• 1 Glavni tokovi desne „levice“, I deo
 • 2 Bitka na Kozari: Jedino komunizam može pobijediti fašizam!
 • 3 Penziono pitanje u BiH
 • 4 Svi su isti! Za aktivni bojkot predsedničkih izbora!
 • 5 Dualno obrazovanje – dvostruko izrabljivanje
 • 6 Referendum je propao!
 • 7 U BORBU ZA MINIMALAC!
 • 8 Zašto revolucija
 • Glavni tokovi desne „levice“, I deo

  Organska politička povezanost levičara sa radničkim pokretom omogućava levoj političkoj analizi da bude klasna analiza, da aktuelna domaća i svetska politička dešavanja objašnjava njihovim uticajem na položaj radničke klase i da svoje politički program gradi na pozicijama koje vode ka jačanju radničke klase, slabljenju buržoazije i prevazilaženju kapitalističkih društvenih odnosa. Povratno, klasna analiza upućuje levičare na organsko političko jedinstvo sa radničkim pokretom, koje je omogućeno sve većim svrstavanjem radnika u redove levičarske organizacije u čijem programu vide unapređivanje vlastitog kvaliteta života. Klasna analiza i organsko jedinstvo levičarskih organizacija sa radničkom klasom se, dakle, uzajamno uzrokuju i pospešuju. Nasuprot tome, njihovo razdvajanje vodi ka otuđenosti levičara od masa, što, dalje, vodi ka političkoj dezorijentaciji i jednih i drugih, te ka daljoj dominaciji vladajuće klase i njenog poretka.

  Opširnije
 • Bitka na Kozari: Jedino komunizam može pobijediti fašizam!

  Povratak kapitalističkih odnosa na prostor Bosne i Hercegovine i uništavanje većine materijalnih i socijalnih tekovina narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije neminovno je svoj izražaj našao u ideološkoj nadgradnji. Kakav je odnos nove tajkunsko-političke elite prema nasleđu narodnooslobodilačke borbe najbolje nam pokazuje odnos i interpretacija ključnih i značajnih događaja iz perioda Drugog svjetskog rata. Jedan od takvih događaja, u isto vrijeme stradanja i herojskog otpora brojčano slabijih partizana je svakako Bitka na Kozari. Naša dužnost je da sa klasnih pozicija branimo partizansku borbu i stalno ističemo njen radnički i socijalistički karakter.

  Opširnije
 • Penziono pitanje u BiH

  Pitanje isplate penzija je jedno od najosjetljivijih socijalnih i ekonomskih pitanja u BiH, koje sadrži sve slabosti i proturječja bosanskog kapitalizma. Osjetljivost pitanja penzionog osiguranja je naročito naglašena zbog činjenice da se tiče najugroženijeg sloja stanovništva BiH, tj. penzionera koji broje 340.848 u Federaciji, i 253.083 u RS-u. Legitimnost perifernog kapitalizma i dejtonskog političkog poretka, nalazi svoju slabu tačku u problemu financiranja penzionog fonda, koji iz godine u godinu pada u sve veću zaduženost, uporedo sa krizom BiH ekonomije. Nemogućnost izdržavanja penzionisanih radnika je ništa do odraz slabosti posljeratne privrede, koja uz razrušenost i malu produktivnost, ima i veoma visoku stopu nezaposlenosti, visoku stopu javnih dugovanja, tj. neisplaćivanja penzionih doprinosa od strane javnih preduzeća u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), te raširenu sivu ekonomiju u kojoj je zaposleno oko 150.000 do 200.000 bosanskih radnika.

  Opširnije
 • Svi su isti! Za aktivni bojkot predsedničkih izbora!

  Predsednik kao rezervni diktator

  Funkcija predsednika Republike ima mahom protokolarni karakter u mirnodopskim uslovima, uz taj izuzetak da može otežati Narodnoj skupštini da mimo procedure donosi zakone. Ovaj izuzetak po pravilu nije posebno značajan, budući da skupštinska procedura i aktuelni ustavni poredak već omogućavaju donošenje čitavog niza zakona koji iz meseca u mesec pogoršavaju položaj radničke klase, seljaka, penzionera i studenata i čine da nam opstanak bude sve složenija umetnost.

