Blog

Rusija i Ukrajina - slijepa ulica kapitalizma

Ovaj tekst se ne bavi geopolitičkom analizom, o tome svi pišu i nju možete pronaći gdje god da pogledate. Na sajtu Crvene Kritike možete dobiti bolji uvid u samu srž konflikta, kakve političko-ekonomske elite se nalaze iza njega, ključna dešavanja koja mu prethode, te šta pravi mir zapravo iziskuje.

Opširnije...

Umro Mihail Gorbačov, simbol propasti Sovjetskog Saveza

Umro je Mihail Gorbačov, koji je ostao poznat po svojim "reformama" i po tome što je bio čovek u čijim rukama se raspao Sovjetski Savez. Ali daleko od individualističkog pogleda na istorijski razvoj, Sovjetski Savez se raspao usled kontradikcije između potrebe sistema za radničkom demokratijom i prevelikog birokratskog upravljanja ekonomijom, ukombinovanim sa prevelikim nejednakostima u društvu, na koje su Lenjin i Trocki upozoravali decenijama unazad. Gorbačov je bio svestan da Sovjetski Savez više ne može da nastavi da funkcioniše na isti način, ali njegove "reforme" se nisu uspele obračunati sa malverzacijama, niskom produktivnošću, uskim grlima u distribuciji i korupcijom – zato što su njegove reforme pokušavale da se obračunaju sa tim problemima, ali samo tako da ipak sačuvaju privilegije partijske birokratije, što je bilo nemoguće.

Opširnije...

Zašto se odugovlači sa rješavanjem pitanja štrajka radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka?

Intervju sa predsjednikom štrajkačkog odbora Centra, Miroslavom Gnjatovićem, objavili smo 20. aprila. U njemu smo imali priliku da se detaljno upoznamo sa razlozima štrajka i uslovima rada radnika koji su se pokrenuli u borbu za ono što su svojim radom zaslužili.  Ovdje ćemo napisati nekoliko riječi o postupcima vlasti i uprave prema radnicima, tačnije njihove taktike kojom se vode prema radnicima u odlučnim momentima njihove borbe, u nadi da će radnicima dosaditi štrajkovanje ili da će nekim drugim putem ugušiti njihovu borbu, te da će se sve vratiti na staro.

Opširnije...

Tenzije na Kosovu: Prilika za političke poene Vučiću i Kurtiju

Konstantne trzavice između vlasti u Beogradu i Prištini posledica su dugogodišnjih nerešenih pitanja između Srbije i Kosova, pre svega oko raspodele imovine, nadležnosti državnih institucija, javnih preduzeća, kao i administrativnih i tehničkih pitanja. 

Opširnije...

Korijeni Osmog marta

Stupanjem kapitalizma na istorijsku scenu i položaj žena u društvu se značajno mijenja.

Ogromni pogoni fabrika zamjenjuju male zanatske radnje i manufakture, a proizvodnja pojedinačnih zanatskih radnji mijenja se masovnom društvenom proizvodnjom. Staro feudalno društvo, držalo je žene rezervisanim za kućne poslove i odgoj djece.

Opširnije...

Uključi se i ti! Budi dio svjetske borbe za socijalizam!