(Govor v Københavnu novembra 1932)

Prvič sem bil v Københavnu na Mednarodnem socialističnem kongresu (leta 1910 Op. ur.) in odnesel sem si najlepše spomine na vaše mesto. Toda to je bilo pred več kot četrt stoletja. Od takrat se je voda v reki Ore-Sund in v fjordih vedno znova spreminjala. Pa ne samo voda. Vojna je zlomila hrbtenico stare evropske celine. Evropske reke in morja so odplaknile nemalo krvi. Človeštvo in še posebej evropsko človeštvo je šlo skozi hude preizkušnje, postalo je bolj mračno in bolj kruto. Vse vrste spopadov so postale bolj zagrizene. Svet je vstopil v obdobje velikih sprememb. Njeni skrajni obliki sta vojna in revolucija.

Trotsky another desk Image public domainPreden preidem na temo svojega predavanja, revolucijo, menim, da se moram zahvaliti organizatorjem tega srečanja, organizaciji socialdemokratskih študentov. To počnem kot politični nasprotnik. Res je, da je moje predavanje usmerjeno v zgodovinsko znanost in ne v politiko. To želim poudariti že na samem začetku. Vendar je nemogoče govoriti o revoluciji, iz katere je nastala Sovjetska republika, ne da bi zavzeli politično stališče. Kot predavatelj stojim pod zastavo, kakršno sem imel, ko sem sodeloval v dogodkih revolucije.

Do vojne je boljševistična stranka pripadala Socialdemokratski internacionali. Z glasovanjem nemške socialdemokracije za vojne kredite 4. avgusta 1914 se je ta povezava enkrat za vselej končala in začelo se je obdobje neprekinjenega in nepremostljivega boja boljševizma proti socialdemokraciji. Ali to pomeni, da so se organizatorji te skupščine zmotili, ko so me povabili na predavanje? O tem bo občinstvo lahko presodilo šele po mojem predavanju. Da bi upravičil svoj sprejem prijaznega povabila, da predstavim poročilo o ruski revoluciji, mi dovolite, da poudarim dejstvo, da je bilo v petintridesetih letih mojega političnega življenja vprašanje ruske revolucije praktična in teoretična os moje misli in mojega delovanja. Štiri leta mojega bivanja v Turčiji so bila v glavnem posvečena zgodovinski analizi problemov ruske revolucije. Morda imam zaradi tega dejstva določeno pravico upati, da mi bo vsaj deloma uspelo pomagati ne le prijateljem in simpatizerjem, temveč tudi nasprotnikom, da bodo bolje razumeli številne značilnosti revolucije, ki so prej ušle njihovi pozornosti. Vsekakor je namen mojega predavanja pomagati razumeti. Ne nameravam voditi propagande za revolucijo niti vas pozivati, da se ji pridružite. Nameravam razložiti revolucijo.

Začnimo z nekaterimi osnovnimi sociološkimi načeli, ki jih nedvomno vsi poznate, vendar si jih moramo osvežiti v spominu, ko se približujemo tako zapletenemu pojavu, kot je revolucija.

Materialistično pojmovanje zgodovine

Človeška družba je zgodovinsko nastalo sodelovanje v boju za obstoj in zagotavljanje preživetja generacij. Značaj družbe je odvisen od značaja njenega gospodarstva. Značaj njenega gospodarstva določajo njena proizvodna sredstva.

Za vsako veliko obdobje v razvoju proizvodnih sil obstaja določen ustrezen družbeni režim. Vsak dosedanji družbeni režim je vladajočemu razredu zagotovil ogromne prednosti.

Zato je jasno, da družbeni režimi niso večni. Pojavijo se zgodovinsko in nato postanejo ovire za nadaljnji napredek. "Vse, kar nastane, si zasluži, da se uniči."

Toda noben vladajoči razred se še nikoli ni prostovoljno in mirno odrekel oblasti. V zadevah življenja in smrti  argumenti razuma niso nikoli nadomestili argumentov sile. Morda je to žalostno, vendar je tako. Mi nismo tisti, ki smo ustvarili ta svet. Ničesar ne moremo storiti, kot da ga sprejmemo takega, kakršen je.

Pomen revolucije

Revolucija pomeni spremembo družbenega reda. Prenese oblast iz rok razreda, ki se je izčrpal, v roke drugega razreda, ki je v vzponu. Vstajenje predstavlja najostrejši in najbolj kritičen trenutek v boju dveh razredov za oblast. Upor lahko pripelje do resnične zmage revolucije in vzpostavitve novega reda le, če temelji na naprednem razredu, ki je sposoben okoli sebe zbrati veliko večino ljudi.

Z razliko od naravnih procesov revolucijo izvedejo ljudje in se izvede s pomočjo ljudi. Toda tudi v teku revolucije ljudje delujejo pod vplivom družbenih pogojev, ki jih ne izbirajo svobodno, temveč so preneseni iz preteklosti in nujno nakazujejo pot, po kateri morajo iti. Zato in samo zato se revolucija ravna po določenih zakonitostih.

Toda človeška zavest ne odraža le pasivno svojih objektivnih pogojev. Navajena je, da se nanje aktivno odziva. V določenih trenutkih ta odziv postane napet, strasten, množičen.Ovire pravice in moči so porušene. Aktivno posredovanje množic v zgodovinskih dogodkih je dejansko najbolj nujen element revolucije.

Toda tudi najbolj burna aktivnost lahko ostane na stopnji demonstracij ali upora, ne da bi se povzpela do viška revolucije. Upor množic mora voditi v strmoglavljenje prevlade enega razreda in vzpostavitev prevlade drugega. Šele takrat smo dosegli revolucijo. Množična vstaja ni osamljen podvig, ki bi ga lahko sprožili kadar koli se komu zahoče. Predstavlja objektivno pogojen element v razvoju revolucije, tako kot revolucija predstavlja objektivno pogojen proces v razvoju družbe. Toda če obstajajo potrebni pogoji za vstajo, ne smemo samo pasivno čakati z odprtimi usti; kot pravi Shakespeare: "V človeških zadevah obstaja plima, ki na vrhuncu vodi do sreče"

Da bi se znebili s preseglim družbenim redom, mora napredni razred razumeti, da je udarila njegova ura, in si zastaviti nalogo, da osvoji oblast. Tu se odpira polje zavestnega revolucionarnega delovanja, kjer se napovedovanje in izračun združita z voljo in pogumom. Z drugimi besedami: tu se odpira polje delovanja partije.

Državni udar

Revolucionarna stranka v sebi združuje cvet naprednega razreda. Brez stranke, ki se zna orientirati v okolju, razumeti napredek in ritem dogodkov ter zgodaj pridobiti zaupanje množic, zmaga proletarske revolucije ni mogoča. To so vzajemna razmerja med objektivnimi in subjektivnimi dejavniki vstaje in revolucije.

V disputih, zlasti teoloških, je v navadi kot veste, da nasprotniki diskreditirajo znanstveno resnico tako, da jo pripeljejo do absurda. Ta metoda se v logiki imenuje "Reductio ad absurdum". Začeli bomo z absurdom, da bi se resnici približali še bolj varno. V vsakem primeru se ne moremo pritoževati nad pomanjkanjem absurdov. Vzemimo enega od najnovejših in najbolj grobih.

Italijanski pisatelj Malaparte, ki je nekakšen fašistični teoretik (tudi taki obstajajo), je pred kratkim izdal knjigo o tehniki državnega udara. Avtor seveda posveča nezanemarljivo število strani svoje "raziskave" oktobrskemu prevratu.

