NIŠ - U prethodno objavljenom intervjuu sa Radišom Spasićem (ovde) bilo je reči o poseti predstavnika bivših radnika i radnica niških fabrika državnom sekretaru Ministarstva finansija i privrede Ivici Kojiću. 

 

S obzirom na to da se na sastanku nisu određeni konkretni metodi rešavanja problema, uslediće novi sastanci zakazani za 8. jul - u vezi sa prve dve tačke iznete u Zapisniku - i 25. jul 2013. - u vezi sa ostalim pitanjima.

 

Prenosimo vam u celosti zapisnik sa ovog sastanka.

 


Br: interno/2013

27. juni 2013. godine

 

 

Z  P  I  S  N  I  K

 

 

Dana 27. juna 2013. godine u kabinetu državnog sekretara Ministarstva finansija i privrede Ivice Kojića održan je sastanak sa predstavnicima Samostalnog 

 

sindikata GP Građevinar Niš i predstavnicima Samostalnog sindikata Fabrike pumpi Jastrebac Niš. 

 

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika Niša Ljubomir Slavković kao i g-din Radan Ilić i Radiša Spasić.

 

Na sastanku je predloženo:

 

- Da poreska uprava pronađe adekvatan način u regulisanju otplate starog duga fabrici pumpi Jastrebac Niš.

 

- Da se predstavnicima fabrike pumpi Jastrebac Niš i preduzeću LIV MIN pomogne u organizovanju sastanka sa predstavnicima nadležnih ministarstava, a radi uključivanja u poslove vezane za odvodnjavanje, navodnjavanje, poslove koji se odnose na rad termoelektrana, hidroelektrana, privrednih društava u sastavu EPS-a, rudnika i javnih komunalnih preduzeća u RS (vodovod i kanalizacija).

 

- Da se preduzećima MIN specijalna vozila, MIN inženjering i GP Građevnar Niš poveže radni straž i pronađe adekvatan način za isplatu i to:

 

MIN inženjering - za 33 meseca za 17 radnika

MIN specijalna vozila - za 38 meseci za 13 radnika

GP Građevinar Niš - za 30 meseci za 79 zaposlenih

 

- Da se pronađe adekvatan zakonski model za isplatu socijalne pomoći fabrici pumpi Jastrebac Niš, Ei Niš, MIN Niš i Niteks Niš.

 

- Da Ministarstvo finansija i privrede predloži Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine da pronađe adekvatan način kako bi se radnicima koji imaju zaostale zarade izvršio otpis kamate starog duga za struju, kao i da se omogući da se glavnica navedenog duga isplaćuje u većem broju rata, kao i da se navedenim radnicima kojima je struja isključena, uključi i da se dalje isključivanje zaustavi do rešenja navedenog problema.

 

- Da se 25. jula 2013. godine održi još jedan sastanak u Ministarstvu finansija i privrede sa predstavnicima gore navedenih sindikata kao i da se pronađe adekvatan model izmirenja zaostalih zarada (po sistemu izmirenja stare devizne štednje ili sličnom pravno mogućem modelu).

 

 

Ljubivoje Slavković

Radan Ilić (prim. ur. - nije potpisao zapisnik)

Radiša Spasić

Miodrag Jovančić

Zlatko Vidanović

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić