U Banja Luci je 08. septembra 2022. predstavljen avgustovski broj našeg tromjesečnog časopisa Crvena Kritika. Inače, naše štampano izdanje izlazi od 2015. godine, a ovo je bila prvo javno predstavljanje broja. Promocija je održana u Muzičkom paviljonu Staklenac i okupila je oko dvadesetak ljudi, članova i simpatizera Marksističke organizacije Crveni kao i desetak zainteresovanih ljudi koji su većinom činili radnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju invalida čiji štrajk i borbu borbu smo podržavali i pratili. 

Na promociji su govorili članovi Marksističke organizacije Crveni - Dubravko Galešić, Nemanja Tubonjić i Dejan Prodanović. Jedan od govornika je bio i Miroslav Gnjatović, sindikalista i predsjednik štrajkačkog odbora radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju invalida a.d. Banja Luka. 

IMG 9b1479450f79a98d59f6f505db57480f V

Nakon uvodne riječi druga Dubravka i predstavljanja organizacije i časopisa, govornici su predstavili glavne tekstove aktuelnog avgustovskog broja. Drug Nemanja je govorio o nosećim teorijskim tekstovima avgustovskog broja koji su se bavili aktuelnom globalnom situacijom inflacije povezujući to sa neminovnim proturječnostima kapitalizma i potrebi planskog planiranja i socijalističke perspektive kao načina izlaska iz redovnih kapitalističkih kriza. Zatim je drug Dejan govorio o tome kako je svaki dosadašnji broj CK sadržavao tekstove koji su se bavili radničkim štrajkovima, protestima i društvenim pokretima. Zatim je fokus prebacio na aktuelne radničke štrajkove i borbe na jugoslovenskom prostoru o kojima smo pisali u aktuelnom broju. Svoje izlaganje je završio naglašavajući kako CK nije samo propagandno i agitaciono, već prije svega organizaciono sredstvo formiranja marksističke tendencije kao nukleusa buduće radničke partije koja će raditi na objedinjavanju trenutnih partikularnih radničkih borbi u političku borbu za socijalističko društvo. Drug Miroslav je govorio o iskustvima i uspjehu njihove borbe i potrebi za radničkim jedinstvom kao receptom za uspješne radničke štrajkove. Posebno je više puta pohvalio Marksističku organizaciju Crveni jer smo podržali njihovu borbu. Nakon toga uslijedila je diskusija koja se bavila uopšteno društvenim stanjem u Bosni i Hercegovini i radničkim pitanjima.

Ovo je tek prva u nizu planiranih javnih promocija našeg časopisa Crvena Kritika koji je planiran u narednom periodu u nekim gradovima Bosne i Hercegovine. Ekonomska kriza i posljedice imperijalističkog sukoba pripremaju teren za socijalnu eksploziju nezadovoljstva ne samo u Bosni i Hercegovini već širom svijeta. U takvom spletu objektivnih okolnosti koje guraju radnike i omladinu ka radikalnom preispitivanju postojećih društvenih odnosa, mi optimistično nastavljamo u širenju marksističkih ideja kao jedinom metodu koji može usmjeriti borbu radničke klase ka ukidanju ovog zastarjelog kapitalističkog sistema koji na svakom koraku stvara bijedu i nesreću.

Pridružite se Crvenima u izgradnji radničke partije i borbe za bolje i pravednije društvo!

IMG 1ca7038454623e804f43076e9f201920 V

 

IMG 248586fbcfab793ffd4ab3097a09c906 V

IMG d625635caadb5e0240ae0856f0d1bcbf V

IMG db2be05980812f26aff3a0ebcb6fc483 V 1