V nasprotju z Leninovo "strategijo", ki je bila vedno povezana z družbenimi in političnimi razmerami v Rusiji leta 1917, "taktika Trockega" kot pravi Malaparte, "nasprotno, ni bila omejena s splošnimi razmerami v državi." To je glavna misel knjige! Malaparte na straneh svoje knjige prisili Lenina in Trockega recitirati številnim dialogom, v katerih oba udeleženca skupaj pokažeta tolikšno globino uma, kot ga je narava dala na razpolago samo Malapartu. V odgovor na Leninova razmišljanja o družbenih in političnih predpogojih prevrata Malaparte svojemu domnevnemu Trockitu dobesedno reče: "Vaša strategija zahteva veliko preveč ugodnih okoliščin; upor ne potrebuje ničesar, je samozadosten." Slišite: "Upor ne potrebuje ničesar!" Prav to je absurd, ki nam mora pomagati, da se približamo resnici. Avtor vztrajno ponavlja, da v oktobrski revoluciji ni zmagala Leninova strategija, temveč taktika Trockija. Ta taktika po njegovih besedah še zdaj ogroža mir v evropskih državah. "Leninova strategija," citiram dobesedno, "ne predstavlja neposredne nevarnosti za vlade Evrope. Toda taktika Trockega predstavlja dejansko in posledično trajno nevarnost zanje." Še bolj konkretno: "Če bi namesto Kerenskega postavili Poincaréja, bi bil boljševiški državni udar oktobra 1917 prav tako uspešen." Težko je verjeti, da je bila takšna knjiga prevedena v več jezikov in da so jo jemali resno.

Zaman si prizadevamo odkriti, zakaj je sploh potrebna zgodovinsko pogojena Leninova strategija, če lahko "taktika Trockega" izpolnjuje enake naloge v vsaki situaciji. In zakaj so uspešne revolucije tako redke, če za njihov uspeh zadostuje le nekaj tehničnih receptov?

Dialog med Leninom in Trockim, ki ga predstavlja fašistični avtor, je tako po vsebini kot po obliki od začetka do konca mlačen izum. Takšnih izumov po svetu ne kroži malo. V Madridu so na primer natisnili knjigo La Vida de Lenin (Leninovo življenje), za katero sem tako malo odgovoren kot za Malapartejeve taktične recepte. Madridski tednik Estampa je vnaprej objavil cela poglavja te domnevne knjige Trockega o Leninu, ki vsebujejo grozljivo oskrunitev življenja tega človeka, ki sem ga cenil in ga še vedno cenim neprimerljivo bolj kot kogar koli drugega med svojimi sodobniki.

Toda pustimo ponarejevalce njihovi usodi. Stari Wilhelm Liebknecht, oče nepozabnega borca in junaka Karla Liebknechta, je rad govoril: "Revolucionarni politik si mora zagotoviti debelo kožo." Doktor Stockmann (lik v drami "Sovražnik ljudstva" norveškega pisatelja Hendrika Ibsena, op. ur.) je še bolj ekspresivno priporočal, naj se vsakdo, ki predlaga ravnanje v nasprotju z mnenjem družbe, vzdrži oblačenja novih hlač. Upoštevali bomo oba dobra nasveta in nadaljevali.

Vzroki za Oktober

Kakšna vprašanja se porajajo v mislih razmišljujočega človeka ob oktobrski revoluciji?

1) Zakaj in kako je prišlo do te revolucije? Natančneje, zakaj je proletarska revolucija zmagala v eni najbolj zaostalih evropskih držav?

2) Kakšni so bili rezultati oktobrske revolucije?

In končno:

3) Ali je oktobrska revolucija prestala preizkus?

Na prvo vprašanje o vzrokih lahko zdaj bolj ali manj izčrpno odgovorimo. To sem skušal zelo podrobno storiti v svoji Zgodovini revolucije. Tu lahko oblikujem le najpomembnejše ugotovitve.

Zakon o neenakomernem razvoju

Dejstvo, da je proletariat prvič prišel na oblast v tako zaostali državi, kot je bila nekdanja carska Rusija, se zdi skrivnostno le na prvi pogled, v resnici pa je povsem v skladu z zgodovinskimi zakonitostmi. To je bilo mogoče predvideti in je bilo tudi predvideno. Še več, na podlagi napovedi tega dejstva so revolucionarni marksisti dolgo pred odločilnimi dogodki oblikovali svojo strategijo.

Prva in najbolj splošna razlaga je: Rusija je zaostala država, vendar le del svetovnega gospodarstva, le element kapitalističnega svetovnega sistema. V tem smislu je Lenin razrešil uganko ruske revolucije z lapidarno formulo: "Veriga se je pretrgala na svojem najšibkejšem členu."

Groba ilustracija: velika vojna, ki je bila posledica protislovij svetovnega imperializma, je v svoj vrtinec potegnila države na različnih stopnjah razvoja, vendar je vsem udeležencem postavila enake zahteve. Jasno je, da bi bilo breme vojne še posebej neznosno za najbolj zaostale države. Rusija je bila prva, ki je bila prisiljena zapustiti bojišče. Toda da bi se iztrgalo iz vojne, je moralo rusko ljudstvo strmoglaviti vladajoče razrede. Tako se je vojna veriga pretrgala na svojem najšibkejšem členu.

Vendar vojna ni katastrofa, ki pride od zunaj kot potres, ampak, kot je rekel stari Clausewitz, nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. V zadnji vojni so se glavne težnje imperialističnega sistema "mirovnega" časa izrazile le bolj grobo. Čim višje so bile splošne proizvodne sile, čim bolj napeta je bila konkurenca na svetovnih trgih, čim ostrejši so bili antagonizmi in čim bolj nora je bila tekma za oborožitev, tem težje je bilo šibkejšim udeležencem. Ravno zato so zaostale države zasedle prva mesta v zaporedju propadov. Veriga svetovnega kapitalizma se vedno pretrga v najšibkejšem členu.

Če bi se zaradi izjemnih neugodnih okoliščin - recimo uspešnega vojaškega posredovanja od zunaj ali nepopravljivih napak same sovjetske vlade - na neizmerno širokem sovjetskem ozemlju ponovno pojavil kapitalizem, bi se hkrati neizogibno pojavila njegova zgodovinska neustreznost in tak kapitalizem bi kmalu postal žrtev istih nasprotij, ki so leta 1917 povzročila njegovo eksplozijo. Noben taktični recept ne bi mogel sprožiti oktobrske revolucije, če je Rusija ne bi nosila v svojem telesu. Revolucionarna partija si v zadnji analizi lahko prisvaja le vlogo porodničarja, ki je prisiljen poseči po carskem rezu.

Na to bi lahko odgovorili z naslednjimi besedami: "Vaše splošne ugotovitve lahko ustrezno pojasnijo, zakaj je stara Rusija doživela brodolom, ta država, kjer sta zaostali kapitalizem in obubožano kmetstvo kronala parazitsko plemstvo in razpadajoča monarhija. Toda v prispodobi o verigi in njenem najšibkejšem členu še vedno manjka ključ do prave uganke: kako je lahko socialistična revolucija uspela v zaostali državi? Zgodovina pozna več kot nekaj primerov razkroja držav in civilizacij, ki ga je spremljal propad starih razredov, ki jim ni bilo mogoče najti naprednih naslednikov. Razpad stare Rusije bi moral na prvi pogled spremeniti državo v kapitalistično kolonijo in ne v socialistično državo.

Ta ugovor je zelo zanimiv. Pripelje nas neposredno do jedra celotnega problema. A vendar je ta ugovor napačen; lahko bi rekel, da mu manjka notranja simetrija. Po eni strani izhaja iz pretiranega pojmovanja pojava zgodovinske zaostalosti na splošno.

