug, koji je Komisija za istinu Parlamenta proglasila nelegalnim, mora biti odbijen. Sveobuhvatni plan momentalnog povlačenja Memoranduma i zbacivanja brutalnog kapitalizma koji ih je stvorio (videti Program Komunističke tendencije) mora biti sproveden u delo, propraćen mobilizacijom radnika i omladine, kao garantom sprovođenja. Radnici i omladina su jasno pokazali revolucionarno raspoloženje veličanstvenim okupljanjem u petak u Atini i večerašnjim glasanjem prema interesima svoje klase. 

Komunistička tendencija Sirize, u Atini, 5. jula 2015. godine