Kriza na poljsko-beloruskoj granici i dalje eskalira. Oko 4000 izbeglica je 8. novembra stiglo u okolinu Kužnjice, gde su pokušali da pređu graničnu ogradu. Poljski graničari su ispalili suzavac na njih. Broj izbeglica na granici raste svakim danom. Poljski državni aparat već je poslao velik broj graničara, vojnika, policajaca, pa čak i anti-terorističkih jedinica. Neke od ekstremno nacionalističkih grupa počele su i same dobrovoljno da sprovode patroliranje granicom. Barem petoro ljudi je umrlo od hladnoće u „ničijoj zemlji“ između dve države.

 Poljsko beloruska kriza
 Izvor: Kancelaria Premiera, Flickr

I konzervativna vladajuća partija Pravo i pravda (PiS) i liberalna opozicija u suštini se slažu sa odgovorom Poljske na krizu. Prema njima, granice se moraju čuvati pod svaku cenu i izbeglicama ne treba da se dopušta ulazak. Na vanrednoj parlamentarnoj sesiji posvećenoj ovom incidentu, zahvalili su se „svim policajcima i vojnicima Poljske armije koji čuvaju našu granicu”. Jedina optužba koju su liberali izneli bila je ta da vladi nedostaje konkretan plan da razreši krizu.

Evropska unija se i dalje slaže sa Poljskom što se tiče blokiranja izbeglica na granici. Neke članice, kao što su Francuska i Nemačka, čak su izrazile solidarnost sa vladom Poljske. Članovi Evropskog parlamenta pozvali su EU da finansira infrastrukturu granice, koja ima za cilj da čuva „zajedničke“ granice.

Jedina kritika Poljskoj od Brisela vezana je za njeno odbijanje da prihvati pomoć Fronteksa, ozloglašene evropske straže poznate po svojoj brutalnosti na grčko-turskoj granici. Belorusija će se suočiti sa tvrđim ekonomskim sankcijama i nema sumnje da će radnička klasa biti ona koja će patiti od ekonomske krize koju će one izazvati.

 Poljsko beloruska kriza
 Izvor: Kancelaria Premiera, Flickr

Kriza na granici raste. Ni Evropska unija, ni Belorusija (sa zaleđinom Rusije) ne popuštaju. Evropska unija, umesto da pomogne ljudima koji beže iz zemalja uništenih imperijalističkim ratovima, bira da jača mere zaštite granica. Sve te plemenite „evropske vrednosti demokratije i humanitarizma“ odbacuju se čim je ugrožen interes buržoaskih članica. Ovo je posebno odvratno, jer velik broj izbeglica beže od rata i haosa izazvanog od strane američkog i NATO militarizma koji je destabilizovao Bliski istok. Umesto da im pruže utočište, evropski kapitalisti vide veću isplativost da osiguraju svoje granice i prepuste žrtve imperijalističke politike svojoj sudbini.

Crveni front (poljska sekcija IMT) osuđuje politike članica EU i Belorusije. Pozivamo na pružanje pomoći odmah svim izbeglicama, dopuštajući im da uđu u Poljsku i pružajući im pravo na azil! Mi ne prihvatamo to da ljudi koji beže od rata treba da budu držani u uslovima koji vređaju ljudsko dostojanstvo! Dole imperijalizam, granice i varvarstvo! Napad na jednog je napad na sve!