Živa bitja, vključno s človekom, gredo seveda skozi podobne razvojne stopnje v skladu s svojo starostjo. Pri normalnem petletnem otroku najdemo določeno skladnost med težo, velikostjo in notranjimi organi. S človeško zavestjo pa je povsem drugače. V nasprotju z anatomijo in fiziologijo se psihologija, tako individualna kot kolektivna, odlikuje po izjemni sposobnosti absorpcije, prožnosti in elastičnosti; v tem je aristokratska prednost človeka pred najbližjimi zoološkimi sorodniki, opicami. Absorpcijska in prožna psiha podeljuje tako imenovanim družbenim "organizmom", za razliko od pravih, oziroma bioloških organizmov, izjemno spremenljivost notranje strukture kot nujni pogoj za zgodovinski napredek. V razvoju narodov in držav, zlasti kapitalističnih, ni ne podobnosti ne rednosti. Različne stopnje civilizacije, celo diametralno nasprotne, se v življenju ene in iste države približujejo druga drugi in se med seboj prepletajo.

Zakon o kombiniranem razvoju

Ne pozabimo, da je zgodovinska zaostalost relativen pojem. Ker obstajajo tako zaostale kot napredne države, obstaja tudi vzajemno vplivanje ene na drugo; obstaja pritisk naprednih držav na zaostale; obstaja potreba, da zaostale države dohitijo napredne, si sposodijo njihovo tehnologijo in znanost itd. Tako nastane kombinirani tip razvoja: elementi zaostalosti so združeni z najnovejšo tehnologijo in svetovnim razmišljanjem. Nazadnje so zgodovinsko zaostale države, da bi se izognile svoji zaostalosti, pogosto prisiljene prehiteti druge.

Prožnost kolektivne zavesti pod določenimi pogoji omogoča, da se na družbenem prizorišču doseže rezultat, ki se v individualni psihologiji imenuje "premagovanje občutka manjvrednosti". V tem smislu lahko rečemo, da je bila oktobrska revolucija junaško sredstvo, s katerim je rusko ljudstvo lahko premagalo lastno gospodarsko in kulturno manjvrednost.

Toda opustimo te zgodovinsko-filozofske, morda nekoliko preveč abstraktne posplošitve in postavimo isto vprašanje v konkretni obliki, tj. v okviru živih gospodarskih dejstev. Zaostalost Rusije se je na začetku dvajsetega stoletja najbolj jasno pokazala v dejstvu, da je industrija v tej državi v primerjavi s kmečkim prebivalstvom zavzemala majhno mesto. V celoti gledano je to pomenilo nizko produktivnost nacionalne delovne sile. Dovolj je povedati, da je bil na predvečer vojne, ko je carska Rusija dosegla vrhunec svoje blaginje, nacionalni dohodek osem- do desetkrat nižji kot v Združenih državah Amerike. To številčno izraža "amplitudo" njene zaostalosti, če je besedo "amplituda" sploh mogoče uporabiti v povezavi z zaostalostjo.

Hkrati pa se je zakon kombiniranega razvoja na gospodarskem področju izražal na vsakem koraku, tako pri preprostih kot pri zapletenih pojavih. Skoraj brez avtocest je bila Rusija prisiljena graditi železnice. Ne da bi prešla skozi evropske obrtniške in proizvodne stopnje, je Rusija neposredno prešla na mehanizirano proizvodnjo. Preskakovanje vmesnih stopenj je pot zaostalih držav.

Medtem ko je kmečko kmetijstvo pogosto ostalo na ravni 17. stoletja, je ruska industrija, če že ne po obsegu pa vsaj po vrsti, dosegla raven naprednih držav in jih v nekaterih pogledih prehitela. Dovolj je povedati, da so velikanska podjetja, z več kot tisoč delavci vsaka, zaposlovala v Združenih državah manj kot 18 odstotkov celotnega števila industrijskih delavcev. V Rusiji je bilo to več kot 41 %. To dejstvo je težko uskladiti z običajnim pojmovanjem gospodarske zaostalosti Rusije. Po drugi strani pa te zaostalosti ne ovrže, temveč jo dialektično dopolnjuje.

Enako protislovno naravo je pokazala tudi razredna struktura države. Evropski finančni kapital je pospešeno industrializiral rusko gospodarstvo. Industrijska buržoazija je takoj prevzela obsežen kapitalistični in protiljudski značaj. Poleg tega so tuji lastniki delnic živeli zunaj države. Po drugi strani pa so bili delavci seveda Rusi. Proti številčno šibki ruski buržoaziji, ki ni imela nacionalnih korenin, je stal razmeroma močan proletariat z močnimi koreninami v globinah ljudstva.

Revolucionarni značaj proletariata je spodbujalo dejstvo, da zlasti Rusija kot zaostala država, ki je bila prisiljena dohitevati svoje nasprotnike, ni mogla razviti svojega socialnega ali političnega konservativizma. Za najbolj konservativno državo Evrope, pravzaprav celotnega sveta, se šteje, in to pravilno, za najstarejšo kapitalistično državo - Anglija. Evropska država, ki je najbolj osvobojena konservativizma, bi mogla biti po vsej verjetnosti Rusija.

Toda mlad, svež, odločen proletariat v Rusiji še vedno predstavlja le majhno manjšino naroda. Rezerve njene revolucionarne moči so bile zunaj proletariata - v kmečkem prebivalstvu, ki je živelo v polsuverenosti, in v zatiranih narodnostih.

Kmetje

Temelj revolucije je bilo agrarno vprašanje. Stari fevdalni monarhični sistem je v razmerah novega kapitalističnega izkoriščanja postal dvakrat bolj nevzdržen. Kmečka komunalna območja so obsegala približno 140 milijonov desiatin. Toda 30.000 velikih zemljiških posestnikov, katerih povprečna posest je znašala več kot 2.000 dessiatin, je imelo v lasti skupaj 7 milijonov dessiatin, kar je toliko kot približno 10 milijonov kmečkega prebivalstva. Ti statistični podatki o zemljiški posesti so predstavljali pripravljen program agrarnega upora.

Plemič Bokorin je leta 1917 pisal dostojanstveniku Rodsianku, predsedniku zadnje občinske dume: "Sem zemljiški posestnik in ne morem si vzeti v glavo, da moram izgubiti svojo zemljo, in to za neverjeten namen, za poskus socialistične doktrine." Toda naloga revolucij je prav v tem, da dosežejo to, česar vladajoči razredi ne morejo vzeti v glavo.

Jeseni 1917 so bili skoraj po vsej državi kmečki upori. Od 642 departmajev stare Rusije so gibanja zajela 482 departmajev, kar je 77 %! Odsev gorečih vasi je osvetlil prizorišče uporov v mestih.

Toda lahko ugovarjate, da je vojna kmetov proti zemljiškim posestnikom eden od klasičnih elementov buržoazne revolucije in nikakor ne proletarske revolucije!

Popolnoma prav, odgovorim - tako je bilo tudi v preteklosti. Toda nezmožnost kapitalistične družbe, da bi preživela v zgodovinsko zaostali državi, se je izrazila prav v tem, da kmečki upori buržoaznih razredov v Rusiji niso gnali naprej, ampak so jih, nasprotno, za vedno pregnali nazaj v tabor reakcije. Če kmetje niso hoteli biti popolnoma uničeni, jim ni preostalo drugega, kot da se pridružijo industrijskemu proletariatu. To revolucionarno združitev obeh zatiranih razredov je Leninov genij predvidel in zanj pripravil že veliko prej.

Če bi buržoazija pogumno rešila agrarno vprašanje, ruski proletariat leta 1917 očitno ne bi mogel priti na oblast. Toda ruska buržoazija, pohlepna in strahopetna, prepozno na prizorišču, prezgodaj žrtev senilnosti, si ni upala dvigniti roke proti fevdalni lastnini. S tem pa je proletariatu izročila oblast in skupaj z njo pravico, da razpolaga z usodami buržoazne družbe.

