Blog

Zašto se odugovlači sa rješavanjem pitanja štrajka radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka?

Intervju sa predsjednikom štrajkačkog odbora Centra, Miroslavom Gnjatovićem, objavili smo 20. aprila. U njemu smo imali priliku da se detaljno upoznamo sa razlozima štrajka i uslovima rada radnika koji su se pokrenuli u borbu za ono što su svojim radom zaslužili.  Ovdje ćemo napisati nekoliko riječi o postupcima vlasti i uprave prema radnicima, tačnije njihove taktike kojom se vode prema radnicima u odlučnim momentima njihove borbe, u nadi da će radnicima dosaditi štrajkovanje ili da će nekim drugim putem ugušiti njihovu borbu, te da će se sve vratiti na staro.

Opširnije...

Korijeni Osmog marta

Stupanjem kapitalizma na istorijsku scenu i položaj žena u društvu se značajno mijenja.

Ogromni pogoni fabrika zamjenjuju male zanatske radnje i manufakture, a proizvodnja pojedinačnih zanatskih radnji mijenja se masovnom društvenom proizvodnjom. Staro feudalno društvo, držalo je žene rezervisanim za kućne poslove i odgoj djece.

Opširnije...

Vukovar: 30 godina od razbijenog bratstva i jedinstva

Na današnji dan 1991. godine završena je višemjesečna vojna opsada Vukovara nakon koje su uslijedili dani masovnih ubijanja, mučenja, silovanja i pljačke, sa zločinom na Ovčari kao crnom kulminacijom i prvim većim ratnim masakrom i nagovještajem svih onih zvjerstava koja će narediti i izvoditi nacionalisti svih strana na Balkanu tijekom privatizacijskih ratova 1990-ih u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Tragičan je to ishod nacionalističke politike i huškanja koja su u Jugoslaviji krajem 80-ih i početkom 90-ih počeli provoditi srpski i hrvatski političari i tajkuni, a čije su žrtve bili ponajprije ljudi koji su živjeli u nacionalno mješovitim sredinama, što se posebice odnosi na grad Vukovar i okolna mjesta. Tako su u Vukovaru od ranog maja 1991. počeli međunacionalni oružani sukobi, prijetnje i provokacije prilikom čega su narednih mjeseci stradali i hrvatski i srpski civili, a dolaskom sada već prosrpske JNA u augustu i septembru počinju žestoke ratne borbe tijekom kojih je do novembra 1991. grad ostao u potpunosti sravnjen sa zemljom.

Opširnije...

Srbija za neradnu nedelju - bar nedeljom budi kući

Nije tajna da radnici u trgovini, pored radnika u ugostiteljstvu, pripadaju sloju radnika sa najgorim uslovima rada. Na stranu što je ova delatnost prošarana radom na crno, gde o radnim pravima i dostojanstvu nema govora, onim radnicima koji i imaju ugovor o radu on vrlo često ostaje mrtvo slovo na papiru. Nedefinisano radno vreme, odsustvo dnevnog i nedeljnog odmora, neplaćeni prekovremeni rad, mobing, nemogućnost korišćenja pauze u toku rada, uznemiravanje od strane potrošača i šefova, sve to uz mizerne zarade koje ne mogu da pokriju ni osnovne potrebe - to su uslovi u kojima živi oko 360.000 radnika u Srbiji. Za mnoga iskustva radnika iz prodavnica javnost ne bi ni znala, dalje od ponekog teksta koji se povremeno objavi u medijima, da nije pokrenuta grupa na fejsbuku „Srbija za neradnu nedelju!”.

Opširnije...

Kozara: epopeja jugoslovenskog naroda ka oslobođenju

Kozara je epopeja, nevjerovatna priča o borbi, stradanju i nesalomivosti volje, borbi za slobodu, bolje i pravednije društvo. Ali Kozara je i rak-rana desnice. Za hrvatski fašizam ona je svjedočanstvo zločinačkog karaktera ustaša i njihove kvislinške države, a za srpske je podsjetnik stradanja.

Opširnije...