U Brčko Distriktu, posljednjih par sedmica, kao posljedica sve težih uslova rada i loše ekonomske situacije u kojoj se nalazi većina radnih ljudi, došlo je do nekoliko štrajkova radnika zaposlenih u javnom sektoru. Do ove situacije nije došlo preko noći, ona je posljedica 30 godina politikanstva gdje predstavnici vlasti i direktori javnih institucija teže samo maksimiziranju svoje zarade i izvlačenju vrijednosti javnih preduzeća na štetu ostatka društva. To je rezultiralo ekonomskom stagnacijom, korupcijom, lošim upravljanjem i srozavanjem kvaliteta javnih usluga koje bi trebale biti korisne cijeloj društvenoj zajednici. Zbog ovakvog stanja, dobar dio ljudi napušta našu zemlju, a onima koji ostaju kupovna moć opada, a prava se ukidaju i krše.

Borba komunalnih, prosvjetnih, zdravstvenih radnika, te radnika u pravosuđu i luci je od vitalnog značaja za sve radnike u Brčko Distriktu. Stoga, pozivamo radnike u štrajku da ostanu ujedinjeni i da se ne predaju pred izazovima koji stoje pred njima, moramo biti svjesni da su naši interesi direktno sukobljeni sa interesima uprave i da nam niko neće pokloniti prava. Za radna prava i poboljšanje položaja radnika se moramo izboriti.

 brchko zdravstvo
 Izvor: Slobodna Bosna

I radnici u privatnom sektoru bi trebali slijediti ovaj primjer i pridružiti se borbi i organizovanju kako bi ostvarili prava i dostojanstvo na radnom mjestu. Samo ujedinjeni i organizovani, radnici mogu postići stvarne promjene u društvu, zaustaviti iživljavanje tajkuna i privatnika i osigurati da se njihovi interesi i prava uvijek štite.

Radnički štrajkovi su neizostavan element borbe ne samo za poboljšanje uslova rada i veća primanja, već i za zaštitu radničkih prava i dostojanstva čovjeka. Zato podržavamo radničke štrajkove u Brčkom i sve radničke borbe koje se vode u ime pravde i dostojanstva. Ova borba nije samo za bolje uslove rada i veća primanja, već za budućnost društva i radnog naroda.

Samo ujedinjeni i organizovani možemo postići stvarnu društvenu promjenu i izboriti se za bolje sutra, za sebe i svoje porodice. Zbog toga je potrebno da formiramo borbene sindikate i radničke političke organizacije kako bi taj bolji život i osigurali.