Da bi nastala sovjetska država, je bilo posledično potrebno sodelovanje dveh dejavnikov različne zgodovinske narave: kmečka vojna- to je gibanja, ki je značilno za začetek buržoaznega razvoja, in proletarski upor- oziroma vstaja, ki napoveduje zaton buržoaznega gibanja. To je kombinirani značaj ruske revolucije.

Ko se medved (kmet) enkrat postavi na zadnje noge, postane strašen v svoji jezi. Vendar svojega ogorčenja ne more zavestno izraziti. Potrebuje vodjo. Prvič v svetovni zgodovini so uporni kmetje našli zvestega vodjo v osebi proletariata.

Štirje milijoni delavcev v industriji in prometu vodijo sto milijonov kmetov. To so bili naravni in neizogibni vzajemni odnosi med proletariatom in kmetstvom v revoluciji.

Nacionalno vprašanje

Drugo revolucionarno rezervo proletariata so sestavljale zatirane narodnosti, ki so bile poleg tega večinoma tudi kmetje. Z zgodovinsko zaostalostjo države je tesno povezan ekstenzivni značaj razvoja države, ki se je kot mastna pega razširila od središča v Moskvi do obrobja. Na vzhodu si je podredila še bolj zaostala ljudstva in se opirala nanje, da bi zadušila razvitejše narodnosti na zahodu. K 70 milijonom velikih Rusov, ki so predstavljali glavnino prebivalstva, se je postopoma pridružilo približno 90 milijonov pripadnikov drugih ras.

Tako je nastal imperij, v katerem je vladajoča narodnost predstavljala le 43 odstotkov prebivalstva, preostalih 57 odstotkov pa so sestavljale narodnosti z različno stopnjo civilizacije in pravne prikrajšanosti. Narodnostna opresija je bil neprimerljivo bolj surova kot v sosednjih državah, in to ne le od tistih onkraj zahodne meje, temveč tudi od tistih onkraj vzhodne. To je nacionalnemu problemu dalo ogromno eksplozivno moč.

Ruska liberalna buržoazija ni bila pripravljena niti pri nacionalnem niti pri agrarnem vprašanju preseči določenih izboljšav režima zatiranja in nasilja. "Demokratični" vladi Miliukova in Kerenskega, ki sta odražali interese velike ruske buržoazije in birokracije, sta v osmih mesecih svojega obstoja dejansko pohiteli z vtisom na nezadovoljne narodnosti: "dobili boste, kar lahko pridobite s silo."

Lenin je že dolgo menil, da je razvoj centrifugalnih nacionalnih gibanj neizogiben. Boljševiška partija se je dolga leta trmasto borila za pravico narodov do samoodločbe, torej za pravico do popolne odcepitve. Le s tem pogumnim stališčem do nacionalnega vprašanja si je lahko ruski proletariat postopoma pridobil zaupanje zatiranih narodov. Gibanje za nacionalno neodvisnost in agrarno gibanje, ki sta se nujno obrnila proti uradni demokraciji, sta okrepila proletariat in se vlila v tok oktobrskega prevrata.

Trajna revolucija

Na ta način uganka proletarskega preobrata v zgodovinsko zaostali državi izgubi tančico skrivnosti.

Marksistični revolucionarji so že dolgo pred dogodki napovedali pohod revolucije in zgodovinsko vlogo mladega ruskega proletariata. Dovolite mi, da na tem mestu ponovim odlomek iz svojega dela iz leta 1905:

"V gospodarsko zaostali državi lahko proletariat pride na oblast prej kot v kapitalistično razviti (...).

Ruska revolucija ustvarja pogoje, v katerih se oblast lahko (in v primeru uspešne revolucije mora) prenesti na proletariat, še preden politika buržoaznega liberalizma dobi priložnost, da v polni meri razvije svoj genij za vladanje.

Usoda najosnovnejšega revolucionarnega interesa kmetov (...) je povezana z usodo celotne revolucije, to je z usodo proletariata. Ko bo proletariat prišel na oblast, se bo pred kmečkim prebivalstvom pojavil kot razred osvoboditelj.

Proletariat vstopi v vlado kot revolucionarni predstavnik naroda, kot priznani vodja ljudstva v boju z absolutizmom in barbarstvom podložništva.

Proletarski režim se bo moral od samega začetka zavzemati za rešitev agrarnega vprašanja, s katerim je povezano vprašanje usode ogromnih množic ruskega prebivalstva."

Dovolil sem si citirati te odlomke kot dokaz, da teorija oktobrske revolucije, ki jo danes predstavljam, ni naključna improvizacija in da ni nastala naknadno pod pritiskom dogodkov. Ne, v obliki politične napovedi je bila že dolgo pred oktobrskim prevratom. Strinjali se boste, da je teorija na splošno dragocena le toliko, kolikor pomaga predvideti potek razvoja in nanj ciljno vplivati. V tem je na splošno neprecenljiv pomen marksizma kot orožja družbeno zgodovinske orientacije. Žal mi ozke meje predavanja ne dopuščajo, da bi zgornji citat vsebinsko razširil. Zato se bom zadovoljil s kratkim povzetkom celotnega dela iz leta 1905.

Glede na svoje neposredne naloge je ruska revolucija buržoazna revolucija. Toda ruska buržoazija je protirevolucionarna. Zato je zmaga revolucije mogoča le kot zmaga proletariata. Toda zmagovalni proletariat se ne bo ustavil pri programu buržoazne demokracije: nadaljeval bo s programom socializma. Ruska revolucija bo postala prva stopnja svetovne socialistične revolucije.

To je bila teorija permanentne revolucije, ki sem jo formuliral leta 1905 in je bila od takrat pod imenom "trockizem" izpostavljena najostrejši kritiki. Natančneje, gre le za del te teorije. Drugi del, ki je zdaj še posebej aktualen, pravi: "Sedanje proizvodne sile so že zdavnaj prerasle svoje nacionalne meje. Socialistična družba ni izvedljiva znotraj nacionalnih meja. Naj bodo gospodarski uspehi izolirane delavske države še tako pomembni, je program -socializma v eni državi- malomeščanska utopija. Le evropska in nato svetovna federacija socialističnih republik je lahko pravo prizorišče za harmonično socialistično družbo."

Danes, po preverjanju dogodkov, vidim manj razlogov za zavračanje te teorije kot kdaj koli prej.

Predpogoji za oktober

Ali je po vsem tem, kar je bilo povedano zgoraj, še vedno vredno spomniti na fašističnega pisatelja Malaparteja, ki mi pripisuje taktiko, ki je neodvisna od strategije in pomeni vrsto tehničnih receptov za upor, uporabnih na vseh zemljepisnih širinah in dolžinah? Še dobro, da je ime nesrečnega teoretika državnega udara olajšalo razlikovanje med njim in zmagovitim izvajalcem državnega udara; nihče torej ne tvega, da bi Malaparta zamenjal z Bonapartom.

Brez oboroženega upora 7. novembra 1917 sovjetske države ne bi bilo. Toda upor sam ni padel z neba. Za oktobrsko revolucijo je bila potrebna vrsta zgodovinskih predpogojev:

  • Gnitje starih vladajočih razredov - plemstva, monarhije, birokracije.
  • Politična šibkost buržoazije, ki ni imela korenin v ljudskih množicah.
  • Revolucionarni značaj agrarnega vprašanja.
  • Revolucionarni značaj problema zatiranih narodnosti.
  • Velika socialna bremena, ki so bremenila proletariat.