  Opširnije
 • Dualno obrazovanje – dvostruko izrabljivanje

  Dualno obrazovanje je s početkom ove školske godine postalo jedna od ključnih sintagmi Aleksandra Vučića i novog ministra prosvete Mladena Šarčevića. Ono se reklamira kao konačno rešenje kako pitanja nezaposlenosti omladine, tako i za žalbe poslodavaca na tobožnju nedovoljnu kvalifikovanost novih generacija radnika za savremeno tržište rada. Kao uzor se uzimaju zemlje nemačkog govornog područja, budući da one imaju relativno nisku stopu nezaposlenosti među mladim radnicima u poređenju sa zemljama kao što je Srbija. Vladu Srbije u ovom projektu zdušno podržavaju agenture krupnog kapitala iz tih zemalja – Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) je zajedno sa Ministarstvom prosvete i Privrednom komorom Srbije (PKS) objavila Dualno obrazovanje i stručno usavršavanje – Studija izvodljivosti[1] u kojoj „privredni pedagog“ Diter Ojler daje svoju analizu trenutnog odnosa kapitala i obrazovanja, te nudi predlog za usklađivanje srednjih škola i fakulteta sa potrebama tržišta rada.

  Opširnije
 • Referendum je propao!

  Izlaznost na Referendum o Danu Republike Srpske pokazuje da većina naroda u RS nije nasjela na višemjesečnu medijsku histeriju vlasti i opozicije, i u Banjoj Luci i u Sarajevu.

  Vlast nije izašla sa tačnim podatkom o izlaznosti tokom referendumske (anketne) noći. Predsjednik Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj Siniša Karan je dva sata nakon zatvaranja mjesta za glasanje izjavio da je izlaznost između 56 i 60% (?!!). Dodik je te noći javno rekao da sve Srbe koji nisu izašli na referendum treba da bude sramota. To nije retorika pobjednika nego retorika gubitnika koji se ljuti.

  Podaci o izlaznosti objavljeni su tek danas popodne i izlaznost je „zvanično“ 55,7%. Međutim, dosta indicija sugeriše da je izlaznost zasigurno manja i od 50%. Koliko – teško je precizno reći, ali bi se okvirno moglo procijeniti.

  Opširnije
 • U BORBU ZA MINIMALAC!

   

  Pred radničkim pokretom u Srbiji danas je jedna od najbitnijih borbi. To je borba za utvrđivanje minimalne cene rada.

  Prema zvaničnoj državnoj statistici, prosečna plata u srbiji je 46.280 dinara, dok ona kod mlađih, starosne dobi od 15 do 29 godina, iznosi 29.500 dinara.[1] Ovo nam jasno govori da većina mladih radnika u Srbiji radi za minimalnu cenu rada. To su poslovi u proizvodnji, u fabrikama mahom stranih investitora, poput Jure, Leonija, itd., ali i u trgovinskim lancima, manjim trgovinama, trafikama, buticima, i tome slično.

  Opširnije
 • Zašto revolucija

  Kriza - realnost kapitalizma

  Pitanje revolucije je danas aktuelno jer se suočavamo sa periodom opadanja još jednog klasnog društvenog poretka – kapitalizma. Realnost kapitalizma se ogleda, između ostalog, u tzv. profitnom motivu, odnosno u činjenici da je preduzetnik, privatni vlasnik sredstava za proizvodnju, motivisan da ulaže u neki posao u onoj meri u kojoj mu to ulaganje donosi profit, to jest u onoj meri u kojoj mu vrednost koju je uložio u posao donosi novu vrednost i uvećava njegovo bogatstvo.

  Opširnije
 • 1

V E S T I

 • 1
 • 1

S V E T

Kome pripadaju političke partije

U nedavnom intervuu za Večernje novosti, predsednik političkog saveta Demokratske stranke, g. Mićunović, je pokušao da građanstvu predoči kako demokratska stranka ne pripada njenim liderima [Tadiću i Đilasu], i to je formulisao na sledeći način:

“Predsednik Političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović poručio je danas da, bez obzira na ishod nesuglasica u toj stranci, važno da ona ostane jedinstvena i snažna opozicija sadašnjim negativnim društvenim procesima, jer, kako je rekao, ona ne pripada ni Draganu Đilasu ni Borisu Tadiću, već članovima i biračima Demokratske stranke i, još šire, građanima demokratske Srbije.“[1]

 

Reći da stranka pripada ne samo članovima i biračima, već „još šire, građanima“ ne može biti ništa drugo do retorički trik i podvala. Stranke nastaju udruživanjem ljudi podudarajućih političkih ubeđenja, ideja ili interesa i imaju za cilj da ta ubeđenja, te ideje ili te interese sprovode kada dođu na vlast. Stranka bi, u teoriji, trebalo da funkcioniše tako što su njena rukovodeća tela odgovorna širem članstvu i zavise, u krajnjoj instanci, od odluka tog članstva. Na taj način stranka, teoretski, pripada članstvu. Takođe, stranka ima svoju političku bazu, svoje biračko telo, prema kojima takođe ima određenu odgovornost i koji svoje glasove njoj daju verujući joj da će sprovesti određeni program na koji se obavezala. Ukoliko se to ne desi, birači uskraćuju podršku i stranka slabi. Na taj način bismo mogli čak da kažemo i da stranka pripada svom biračkom telu.

