Objavljujemo ovu rezoluciju koja je jednoglasno odobrena od strane Svetskog kongresa Internacionalne marksističke tendencije (IMT):

Kontrarevolucionarni pokret ''Majdan'' u Ukrajini je na vlast doveo desničarsku nacionalističku vladu koja sadrži elemente neo-fašističke krajnje desnice. Provokativna politika nove vlasti prema narodu ruskog govornog područja na Jugoistoku i Krimu su gurnuli taj narod ka otcepljenju. Putinova reakcionarna kapitalistička vlada je iskoristila to da progura svoje interese.

lenjin zastava

Vlada Jacenjuk-Turčinov-Porošenko je, uz punu potporu Vašingtona, Londona i Berlina, provodila politiku suzbijanja demokratskih prava i pokrenula takozvanu "Anti-terorističku operaciju" protiv sopstvenog naroda u Donbasu, uključujući i bombardovanje i granatiranje civilnih područja. 

Fašističke i nacističke paravojne bande i privatne vojske koje finansiraju pojedini oligarsi su uključene u državni aparat i dodeljen im je imunitet za sprovođenje nasilja. Levičarski, komunistički i sindikalni aktivisti su bili napadani, otimani i ubijani. Njihove prostorije su napadane, pljačkane i spaljivane, prisiljavajući ove organizacije da se povuku u ilegalu. Ovo je kulminiralo pokoljem u Odesi, gde su paravojne fašističke bande ubile najmanje 48 ljudi, uključujući članove KPU, Komsomola i Borotbe (Komunistička partija Ukrajine, Omladina KPU i Revolucionarni sindikat Borba - prim.prev). 

Zakonski napad je pokrenut protiv Komunističke partije Ukrajine - organizacije koja je dobila 2,6 miliona glasova na poslednjim parlamentarnim izborima - sa navedenim ciljem zabrane stranke i njenih simbola. Komunistička organizacija Borotba je već primorana da se povuče u ilegalu nakon prepada na njene kancelarije i pokušaja da se otmu neki od njenih vodećih aktivista.  

Internacionalna marksistička tendencija izražava punu solidarnost sa antifašističkim otporom u Ukrajini i obavezuje se da mobiliše najšire moguće slojeve radničkog pokreta i omladine širom sveta u odbrani demokratskih prava onih koji se bore protiv kijevskih vlasti. 

U isto vreme čvrsto verujemo da istinski antifašistički pokret može biti izgrađen samo na osnovama proleterskog internacionalizma i mora biti vezan za borbu protiv kapitalizma. Jedino rešenje za radni narod Ukrajine ne leži u nacionalizmu (ni ukrajinskom ni ruskom), koji ih deli i omogućava oligarsima da nametnu svoju politiku, već u bratskom jedinstvu radnika različitih nacionalnih grupa koji govore različitim jezicima , a koje se zasniva na međusobnom priznavanju i poštovanju kulturnih i jezičkih prava. To podrazumeva eksproprijaciju oligarha, obnovu kolektivnog vlasništva i ukidanje kapitalizma u Ukrajini što bi imalo snažan uticaj u samoj Rusiji.

- Solidarnost sa antifašističkim otporom u Ukrajini! 

- Dole Kijevski režim koji, podržan od strane NATO i EU, vodi rat protiv sopstvenog naroda! 

- Stop ratu u Donbasu! 

- Za jedinstvo radničke klase čvrsto zasnovano na proleterskom internacionalizmu! 

- Za eksproprijaciju oligarha i izgradnju planske ekonomije pod demokratskom kontrolom radnika! 

- Za socijalističku Ukrajinu, za socijalističku Rusiju 

 - Proleteri svih zemalja, ujedinite se!

 Jednoglasno odobreno od strane Svetskog kongresa IMT, Grčka, 29. jul - 3. avgust 2014.