Tem organskim predpogojev je treba dodati nekatere zelo pomembne povezane pogoje:

  • Revolucija leta 1905 je bila velika šola ali, kot se je izrazil Lenin, "generalka" za revolucijo leta 1917. Sovjeti kot nenadomestljiva organizacijska oblika enotne proletarske fronte v revoluciji so bili prvič ustanovljeni leta 1905.
  • Imperialistična vojna je zaostrila vsa nasprotja, iztrgala zaostale množice iz njihove negibnosti in tako in pripravili katastrofo v velikem obsegu

Boljševiška stranka

Toda vsi ti pogoji, ki so v celoti zadostovali za izbruh revolucije, niso bili dovolj, da bi zagotovili zmago proletariata v revoluciji. Za to zmago je bil potreben še en pogoj.

Ko ta pogoj naštevam kot zadnji v nizu, to počnem le zato, ker sledi logičnemu zaporedju, in ne zato, ker stranki pripisujem zadnje mesto po pomembnosti.

Ne, daleč sem od takšnega razmišljanja. Liberalna buržoazija lahko prevzame oblast in jo je že večkrat prevzela kot rezultat bojev, v katerih ni sodelovala; ima organe za prevzem oblasti, ki so temu namenu odlično prilagojeni. Delavske množice pa so v drugačnem položaju; že dolgo so navajene dajati in ne jemati. Delajo, so potrpežljive, dokler lahko, upajo, izgubijo potrpežljivost, vstanejo in se borijo, umrejo, prinesejo zmago drugim, so izdane, padejo v malodušje, nagnejo vratove in spet delajo. Takšna je zgodovina ljudskih množic v vseh režimih. Da bi proletariat lahko trdno in zanesljivo prevzel oblast v svoje roke, potrebuje partijo, ki po jasnosti svoje misli in revolucionarni odločnosti daleč prekaša druge partije.

Boljševiška stranka, ki je bila večkrat in povsem upravičeno opisana kot najbolj revolucionarna stranka v zgodovini človeštva, je bila živa kondenzacija sodobne zgodovine Rusije in vsega kar je bilo v njej dinamičnega. Strmoglavljenje carizma je bilo že dolgo prepoznano kot nujen pogoj za razvoj gospodarstva in kulture. Toda za rešitev te naloge so bile sile nezadostne. Buržoazija se je revolucije bala. Intellighentsia je skušala spraviti na noge kmeta. Mužik[1], ki ni bil sposoben posplošiti lastnih stisk in ciljev, je ta poziv pustil brez odgovora. Intellighentsia se je oborožila z dinamitom. V tem boju je bila zapravljena cela generacija.

Prvega marca 1887 je Aleksander Ulianov izvedel zadnjo od velikih terorističnih zarot. Poskus atentata na Aleksandra III. ni uspel. Ulianov in drugi udeleženci so bili usmrčeni. Poskus, da bi kemična priprava nadomestila revolucionarni razred, se je izjalovil. Tudi najbolj junaška inteligenca ni nič brez množic. Ulianov mlajši brat Vladimir, bodoči Lenin, največja osebnost ruske zgodovine, je odraščal pod neposrednim vtisom teh dejstev in sklepov. Že v zgodnji mladosti se je postavil na temelje marksizma in obrnil svoj obraz k proletariatu. Ne da bi za trenutek izgubil pogled na podeželje, je iskal pot kmečkega prebivalstva prek delavcev. Lenin je od svojih revolucionarnih predhodnikov podedoval njihovo sposobnost samožrtvovanja in pripravljenost iti do skrajnih meja, zato je že zgodaj postal učitelj nove generacije inteligence in naprednih delavcev. V stavkah in uličnih bojih, v zaporih in izgnanstvu so delavci dobili potrebno kaljenje. Potrebovali so reflektor marksizma, da bi jim osvetlil zgodovinsko pot v temi absolutizma.

Med izseljenci je leta 1883 nastala prva marksistična skupina. Leta 1899 je bila na tajnem sestanku razglašena ustanovitev Ruske socialdemokratske delavske stranke (takrat smo se vsi imenovali socialdemokrati). Leta 1903 je prišlo do razkola med boljševiki in menševiki, leta 1912 pa je boljševistična frakcija dokončno postala samostojna stranka.

V dvanajstletnih dogodkih (1905-1917) se je v svojih bojih naučila prepoznati mehaniko razredov v družbi. Vzgajala je skupine, ki so bile enako sposobne pobude in podrejanja. Disciplina njenega revolucionarnega delovanja je temeljila na enotnosti njene doktrine, na tradiciji skupnih bojev in na zaupanju v njeno preizkušeno vodstvo.

Takšna je bila stranka leta 1917. Uradno "javno mnenje" in papirnati gromovi tiska intelektualcev so jo prezirali, prilagodila pa se je gibanju množic.

Trdno je držala v rokah vzvod nadzora v tovarnah in regimentih. Kmečke množice so se vedno bolj obračale k njemu. Če za "narod" nimamo privilegirane vladarje, temveč večino ljudstva, oziroma delavcev in kmetov, potem so boljševiki tekom leta 1917 postali resnična nacionalna ruska stranka.

Septembra 1917 je Lenin, ki se je moral skrivati, dal znak: "Kriza je dozorela, nastopila je ura upora." Imel je prav. Vladajoči razredi, ki so se soočali s problemi vojne, zemlje in osvoboditve, so se znašli v nerazrešljivih težavah. Buržoazija je popolnoma izgubila glavo. Demokratične stranke, menjševiki in socialrevolucionarji, so s podporo imperialistični vojni, politiko kompromisov in popuščanja buržoaznim in fevdalnim lastnikom nepremičnin izničili še zadnji preostanek zaupanja množic vanje. Prebujena vojska se ni več želela boriti za tuje cilje imperializma. Kmetje so, ne da bi upoštevali demokratične nasvete, odtujili zemljiške posestnike z njihovih posestev. Zatirane narodnosti na skrajnih mejah so se uprle petrograjski birokraciji. V najpomembnejših delavskih in vojaških svetih so prevladovali boljševiki. Razjeda je dozorela. Potreben je bil rez z lanceto

Samo v teh družbenih in političnih razmerah je bil upor mogoč. In tako je postal tudi neizogiben. Toda z vstajo se ni mogoče igrati. Gorje kirurgu, ki je nepreviden pri uporabi lancete! Upor je umetnost. Ima svoje zakone in pravila.

Stranka se je z realnostjo oktobrskega upora soočila s hladno presojo in gorečo odločnostjo. Zaradi tega je zmagala skoraj brez žrtev. Z zmagovitimi sovjeti so se boljševiki postavili na čelo države, ki je zavzemala šestino zemeljske površine.

Domnevamo, da se večina mojih sedanjih poslušalcev leta 1917 sploh ni ukvarjala s politiko. Toliko bolje. Pred mlado generacijo je veliko zanimivih stvari, čeprav ne vedno enostavnih. Toda predstavniki stare generacije v tej dvorani se gotovo dobro spominjajo, kako je bila sprejeta prevzem oblasti od boljševikov: kot zanimivost, kot nesporazum, kot škandal; najpogosteje kot nočno moro, ki je morala izginiti s prvimi žarki zore. Boljševiki so morali trajali štiriindvajset ur, teden, mesec, leto. Obdobje je bilo treba nenehno podaljševati. Vladarji vsega sveta so se oborožili proti prvi delavski državi: sprožili so državljansko vojno, s ponavljajočimi se posegi in obleganji ter blokadi. Tako je teklo leto za letom. Medtem je zgodovina zabeležila petnajst let obstoja sovjetske oblasti.

Ali je Oktober lahko upravičen?

