Održano u Somboru 14. 07. 2013. godine; nakon održanih protesta u Beogradu.