Međutim, ako uzmemo da različita biračka tela, koja se formiraju pre svega prema različitim materijalnim interesima, imaju samim tim i različita politička očekivanja – neretko i suprotna, uzajamno isključiva – onda nikako nijedna stranka koja drži do svog programa ne može reći da pripada „još šire, svim građanima“, a da se to ne shvati kao najava izdaje svog biračkog tela već u predizbornoj retorici.

Stranka koja pripada „još šire, svim građanima“ u stvari još uže, mnogo uže, ne pripada čak ni svom biračkom telu, već je spremna da skakuće i menja boje i mišljenja tako da podseća na staru reklamu za Robnu kuću – „za nekog sve, za svakog ponešto“.

Štaviše, upravo onda kada stranka ima za cilj da nekome obezbedi sve, ona mora u svojoj retorici nastupati tako da svakom drugom nudi ponešto. Praksa svih dosadašnjih stranaka je dokaz toga. Programi im se razlikuju minimalno, optužbe su uglavnom za to da će jedna sprovoditi program bolje od druge – što je i glavni spor između SNS-a i DS-a. Taj program nudi malo patriotizma, malo sportskih metafora, malo borbe protiv korupcije, malo građanštine, malo sela itd. Ono što se od svega toga obistini, međutim, jeste samo onaj deo vezan za „povoljnu investicionu klimu“ i „evropske integracije“, to jest za sluganski odnos prema Evropskoj uniji i razaranje prava radnika i institucija socijalne države zarad privatnih interesa krupnog kapitala. Upravo zbog te suštinske svrhe današnjih političkih stranaka – u prvom redu DS, SPS i SNS – njima i jeste potreban gore pomenuti švedski sto za naivne. Teško da bi i ovo malo ljudi glasalo za njih kada bi otvoreno i bez uzajamno protivrečnih dodvoravanja i obećanja rekli da ekonomski tajkunima nude sve, a retorički i pred kamerama svakome u narodu ponešto.

Ukoliko ovo nije tačno, onda bi g. Mićunović morao da objasni otkud novac Demokratskoj stranci za sprovođenje enormno skupih predizbornih kampanja. Naravno na ovo pitanje bi trebali da odgovore i čelnici drugih slon partija, ali i ostalih parlamentarnih partija.

Da li se DS, ili bilo koja od političkih partija finansira isključivo od članarina i sitnih donacija svojih članova i simpatizera?

Stranka

Iznos potrošen na izborima za NS 2012. godine[2]

Zakonom[3] [4] je propisano 0.1% rashoda Budžeta

Demokratska stranka

468 mil. dinara

874 mil. dinara

 

(20% pre izbora)

175 mil. dinara

Ujedinjeni regioni Srbije

458 mil. dinara

Srpska napredna stranka

307 mil. dinara

Liberalno-demokratska partija

228 mil. dinara

 Tabela: Troškovi predizborne kampanje na izborima za narodne poslanike 2012. godine.

Naravno, predizborni troškovi stranaka samo su jedan od izdataka, ali su baš zato i primer na kome se najjasnije, zbog predizborne dinamike, može videti čije su stranke.

Političke partije su onoga ko ih finansira, pa su, s tim u vezi, i politički programi stranaka koje ih imaju, u interesu onih koji ih finansiraju. Zašto bi ih inače finansirali?

Stranke i finansijeri, Dušan Petričić

Demokratska stranka, s tim u vezi, zaista nije niti Tadićeva niti Đilasova, kako to tvrdi g. Mićunović, ali  je još manje stranka njenih članova [makar ne svih] a nikako stranka „svih građana“. Ona je bila i ostala stranka krupnog kapitala, zajedno sa svim drugim njenim raznobojnim bliznakinjama.


[1] http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:472949-Micunovic-Stranka-nije-ni-Tadiceva-ni-Djilasova

[3] Zakon o finansiranju političkih aktivnosti čl. 20 st. 1..  i to 20% ovih sredstava, dakle, 0,02%, pre kampanje i ostalih 80% [0,08%] nakon izbora partijama koje su osvojile mandate.  http://www.acas.rs/images/stories/1577-11.pdf

[4] Ukupni rashodi za 2012. godinu bili su 874.493.647.000 dinara. - http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/Zakon%20o%20budzetu%20RS%20za%202012.pdf