"Da", bodo rekli nekateri nasprotniki, "oktobrska pustolovščina se je izkazala za veliko pomembnejšo, kot smo mnogi mislili. Morda to niti ni bila prava 'pustolovščina'. Kljub temu se postavlja vprašanje: Kaj je bilo doseženo s tako visokimi stroški?  je še vedno zelo aktualno. Ali so se izpolnile bleščeče obljube, ki so jih boljševiki razglašali na predvečer revolucije?"

Preden odgovorimo na hipotetičnega nasprotnika, naj opozorimo, da vprašanje samo po sebi ni novo. Nasprotno, sledilo je neposredno ob vznožju oktobrske revolucije, vse od dneva njenega rojstva.

Francoski novinar Clad Anet, ki je bil med revolucijo v Petrogradu, je že 27. oktobra 1917 zapisal: "Maksimalisti (tako so Francozi takrat imenovali boljševike, opomba avtorja) so prevzeli oblast in prišel je veliki dan. Končno, pravim si, bom videl uresničitev socialističnega raja, ki nam ga obljubljajo že toliko let ... Občudovanja vredna pustolovščina! Privilegiran položaj!"

In tako naprej. Kakšno iskreno sovraštvo se je skrivalo za tem ironičnim pozdravom! Že zjutraj po zavzetju Zimske palače je reakcionarni novinar pohitel, da bi se prijavil za vstopnico za vstop v Eden. Od revolucije je minilo petnajst let. Naši sovražniki še toliko bolj brez ceremonij razkrivajo svoje zlonamerno veselje nad dejstvom, da dežela Sovjetov še danes le malo spominja na kraljestvo splošne blaginje. Zakaj torej revolucija in zakaj žrtvovanje?

Dovolite mi, da izrazim mnenje, da protislovja, težave, napake in nezadostnost sovjetskega režima niso meni nič manj znani kot komur koli drugemu. Osebno jih nikoli nisem skrival, ne v govoru ne v pismu. Verjel sem in še vedno verjamem, da revolucionarne politike, za razliko od konservativne, ni mogoče graditi na prikrivanju. "Jasno povedati kaj je”, mora biti najvišje načelo delavske države.

Toda tako v kritiki kot v ustvarjalni dejavnosti je potrebna perspektiva. Subjektivizem je slab svetovalec, zlasti pri velikih vprašanjih. Časovna obdobja morajo biti sorazmerna z nalogami in ne s posameznimi kapricami. Petnajst let! Kako dolgo je to v življenju enega človeka! V tem obdobju se je kar nekaj članov naše generacije poneslo v grob, tisti, ki so ostali, pa so dodali nešteto sivih las. A teh petnajst let - kako nepomembno obdobje v življenju naroda! Le minuta na uri zgodovine.

Kapitalizem je potreboval več stoletij, da se je uveljavil v boju s srednjim vekom, da je dvignil raven znanosti in tehnike, zgradil železnice, uporabil električni tok. In potem? Potem je kapitalizem potisnil človeštvo v pekel vojn in kriz.

Socializmu pa njegovi sovražniki, torej privrženci kapitalizma, dovolijo le poldrugo desetletje, da na Zemlji vzpostavi raj z vsemi sodobnimi izboljšavami. Takšnih obveznosti nismo nikoli prevzeli.

Procese velikih sprememb je treba meriti z lestvicami, ki so sorazmerne z njimi. Ne vem, ali bo socialistična družba podobna svetopisemskemu raju. V to dvomim. Toda v Sovjetski zvezi še ni socializma. Tam prevladujejo razmere, ki so prehodne, polne protislovij, obremenjene s težko dediščino preteklosti, poleg tega pa so pod sovražnim pritiskom kapitalističnih držav. Oktobrska revolucija je razglasila principe nove družbe. Sovjetska republika je pokazala le prvo stopnjo njihovega uresničevanja. Edisonova prva svetilka je bila zelo slaba. Naučiti se moramo gledati v prihodnost.

Toda kakšna je beda, ki doleti ljudi! Ali rezultati revolucije upravičujejo žrtvovanje, ki jih je povzročila? Brezplodno vprašanje, retorično, kot da bi zgodovinski procesi dopuščali bilančno obračunavanje! Glede na težave in stiske človeškega obstoja bi se prav tako lahko vprašali: "Ali se sploh splača roditi?" Na to je Heine zapisal: "In bedak pričakuje na odgovor" ... Takšna melanholična razmišljanja niso ovirala človeštvo, da bi rodilo in se rodilo. Tudi v današnjih dneh neizmerne svetovne krize, samomori na srečo predstavljajo nepomemben odstotek. Toda ljudstva se nikoli ne zatečejo k samomoru. Ko so njihova bremena neznosna, iščejo izhod z revolucijo.

Poleg tega, kdo so tisti, ki so ogorčeni nad žrtvami družbenih pretresov? Najpogosteje tisti, ki so pripravili pot žrtvam imperialistične vojne in jo poveličevali ali se ji vsaj zlahka prilagodili. Zdaj smo na vrsti mi, da vprašamo: "Ali se je vojna upravičila? Kaj nam je dala? Kaj nas je naučila?"

Reakcionarni zgodovinar Hippolyte Taine je v svojem enajstdelnem pamfletu proti veliki francoski revoluciji ne brez zlobnega veselja opisal trpljenje francoskega ljudstva v letih diktature jakobinov in po njej. Najslabše je bilo nižjim razredom v mestih, plebejcem, ki so kot "sansculottes" dali vse od sebe za revolucijo. Zdaj so oni ali njihove žene v mrzlih nočeh stali v vrsti, da bi se praznih rok vrnili k ugaslemu družinskemu ognjišču. V desetem letu revolucije je bil Pariz revnejši kot pred njenim začetkom. Skrbno izbrana, umetno sestavljena dejstva služijo Tainu kot opravičilo za njegovo uničujočo obsodbo revolucije. Poglejte, plebejci so hoteli biti diktatorji vendar so se pognali v bedo!

Težko si je zamisliti bolj neizvirno moraliziranje. Prvič, če je revolucija državo pahnila v bedo, so krivi predvsem vladajoči razredi, ki so ljudi pognali v revolucijo. Drugič, velika francoska revolucija se ni izčrpala v lačnih vrstah pred pekarnami. Celotna sodobna Francija, v mnogih pogledih celotna sodobna civilizacija, je nastala iz kopeli francoske revolucije!

Med državljansko vojno v Združenih državah Amerike v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo ubitih 50 000 ljudi. Ali so te žrtve upravičene?

S stališča ameriških sužnjelastnikov in vladajočih razredov Velike Britanije, ki so korakali z njimi - ne! S stališča črnca ali britanskega delovnega človeka - absolutno. S stališča razvoja človeštva kot celote pa ni nobenega dvoma. Iz državljanske vojne v šestdesetih letih so nastale sedanje Združene države s svojo neomejeno praktično pobudo, racionalizirano tehniko in ekonomsko energičnostjo. Na teh dosežkih amerikanizma bo človeštvo zgradilo novo družbo.

Oktobrska revolucija je globlje kot katera koli njena predhodnica prodrla v sancta sanctorum družbe - v lastninska razmerja. Toliko daljši čas je potreben za razkritje ustvarjalnih posledic revolucije na vseh področjih življenja. Toda splošna smer preobrata je že jasna: Sovjetska republika nima nobenega razloga, da bi sklonila glavo pred obtoževalci kapitalistov in govorila jezik opravičila.

Da bi novi režim lahko ocenili z vidika človekovega razvoja, je treba najprej odgovoriti na vprašanje: "Kako se izraža družbeni napredek in kako ga je mogoče izmeriti?"

Bilanca oktobra

Najgloblje, najbolj objektivno in najbolj nesporno merilo pravi: napredek lahko merimo z rastjo produktivnosti družbenega dela. S tega zornega kota je ocena oktobrske revolucije podana že na podlagi izkušenj. Načelo socialistične organizacije je prvič v zgodovini pokazalo svojo sposobnost, da v kratkem času zabeleži doslej rezultate brez primere v proizvodnji.

