Marksistička organizacija Crveni i Savez komunista BiH primili su s oduševljenjem vijest o protestnom okupljanju za Međunarodni praznik rada u Sarajevu koje organizira vaš sindikat. Crveni kao marksistička organizacija radnika i mladih vašu borbu svim srcem podržava. Vaša borba je dio ukupne borbe radničke klase u našoj zemlji i širom svijeta za društvo po mjeri radnih ljudi.

Neplaćeni prekovremeni rad, male plate, nesigurni ugovori, maltretiranje na radnom mjestu su i prije pandemije bila svakodnevnica radnika. Novonastala situacija izbijanjem pandemije je samo još više dovela do izražaja svu bahatost gazda i njihovih političkih stranaka prema ljudima koji žive od vlastitog rada.

Posebno su trgovinski radnici i radnice to osjetili na svojoj koži. Iako na prvoj liniji dok je virus harao oni su “nagrađeni” od gazda za svoje žrtvovanje sa smanjenjem plate, neplaćenim prekovremenim radom, lošom zaštitom na radu i otkazima. Pored svega ovoga tajkunska vlada ne smatra radnike u trgovinama kao dio prioritetne grupe za vakcinaciju iako su dnevno izloženi kontaktu sa stotinama ljudi s minimalnom zaštitom.

Tajkunske stranke i žuti sindikati šute na sve ovo, umjesto da izađu na ulice i povedu radnike oni čekaju gazde da se smiluju. Zato je primjer vašeg organizovanja i rada danas izuzetno važan za sve radnike u BiH i na Balkanu.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti je svojim dosadašnjim radom i borbom za radnike pokazao da želi prekinuti pasivan pristup sindikalnom organizovanju. Mi kao marksistička organizacija koja okuplja najprogresivnije radnike i omladinu koji su spremni da se bore za radničku kontrolu nad društvom i privredom ćemo uvijek stajati na prvoj liniji s vama u borbi za radnička prava.

Za radničku solidarnost!

Za društvo po mjeri radnih ljudi - ne tajkuna!

Za borbeni 1. Maj!