Marksistička organizacija Crveni je 13. i 14. marta održala drugi redovni kongres. Usled kovid-19 pandemije konges je ove godine održan onlajn. Događaju je prisustvovalo 26 delegata iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, a po prvi put smo imali i delegate iz Hrvatske i Slovenije. U radu kongresa učestvovali su i predstavnici naše međunarodne organizacije, Internacionalne marksističke tendencije, a pozdrave i pisma podrške primili smo od mnogih sestrinskih sekcija iz internacionale poput Švedske, Austrije, Italije, Argentine, Brazila, Sjedinjenih Američkih Džava i Kanade.

Nastavljajući tradiciju posvećenog pristupa marksističkoj teoriji i organizovanju, kongres je umesto svečarske atmosfere i formalnosti fokus stavio na celodnevne, iscrpne političke diskusije o perpektivama za revolucionarni preobražaj u svetu, klasnoj borbi na Balkanu i organizacionom jačanju i rastu naše organizacije. Izglasan je dokument Perspektiva za razvoj klasne borbe na Balkanu, a vodeći organi su kongresu podneli organizacioni i finansijski izveštaji.

Kongres je takođe odlučio da iz daljeg rada organizacije udalji Filipa Šaćirovića, jednog od najistaknutijih članova Crvenih prethodnih godina, usled kršenja procedura demokratskog centralizma, remetilačkog ponašanja i uvlačenja organizacije u nekonstruktivne diskusije. U znak protesta protiv ove mere iz organizacije je svojevoljno izašlo šest drugarica i drugova. Uvereni smo da ćemo se, ukoliko nastave političku borbu, jednog dana ponovo sresti i sarađivati na istoj strani barikade.

Kongres smo završili rešeni da u narednom periodu još predanije i sa jačim strukturama nastavimo sa izgradnjom nukleusa buduće masovne radničke partije sa revolucionarnim programom na prostoru bivše Jugoslavije. Crveni će i dalje izbegavati prečice u političkom radu i bazirati svoj rast na privlačenju najprogresivnijih slojeva radnika i omladine i njihovom strpljivom obrazovanju. Napred ka ukidanju kapitalizma i stvaranju nove radničke republike Jugoslavije i Balkanske socijalističke federacije!

Drugi kongres Marksističke organizacije Crveni