Če vzamemo leto 1913, zadnje leto pred vojno, 100 kot indeks, lahko trend ruske industrijske proizvodnje preprosto izrazimo z naslednjimi številkami: leto 1920, najvišja točka državljanske vojne, je tudi najnižja točka v industriji - le 25, to je četrtina predvojne proizvodnje. Leta 1925 se je povečala na 75, to je tri četrtine predvojne proizvodnje, leta 1929 na približno 200, leta 1932 pa 300, kar je trikrat več kot pred vojno.

Slika postane še bolj presenetljiva ob upoštevanju mednarodnega indeksa. Od leta 1925 do leta 1932 se je industrijska proizvodnja v Nemčiji zmanjšala za poltretjič, v Ameriki za dvakrat, v Sovjetski zvezi pa se je povečala za štirikrat. Te številke govorijo same zase.

Nikakor ne nameravam zanikati ali prikrivati umazane plati sovjetskega gospodarstva. Na rezultate industrijskega indeksa izredno vpliva neugoden razvoj kmetijstva, torej na področju, ki se v bistvu še ni povzpelo na socialistične metode, hkrati pa je bilo na pot kolektivizacije vodeno z nezadostno pripravo, bolj birokratsko kot tehnično in ekonomsko. To je veliko vprašanje, ki pa presega meje mojega predavanja.

Navedene indeksne številke zahtevajo še en pomemben pridržek. Nesporni in po svoje sijajni rezultati sovjetske industrializacije zahtevajo dodatno ekonomsko preverjanje z vidika medsebojnega prilagajanja različnih elementov gospodarstva, njihovega dinamičnega ravnovesja in posledično njihove proizvodne zmogljivosti. Pri tem so velike težave in celo nazadovanje neizogibni. Socializem v svoji popolni obliki ne nastane iz petletnega načrta kot Minerva iz Jupitrove glave ali Venera iz morske pene. Pred njim so desetletja vztrajnega dela, napak, popravkov in reorganizacije. Poleg tega ne smemo pozabiti, da lahko socialistična gradnja v skladu s svojo naravo doseže popolnost le na mednarodnem prizorišču. Toda tudi najugodnejša gospodarska bilanca dosedanjih rezultatov bi lahko razkrila le nepravilnosti predhodnih izračunov, pomanjkljivosti načrtovanja in napake pri usmerjanju. Nikakor pa ne bi mogla zanikati empirično trdno ugotovljenega dejstva - možnosti, da se s socialističnimi metodami produktivnost kolektivnega dela dvigne na doslej neznansko visoko raven. Te zmage svetovnega zgodovinskega pomena nam ne more vzeti nihče in ničesar.

Po tem kar je bilo povedano, je komaj vredno porabiti čas za očitke, da je oktobrska revolucija pripeljala Rusijo do propada njene civilizacije. To je glas zaskrbljenih vladajočih rodbin in salonov. Fevdalno-buržoazna "civilizacija", ki jo je strmoglavil proletarski prevrat, je bila le barbarstvo z okraski à la Talmi. Dokler je bila ruskemu ljudstvu nedostopna, je v zakladnico človeštva prinesla le malo novega.

Toda tudi v zvezi s to civilizacijo, ki jo tako obžalujejo beli emigranti, moramo natančneje zastaviti vprašanje - v kakšnem smislu je bila uničena? Samo v enem smislu: odpravljen je bil monopol majhne manjšine nad zakladi civilizacije. Toda vse, kar ima kulturno vrednost v stari ruski civilizaciji, je ostalo nedotaknjeno. "Huni" boljševizma niso razbili niti osvojitev uma niti umetniških stvaritev. Nasprotno, skrbno so zbrali spomenike človeške ustvarjalnosti in jih uredili v vzorčnem redu. Kultura monarhije, plemstva in meščanstva je zdaj postala kultura zgodovinskih muzejev.

Ljudje te muzeje z veseljem obiskujejo. Vendar v njih ne živijo. Učijo se. Gradijo. Samo dejstvo, da je oktobrska revolucija naučila rusko ljudstvo, na desetine narodov carske Rusije, brati in pisati, stoji neizmerno višje od celotne nekdanje ruske dvorne civilizacije.

Oktobrska revolucija je postavila temelje za novo civilizacijo, ki ni namenjena izbrancem, temveč vsem. To čutijo množice po vsem svetu. Od tod tudi njihova simpatija do Sovjetske zveze, ki je tako strastna, kot je bilo nekoč njihovo sovraštvo do carske Rusije.

Človeški jezik je nenadomestljivo orodje ne le za poimenovanje dogodkov, temveč tudi za njihovo vrednotenje. Z izločanjem naključnega, epizodičnega, umetnega vase absorbira tisto, kar je bistveno, značilno, kar ima polno težo. Opazite, s kakšno občutljivostjo so jeziki civiliziranih narodov razlikovali dve obdobji v razvoju Rusije. Kultura plemstva je v svetovni jezik prinesla barbarizme, kot so car, kozak, pogrom (pokol judov), nagaika (bič, ki so ga uporabljali kozaki). Te besede poznate in veste, kaj pomenijo. Oktobrska revolucija je v svetovni jezik uvedla besede, kot so boljševik, sovjet, kolhoz (kolektivna kmetija) , gosplan (državno načrtovanje), piatileka (petletni načrt). Tukaj ima praktično jezikoslovje zgodovinsko vrhovno sodišče!

Najgloblji pomen revolucije, ki pa ga je najtežje podvreči takojšnjemu merjenju, je v tem, da oblikuje in kali značaj ljudi. Predstava o ruskem ljudstvu kot počasnem, pasivnem, melanholičnem, mističnem je zelo razširjena in ni naključna. Svoje korenine ima v preteklosti. Toda v zahodnih državah do zdaj niso dovolj upoštevali teh daljnosežnih sprememb, ki jih je v značaj ljudstva vnesla revolucija. Ali je lahko drugače?

Vsak človek z življenjskimi izkušnjami se lahko spomni slike kakšnega mladeniča, ki ga je poznal, dovzetnega, liričnega, vse preveč dovzetnega, ki kasneje pod vplivom močnega moralnega vzgiba nenadoma postane močnejši, bolj uravnotežen in komaj prepoznaven. Takšne moralne preobrazbe v razvoju celotnega naroda povzroči revolucija.

Februarski upor proti avtokraciji, boj proti plemstvu, proti imperialistični vojni, za mir, za zemljo, za narodno enakost, oktobrski upor, strmoglavljenje buržoazije in tistih strank, ki so jo podpirale ali iskale dogovore z buržoazijo, tri leta državljanske vojne na 5000 kilometrov dolgi fronti, leta blokade, lakote, bede in epidemij, leta napete gospodarske obnove, novih težav in odrekanj - to je težka, a dobra šola. Težko kladivo razbije steklo, a kuje jeklo. Kladivo revolucije kuje jeklo ljudskega značaja.

"Kdo bo verjel," je kmalu po prevratu ogorčeno zapisal carski general Zalweski, "da vratar ali stražar nenadoma postane vrhovni sodnik, bolničar direktor bolnišnice, frizer uradnik, kapral vrhovni poveljnik, dnevni delavec župan, ključavničar direktor tovarne?"

"Kdo bo to verjel?" Vendar je bilo treba verjeti. Nič drugega niso mogli storiti, kot da so verjeli, ko so kaprali premagali generale, ko je župan - nekdanji dninar - zlomil odpor stare birokracije, ko je vagonski mazač uredil prometni sistem, ko je ključavničar kot direktor spravil industrijsko opremo v delovno stanje. "Kdo bo verjel?" Naj si kdo le prizadeva, da ne bi verjel.

