Internacionalna marksistička tendencija stoji uz katalonske mase u njihovoj borbi za samoopredjeljenje i odbranu njihovih demokratskih prava. Već smo zauzeli jasnu poziciju zahtijevajući puštanje katalonskih političkih zatvorenika. Vođe katalonske vlade, sada osuđeni na zatvorske kazne, u ključnom momentu 2017. su se pokolebali i nisu poveli borbu do kraja. To ih nije spasilo, ali se moraju izvući pouke iz ovog iskustva. Borba za Katalonsku Republiku, koja bi zadala ogroman udarac španskom režimu, može donijeti uspjeh jedino revolucionarnim sredstvima. Takođe, ona mora biti povezana sa borbom za radnička i socijalna prava (stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, radna prava) tako da obuhvati šire slojeve, u Kataloniji i širom Španije. Internacionala marksistička tendencija izražava solidarnost sa osuđenima i članovima CDR (Komitet za odbranu Republike) koji su uhapšeni u septembru ove godine i koji su trenutno u pritvoru. Zahtijevamo njihovo momentalno oslobađanje bez optužbi. Oni su politički zatvorenici, lišeni slobode zbog upotrebe svojih demokratskih prava. Pozivamo radnički pokret; i demokratske i socijalističke organizacije širom svijeta da se mobilišu protiv ovog napada na demokratska prava.
 
72577203 546126006148020 1429603040117129216 nKatalonski politički zatvorenici oslobođeni su optužbi za oružanu pobunu, ali su osuđeni za zločin pobune, koji potiče direktno iz krivičnog zakona Frankovog doba. To uključuje „Javni i nasilni protest radi spriječavanja, silom ili nezakonskim sredstvima, primjenu zakona“. U Kataloniji nije bilo „nasilnog protesta“, ni „upotrebe sile“. Ono što se desilo je masovni pokret koji je organizovano izašao na ulice da izbori svoje demokratsko pravo samoopredjeljenja. Samo suđenje bilo je puno nepravilnosti i proizvoljnih procjena prisutnih sudija, koji su ratoborno odbijali odbranu i sistematski odbacivali dokaze. 

Jedan od stubova španskog režima iz 1978, nastalog rđavim kompromisom između radničkih vođa i diktature nakon Frankove smrti, je jedinstvo Španije – garantovano silom – i odricanje prava nacija da slobodno izaberu da li žele ostati u okviru Španije. Odbacivanje ovog principa smatra se odbacivanjem čitavog sistema. Zbog toga je Španija, kao država, upotrijebila brutalnu represiju da zabrani referendum, a zatim uhapsila vođe katalonske vlade i obustavila rad katalonskog parlamenta. Sada je dodijelila kazne čija je svrha da upozore bilo koga ko krene istim koracima. 

U Kataloniji je već na djelu masovna mobilizacija. Studenti i đaci izašli su iz škola i univerziteta, i hiljade se okupljaju u gradovima da protestuju protiv ove skandalozne odluke. Oni zahtijevaju momentalno oslobađanje svih političkih zatvorenika i brane pravo na samoopredjeljenje. To je put naprijed. Kao što se pokazalo u oktobru 2017, borba protiv španskog režima ja moguća jedino kroz masovnu akciju. 

Internacionalna marksistička tendencija stoji uz katalonske mase u njihovoj borbi za samoopredjeljenje i odbranu njihovih demokratskih prava. Već smo zauzeli jasnu poziciju zahtijevajući puštanje katalonskih političkih zatvorenika. Vođe katalonske vlade, sada osuđeni na zatvorske kazne, u ključnom momentu 2017. su se pokolebali i nisu poveli borbu do kraja. To ih nije spasilo, ali se moraju izvući pouke iz ovog iskustva. Borba za Katalonsku Republiku, koja bi zadala ogroman udarac španskom režimu, može donijeti uspjeh jedino revolucionarnim sredstvima. Takođe, ona mora biti povezana sa borbom za radnička i socijalna prava (stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, radna prava) tako da obuhvati šire slojeve, u Kataloniji i širom Španije. 

Internacionalna marksistička tendencija izražava solidarnost sa osuđenima i članovima CDR (Komitet za odbranu Republike) koji su uhapšeni u septembru ove godine i koji su trenutno u pritvoru. Zahtijevamo njihovo momentalno oslobađanje bez optužbi. Oni su politički zatvorenici, lišeni slobode zbog upotrebe svojih demokratskih prava. Pozivamo radnički pokret; i demokratske i socijalističke organizacije širom svijeta da se mobilišu protiv ovog napada na demokratska prava. 

Sloboda katalonskim političkim zatvorenicima!

Solidarišimo se sa mobilizacijom katalonskih masa!

Za Katalonsku Socijalističku Republiku kao početak Iberijske revolucije!