Ruske mase su uzbuđene oko Putinovog pokušaja da do 2034. godine poveća starosnu dob za odlazak u penziju, za muškarce sa 60 na 65 godina, a za žene sa 55 na 63 godine. Uz to i PDV je podignut sa 18% na 30%. Ove nepopularne "reforme" izazvale su pad Putinove popularnosti za 15% (sa 82% na 67%) i velike demonstracije širom zemlje.

Rusija penzije 1U velikom dijelu Rusije, prosječni životni vijek je ispod nove granize za penzionisanje što znači da će ruska radnička klasa morati raditi svoj cijeli život a da nikad ne dočeka penziju ili uživa u njoj.

Dalje, u siromašnijim, seoskim gradovima, mnoge porodice se oslanjaju na penziju jer se mladi ljudi bore da pronađu posao (zvanična nezaposlenost mladih je oko 16%).

Uprkos pokušaju da se vijest oko povećanja starosne dobi za odlazak u penziju zakopa otvaranjem Svjetskog kupa, odgovor masa je bio bijesan.

Masovne demonstracije

2. septembra širom zemlje su održani masovni skupovi protiv prijedloga novog zakona, organizovani od strane Komunističke partije Ruske Federacije. 10 000 ljudi se skupilo u Moskvi i 2000 u Sankt Peterzburgu, gdje su intervenisali i drugovi iz Internacionalne marksističke tendencije, dijeleći letke sa svojim programom i zahtjevima.

Rusija penzije 2Ovi zahtjevi uključuju zadržavanje postojeće starosne dobi za odlazak u penziju; zamjenu postojećeg penzionog fonda sa poštenijim sistemom plaćenog od profita krupnog kapitala; kraj neformalnog, "sivog i crnog" (polu ili bez ogovornog) zapošljavanja u korist boljih uslova postavljenih od strane radničkih organizacija i uspostavljanje grasruts komiteta za borbu protiv reakcionarne penzone reforme.

Takođe, održane su demonstracije i na Uralu, Kavkazu, Sibiru i Krimu. U Sankt Peterzburgu, ljudi su nosili transparente sa sloganima "Mi ne vjerujemo Jedinstvenoj Rusiji", i slike crvene pesnice koja udara polarnog medvjeda koji je simbol Putinove vladajuće partije. Ruski drugovi su mobilisali značajan blok oko IMT i govorili su zajedno sa sindikalistima i aktivistima iz lokalnih političkih organizacija, dobivši vrlo dobar prijem. Drugovi su prodali 50 primjeraka novina i stvorili interes za za veći javni skup za 16. septembar koji se podudara sa regionalnim izborima.

Policijski napad na proteste u Sankt Peterzburgu

Druga serija protesta širom zemlje je održana 9. septembra, koje je ovog puta organizova ruski liberalno buržoaski opozicionar Aleksej Navalni. Navalni očito pokušava da se zakači na proteste radi svojih interesa. Za sada je ipak pokret van njegove kontrole. Naši drugovi su ponovo intervenisali na protestima u Sankt Peterzburgu, iako je naše učešće bilo otežano činjenicom da su protesti ovaj put bili organizovani od strane ovog buržoaskog političara.

Rusija penzije 5Demonstracije sa nekoliko hiljada učesnika su se protezale 3 kilometra i blokirale sve glavne ulice stare Viborg strane grada. Demonstracije su naišle na jak policijski napad. Policija je pendrecima tukla demonstrante, a 452 ljudi je zadržano u pritvoru: najveći broj od svih gradova tog dana. Širom zemlje, preko 1000 ljudi je pritvoreno. Situacija u Sankt Petrezburgu se pogoršala jer su liberlalni organizatori proteste odveli u policijsku zamku. Na sreću, drugovi iz IMT su uspjeli izbjeći hapšenje.

Zbog protesta, Putin je pokušao smekšati mjenjajući straosnu dob odlaska u penziju za žene sa 63 na 60 godina, ali ovo nije smirilo ljutnju među masama. Ova nova kriza s kojom se suočava Putinov režim ne daje znakove smirivanja.