Iz štampe je izašao novi broj našeg časopisa Crvena kritika. Broj možete preuzeti kod naših članova u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Kruševcu, Banjoj Luci, Bos. Dubici, Bos. Šamcu, Travniku. U ovome broju čitajte:
1. Partija radikalne levice sa programom političkog centra, l deo: "Socijalizam" je samo reč i ništa više - Filip Šaćirović
2. O novoj šovinističkoj Levici - D. L.
3. Komentar o nacionalnom pitanju na Balkanu s naglaskom na položaj Srba u Hrvatskoj - Luka Resanović
4. Dodikov put u NATO - Dejan Prodanović
5. Izbori u Makedoniji - Alek Atević
6. Protesti u Belorusiji - Miodrag Mijatović
7. Internacionalni marksistički univerzitet 2020: snaga ideja
8. Betoven: čovjek, kompozitor, revolucionar - Alan Vuds
CK 10 2020