Danas smo dobili poziv, od bivših radnika niških industrija, da ispratimo skup organizovan i održan ispred Gradonačelnikove kancelarije povodom izjave zamenika gradonačelnika Ljubiše Slavkovića, da od novca sa računa Elektronske industrije Niš pri Agenciji za privatizaciju „nema ništa“.

 

 


 

Da podsetimo, bivši radnici Ei Niša su, kao bivši radnici preduzeća u restrukturiranju, u nešto povoljnijoj poziciji u odnosu na bivše radnike firmi u stečaju, jer svoja potraživanja imaju od države kao poslodavca. Ta su potraživanja predviđena u rashodnoj strani Budžeta za 2014. godinu pod stavkom 621 pod nazivom Nabavka domaće finansijse imovine, u čijem opisu stojiSredstva ove aproprijacije namenjena su za otkup potraživanja po osnovu radnog odnosa u preduzećima u postupku privatizacije u iznosu od 20.000.000.000 dinara i za učešće u kapitalu finansijskih institucija koje se bave kreditnim poslovima izdavanja garancija i učešće u kapitalu privrednih subjekata u iznosu od 16.000.000.000 dinara. 

 

Pomenuta odredba Zakona o budžetu RS za 2014. godinu.

Iako je ovim povodom bilo spora između radnika i gradske vlasti po pitanju isplate, radnici tvrde da im je bivši v.d. ministar privrede Mirović, na sastanku održanom u Ministarstvu privrede, februara ove godine, potvrdio da su rashodi predviđeni pomenutom stavkom Budžeta namenjeni za isplatu bivših radnika. Ostalo je samo da se formira komisija za sprovođenje plana isplate radnicima. Sastav i nadležnost rada ove komisije objavljena je 26. februara tekuće godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2014. Međutim, do današnjeg dana komisija nije počela sa radom, iako već počinje poslednji kvartal ove godine, te radnici osnovano sumnjaju da je sve bilo dogovoreno radi očuvanja reda i mira pred parlamentarne izbore održane u martu tekuće godine.

 

Od tad, pa do danas, menjani su planovi isplate zaostalih zarada. Jednom je obećavano namirenje iz stečajne mase firmi u stečaju, jednom pak namirenje iz državnog fonda koji bi imao biti osnovan za tu svrhu. Radnici su predložili da 15% potraživanja radnika bude namireno, u što kraćem roku, sredstvima iz pomenutog računa Elektronske industrije Niš, pri Agenciji za privatizaciju, a ostatak prema planu gradske vlasti, isplatom iz fonda. Sa ovim planom isplate, radnici su se tri puta, u proteklih petnaest dana,  okupili ispred kancelarije gradonačelnika.

 

Zamenik gradonačelnika Niša,

Ljubiša Slavković

Ono što je trenutno prelomilo, bilo je obraćanje zamenika gradonačelnika Niša Ljubiše Slavkovića, radnicima okupljenim u utorak 16. septembra, ispred Gradske kuće (njih oko dve stotine) u kome je – govoreći o 152 miliona dinara na računu Ei Niš pri Agenciji za privatizaciju, prebačenih nakon privatizacije nekoliko delova Elektronske industrije – rekao sledeće:

 

„Ja se plašim da tih para više nema.“

 

Radnici sumnjaju na to da su republičke vlasti, pred parlamentarne izbore, nemavši dovoljno novca za transfer gradskom budžetu, prebacile novac od prvatizacije niških firmi u gradski budžet, čime je grad finansirao javne radove pred parlamentarne izbore ali i popunjavao rupe u budžetu zaostale iz perioda ranijih, da ih tako nazovemo, „javnih predizbornih radova“. Ukoliko su sumnje radnika tačne onda bi i gradonačelnik i njegov zamenik morali biti upoznati sa ovim malverzacijama.

 

Nezvanično saznajemo da radnici spremaju dopis Agenciji za privatizaciju, ne bi li se utvrdilo ko je, kada i gde prebacio sredstva sa računa Elektronske industrije u Nišu, kao i krivičnu prijavu protiv NN lica.

 

Ono što je dogovoreno je da se radnici svakodnevno okupljaju ispred gradonačelnikove kancelarije do isplate dugovanja, počev od ponedeljka 22. septembra.

 

Do danas je, od 4500 radnika pogođenih ovim problemom, samo u preduzeću „Građevinar“, preminulo njih tridesetšestoro, ne dočekavši pravdu.