Članovi Marksističke organizacije Crveni i Partije Komunisti Srbije imali su juče, 16. maja, u centru Beograda, akciju deljenja letaka sa pozivom na bojkot izbora i stvaranje radničke političke alternative dvema frakcijama tajkunske vladavine, okupljenih oko SNS režima i njegovih prilepaka i opozicije okupljene oko SZS.

Radni ljudi na parlamentarnim izborima imaju mogućnost da biraju bez izbora. Koju god liberalnu ili nacionalističku stranku da izaberemo, biramo one koji će donositi zakone u korist kapitala i razgrađivati i ovo malo ostataka socijalne države što danas imamo. Oni to čak ni ne kriju. Kapitalističke stranke vlasti i opozicije čak s ponosom ističu svoju uslužnost tajkunima i stranim investitorima i razlikuju se samo po tome koju frakciju kapitala zastupaju. Često isti finansijski i industrijski interesi stoje iza svih parlamentarnih opcija i njihova konkurencija je jedino u tome ko će biti verniji sluga svojim sponzorima. Decenije smene vlasti bez ikakvih pozitivnih promena za radnike ogolile su karakter buržoaske demokratije, odnosno privida političkog odlučivanja naroda, koje jedino ima za cilj da interesne grupe obezbede sebi i svojim gazdama sve veće profite i provizije, a sve na uštrb kvaliteta života – pa čak i golog života - radnih ljudi.

Zato pozivamo na bojkot izbora bez izbora. Naš bojkot nije poziv na sedenje kod kuće i povlačenje iz političke borbe. Bojkot jedino ima smisla kao uvod u izgradnju nezavisne političke alternative za radničku klasu u vidu revolucionarne radničke partije, sa komunistièkim programom društvenog preobražaja, koja će uspostaviti vlast ljudi i socijalizam, a okončati vladavinu kapitalističkih centara moći.

Naš letak možete pročitati ovde.

Bojkot izbora 2020   Bojkot izbora smrt kapitalizmu