Aproprijacija i komercijalizacija Osmog marta od strane vladajućih klasa i liberalnog javnog mnjenja svela je ovaj dan na isprazan ritual čestitanja i kupovine cveća. Istorijat Osmog marta je ključan za shvatanje njegovog pravog značenja. Današnji dan obilježavamo u čast pokreta za politička i socijalna prava radnica kao Međunarodni dan radnih žena. 1910. godine na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalistkinja, proglašen je međunarodni dan borbe na prijedlog Klare Cetkin. Ubrzo nakon toga na ovaj dan počeli su se održavati godišnji skupovi u nizu evropskih država  na kojima su zahtevana jednaka prava žena i muškaraca po pitanju mogućnosti rada i zapošljavanja. Osmi mart je dakle neraskidivo vezan sa klasnom borbom, radničkim pokretom i socijalističkim idejama. Nastao je iz pobune žena protiv društvenog ugnjetavanja, ekonomskog izrabljivanja i zakonske diskriminacije i služi kao podsjetnik  da ova borba još uvijek nije gotova.

331527639 722985392641484 3658027838133958413 n

Danas, u periodu poznog kapitalizma, prava žena na radnim mjestima još uvijek zaostaju za pravima radnih muškaraca u svrhu povećanja kapitalističkog profita. Međutim žene su dvostruko eksploatisane usljed činjenice da se kućni rad još uvijek najvećim dijelom svaljuje na žene. Patrijarhalna porodica se čuva zabranom abortusa, dok se istovremeno žene otpuštaju radi trudničkog bolovanja ili uopšte nemaju mogućnost zapošljavanja ako planiraju osnivanje porodice. Takođe, prinuđene su da rade sve teže poslove za sve manju platu. Od žena se danas očekuje da svoje živote, snove i težnje napuste zarad nametnutih viših ciljeva poput „očuvanja nacije“ i „ekonomskog rasta“.

Žene ne mogu očekivati dalje poboljšanje svog položaja u društvu u okviru sadašnjeg sistema. Emancipacija žene je emancipacija čovjeka, odnosno radničke klase uopšte. Žensko oslobođenje neraskidivo je vezano za  oslobađanje rada od jarma privatnog vlasništva i oslobađanje podređenosti čovjeka čovjeku. Borba za oslobođenje žena se dakle ne može razdvojiti od borbe protiv kapitalizma, jer je borba za ženska prava i jednakost borba za oslobođenje čovječanstva od okova logike profita - borba za socijalističku revoluciju! 

Pridružite nam se u naporima za građenje antikapitalističke, radničke partije na idejama marksizma!