SOMBOR - Pokrenut je Komitet solidarnosti sa radnicima u štrajku. Ovaj komitet predstavlja nestranačko telo koje za cilj ima pružanje organzovane podrške štrajkačima Fabrike akumulatora Sombor u njihovoj borbi za najosnovnija radnička prava, koja se brutalno krše već mesecima od strane tajkuna Bogićevića, a uz prećutnu podršku sistema. U tu svrhu, Komitet će raditi na informisanju i mobilisanju stanovništva Sombora za akcije solidarnosti i vršenje pritiska na lokalnu samoupravu, kako bi se štrajkačima borba što više olakšala i što pre privela pobedonosnom kraju.
 

Kao prvi korak ka prikupljanju i organizovanju podrške stanovništva, Komitet je pokrenuo sledeću peticiju:

 

 

 

PETICIJA ZA PODRŠKU ŠTRAJKU

FABRIKE AKUMULATORA SOMBOR

 

 

Mi, dole poptisani, želimo da izrazimo podršku borbi radnika Fabrike akumulatora Sombor (Koncern FARMAKOM M. B.), koji su već mesecima u štrajku zbog neisplaćenih zarada, regresa, putnih troškova, kao i zbog neplaćanja socijalnog i zdravstvenog osiguranja, što je ove ljude dovelo na rub egzistencije i štrajk učinilo jedinom alternativom.

 

Podsećamo na zahteve štrajka:

 

- isplaćivanje plata za januar, februar i mart

 

- isplaćivanje putnih troškova za sve koji žive dalje od 4km od fabrike

 

- isplaćivanje regresa i jubilarnih nagrada

 

- ugovor na neodređeno za radnike koji su primljeni na određeno vreme

 

 

Svesni da je industrija temelj privrede svakog savremenog grada i svake civilizovane zajednice koja želi da napreduje i da se razvija, ističemo da se problem Fabrike akumulatora Sombor ne može i ne sme posmatrati samo kao unutrašnje pitanje fabrike, već otvara pitanja odnosa šire zajednice prema položaju radnika u industriji, koji se sve više pogoršava kako se tranzicija produbljuje. Ukoliko budu propale fabrike, ostatak privrede našeg grada će vrlo brzo uslediti.

 

Iz tog razloga, zahtevamo da lokalna samouprava Sombora preuzme odgovornost za dobrobit svojih građana i stavi se na njihovu stranu donošenjem sledećih konkretnih mera:

 

- stopiranje naplaćivanja ili pokrivanje iz budžeta računa za struju radnicima Fabrike akumulatora Sombor

 

- ubrzavanje procesa rešavanja problema neoverenih zdravstvenih knjižica za radnike Fabrike akumulatora Sombor

 

- stopiranje naplaćivanja ili pokrivanje iz budžeta kreditnih rata radnika Fabrike akumulatora Sombor koji imaju kredite

 

- osnivanje fonda za pomoć porodicama radnika Fabrike akumulatora Sombor nabavljanjem osnovnih potrepština poput hrane, neophodnih lekova i odeće i učila za radničku decu.

 

 

U Somboru, avgust 2013.

 

Organizator peticije:

 

Komitet za solidarnost sa radnicima u štrajku

Uključi se i ti! Budi dio svjetske borbe za socijalizam!