Za razlago izjemne vztrajnosti, ki jo ljudske množice Sovjetske zveze kažejo skozi vsa leta revolucije, se mnogi tuji opazovalci v skladu s staro navado zanašajo na "pasivnost" ruskega značaja. Huda anahronizacija! Revolucionarne množice potrpežljivo prenašajo pomanjkanje, vendar ne pasivno. Z lastnimi rokami ustvarjajo boljšo prihodnost in so odločene, da jo ustvarijo za vsako ceno. Naj sovražni razred tem potrpežljivim množicam le poskuša od zunaj vsiliti svojo voljo! Ne, bolje, naj ne poskuša!

Revolucija in njeno mesto v zgodovini

Naj za konec poskušam ugotoviti, kakšno je mesto oktobrske revolucije ne le v zgodovini Rusije, ampak tudi v svetovni zgodovini. V letu 1917, v obdobju osmih mesecev, sta se križali dve zgodovinski krivulji. Februarska revolucija - ta zapozneli odmev velikih bojev, ki so v preteklih stoletjih potekali na ozemlju Nizozemske, Anglije, Francije, skoraj po vsej celinski Evropi - zavzame svoje mesto v nizu buržoaznih revolucij. Oktobrska revolucija je razglasila in odprla prevlado proletariata. Svetovni kapitalizem je na ruskem ozemlju doživel svoj prvi veliki poraz. Veriga se je pretrgala na svojem najšibkejšem členu. Vendar se je pretrgala veriga in ne samo člen.

Kapitalizem je kot svetovni sistem presežen. Prenehal je opravljati svojo osnovno funkcijo: dvigovati raven človeške moči in bogastva. Človeštvo ne more stagnirati na ravni, ki jo je doseglo. Le močno povečanje proizvodne sile in trdna, načrtna, tj. socialistična organizacija proizvodnje in distribucije lahko človeštvu - vsemu človeštvu - zagotovita dostojen življenjski standard in mu hkrati omogočita dragoceni občutek svobode v zvezi z lastnim gospodarstvom. Svoboda v dveh pomenih - najprej človeku ne bo več treba posvetiti večjega dela svojega življenja fizičnemu delu. Drugič, ne bo več odvisen od zakonov trga, torej od slepih in nejasnih sil, ki delujejo za njegovim hrbtom. Svoje gospodarstvo bo gradil svobodno, po načrtu, s kompasom v roki. Tokrat gre za to, da se anatomija družbe skozi in skozi podvrže pod žarke X, da se razkrijejo vse njene skrivnosti in vse njene funkcije podredijo razumu in volji kolektivnega človeštva. V tem smislu mora socializem postati nov korak v zgodovinskem napredku človeštva. Pred našim prednikom, ki se je prvič oborožil s kamnito sekiro, je celotna narava predstavljala zaroto skrivnih in sovražnih sil. Od takrat so naravoslovne znanosti z roko v roki s praktično tehnologijo osvetlile naravo do njenih najbolj skrivnih globin. Fizik s pomočjo električne energije sodi o jedru atoma. Ni več daleč ura, ko bo znanost zlahka rešila nalogo alkimistov ter gnoj spremenila v zlato in zlato v gnoj. Tam, kjer so nekoč divjali demoni in besi narave, zdaj pogumneje kraljuje delovna volja človeka.

A medtem ko se je zmagovito borilo z naravo, človeštvo je slepo gradilo razmerja po katerih so ljudje urejeni, skoraj kot čebela ali mravlja. Počasi in zelo zadržano se je loteval problemov človeške družbe.

Reformacija je pomenila prvo zmago meščanskega individualizma na področju, na katerem je vladalo mrtvo tradicijo. Iz cerkve je kritična misel prešla v državo. V boju z absolutizmom in srednjeveškim plemstvom se je okrepila doktrina o suverenosti ljudstva ter pravicah človeka in državljana. Tako je nastal sistem parlamentarizma. Kritična misel je prodrla na področje državne uprave. Politični racionalizem demokracije je bil najvišji dosežek revolucionarne buržoazije.

Med naravo in državo pa je gospodarsko življenje. Tehnična znanost je osvobodila človeka tiranije starih elementov (zemlje, vode, ognja in zraka), da bi ga podredila svoji tiraniji. Človek je prenehal biti suženj narave, da bi postal suženj stroja, in še huje, suženj ponudbe in povpraševanja. Sedanja svetovna kriza na posebno tragičen način priča o tem, kako človek, ki se potaplja na dno oceana, ki se dviga v stratosfero, ki se pogovarja na nevidnih valovih z Antipodov, kako ta ponosni in drzni vladar narave ostaja suženj slepih sil lastne ekonomije. Zgodovinska naloga naše dobe je, da nenadzorovano igro trga nadomestimo z razumnim načrtovanjem, da discipliniramo proizvodne sile, jih prisilimo k usklajenemu sodelovanju in poslušnemu služenju potrebam človeštva. Le na tej novi družbeni osnovi bo človek lahko raztegnil svoje utrujene ude in - vsak moški in vsaka ženska, ne le nekaj izbrancev - postal državljan s polno močjo na področju misli.

Prihodnost človeka

Vendar to še ni konec poti. Ne, to je šele začetek. Človek sam sebe imenuje krona stvarstva. Do tega ima določeno pravico, toda kdo je trdil, da je današnji človek zadnji in najvišji predstavnik vrste Homo Sapiens? Ne, tako fizično kot duhovno je zelo daleč od popolnosti, biološko prezgodaj rojen, s šibkim mišljenjem in ni ustvaril nobenega novega organskega ravnovesja.

Res je, da je človeštvo večkrat rodilo velikane misli in dejanj, ki se kot vrhovi v gorski verigi dvigajo nad svoje sodobnike. Človeštvo je upravičeno ponosno na svoje Aristotela, Shakespeara, Darwina, Beethovna, Goetheja, Marxa, Edisona in Lenina. Toda zakaj so tako redki? Predvsem zato, ker so skoraj brez izjeme izšli iz srednjega in višjega razreda. Razen redkih izjem so iskre genialnosti v potlačenih globinah ljudstva zadušene,preden požar izbruhne. Pa tudi zato, ker so bili in ostajajo procesi ustvarjanja, razvoja in vzgoje človeka v bistvu stvar naključja, ne osvetljeni s teorijo in prakso, ne podvrženi zavesti in volji.

Antropologija, biologija, fiziologija in psihologija so zbrale ogromno gradiva, da bi pred človeštvo v polnem obsegu postavile naloge izpopolnjevanja in razvijanja telesa in duha. Psihoanaliza je z navdihujočo roko Sigmunda Freuda dvignila pokrov vodnjaka, ki ga poetično imenujemo "duša". In kaj se je razkrilo? Naše zavestno mišljenje je le majhen del delovanja temnih psihičnih sil. Učeni potapljači se spustijo na dno oceana in tam fotografirajo skrivnostne ribe. Človeška misel, ki se spusti na dno lastnih psihičnih virov, mora osvetliti najbolj skrivnostne gonilne sile duše in jih podvreči razumu in volji.

Ko bo človek opravil z anarhičnimi silami lastne družbe, se bo lotil dela na sebi, v pestilcu in retorti kemika. Prvič bo človeštvo na sebe gledalo kot na surovino ali v najboljšem primeru kot na fizični in psihični polizdelek. Socializem bo pomenil preskok iz območja nujnosti v območje svobode tudi v tem smislu, da bo današnji človek z vsemi svojimi protislovji in pomanjkanjem harmonije odprl pot novi in srečnejši rasi.

November 1932


[1] 1) ruski kmet, nekdanji tlačan