• 1 Pobuna protiv izumiranja: pobuna protiv koga?
 • 2 Religija - na braniku nepravde
 • 3 Zašto se marksisti protive kontroli imigracije
 • 4 Objašnjenje dolazeće krize kapitalizma
 • 5 Lenjin i Trocki: Za šta su se stvarno borili
 • 6 Napravimo mjesta za krilatog Erosa: pismo radničkoj omladini
 • 7 Marksizam i intersekcionalnost
 • 8 Prilog kritici ideologema „partokratija“, „partijska država“ i srodnih ideoloških zabluda kapitalizma
 • Pobuna protiv izumiranja: pobuna protiv koga?

  Tokom protekle godine svjedočili smo eksplozivnom rastu pokreta za zaštitu okoline. Kroz globalni klimatski štrajk i masovne demonstracije za očuvanje planete koje je pokrenula Greta Tunberg, čitava generacija je okusila političku akciju, razumjevši potrebu za dubokim promjenama s ciljem rješavanja problema uništavanja okoline. U takvom kontekstu je grupa Pobuna protiv izumiranja (XR) pokrenula mnoge. I mladi i stari su shvatili da situacija hitno zahtijeva drastična rješenja, te su stoga mnogi privučeni njihovim djelovanjem i pozivom na trenutnu akciju da bi se sačuvala planeta. Ipak, da li su njihove metode ono što je potrebno klimatskom pokretu? Za šta se zaista bori XR?

  Opširnije
 • Religija - na braniku nepravde

  Polazeći sa kritičkim mišljenjem o svijetu marksisti vrše analizu objektivne stvarnosti i traže osnovne zakonitosti iste, te putem naučnog metoda dokazuju ono što tvrde i promjenu sprovode u praksi. Cilj marksizma je razumijevanje stvarnosti, te im se bez ikakve osnove prigovara da svijet posmatraju samo iz jedne perspektive, a pogotovo na polju politike - jednopartijski sistem. Imati niz različitih mišljenja o svijetu, a da svako počiva na ideji o njemu, nije isto što i imati znanje o svijetu koje je jedno, tačno i dokazivo. Tako dolazi do opravdavanja religijske opresije i zahtijeva se na tome da ona bude dio javnog, a ne privatnog. Religija kao opresivno sredstvo nužno je vezana za buržoasku državu, pogotovo onu koja je u dubokoj materijalnoj krizi. I to nas opet vraća Marksu koji jasno dokazuje da je religija odraz društva u bijedi kao i bunt protiv te bijede. Nemoć izrabljivanih u borbi protiv izrabljivača rađa želju ka nečem boljem, a sa njom i lažnu nadu. Crkva će isto tako potapšati po leđima vladajuću klasu i uvijek joj savjetovati da bude darežljiva prema masama, ali čuvajući poredak koji je ''prirodno stanje stvari''.

  Opširnije
 • Zašto se marksisti protive kontroli imigracije

  Od početka krize 2008. godine, anti-imigrantske stranke i pokreti su dobili na snazi u Europi i SAD-u. Uspjeli su čak pridobiti jedan dio radničke klase za svoj program. To je dovelo do toga da se dio radničkog pokreta počeo prilagođavati tim idejama, pozivajući na strože granične kontrole, opravdavajući svoju poziciju Marxovim citatima. Kao što ćemo pokazati, takve kratkovidne politike nemaju nikakve veze s Marxom ni s tradicijom Prve, Druge ili Treće Internacionale.

   

  Opširnije
 • Objašnjenje dolazeće krize kapitalizma

  U posljednje vrijeme u nizu zemalja, kao glasnik propasti i uništenja, naslovnice poslovnih vijesti sve češće pominju „inverziju prihoda obveznica“. Mnogi radni ljudi se češkaju po glavi i pitaju šta sve to znači. Deset godina nakon "Velike recesije", ne treba da čudi to što mnogi smatraju da živimo u stalnoj recesiji i da situacija ne može biti gora. Realnost je da u većini zemalja stvari nisu dobre, ali mogu postati i daleko gore. U ovome članku ćemo objasniti zašto.

  Opširnije
 • Lenjin i Trocki: Za šta su se stvarno borili

  Objavljujemo prevod brošure "Lenin and Trotsky - What they really stood for" koju su 1969. godine napisali Alan Vuds i Ted Grant, britanski trockisti i osnivači Internacionalne marksističke tendencije. Degeneracija komunističkih partija, kao posljedica birokratizacije prve radničke države, dovela je do potpunog iskrivljavanja Lenjinove teorije i njenog dogmatičnog i mehaničkog prilagođavanja potrebama birokratske klike. Dosljedna borba Trockog i Lijeve opozicije je ne samo bila fizički ugušena, već je i zatrpana gomilom laži i kleveta, koje je proizveo staljinistički aparat gušeći svaku kritiku i rušeći demokratske tradicije boljševika. Laži i iskrivljavanja teorije Trockog su onemogućile novim komunističkim kadrovima da se nakon smrti Staljina upoznaju sa stvarnom prirodom protuvrječnosti unutar SSSR-a i da izučavanju tih proturječnosti priđu naoružani pravom marksističkom analizom. Autori brošure pokazuju da su nakon Oktobarske revolucije Lenjin i Trocki stajali na istim teorijskim i političkim linijama, po svim najvažnijim pitanjima, kao što su borba protiv birokratije, permanentna revolucija i internacionalni karakter socijalizma.

  Opširnije
 • Napravimo mjesta za krilatog Erosa: pismo radničkoj omladini

  Novo komunističko društvo gradi se na principima drugarstva i solidarnosti. Solidarnost nije samo svjesnost o zajedničkim interesima; ona takođe zavisi od intelektualnih i emotivnih veza koje povezuju pripadnike zajednice. Kako bi se izgradio društveni sistem zasnovan na solidarnosti i zajedništvu, važno je da su ljudi sposobni za ljubav i tople emocije. Proleterska ideologija pokušava da obrazuje i ohrabri svakog člana radničke klase da bude sposoban odgovoriti na nevolju i potrebe klase, na saosjećajno razumijevanje drugih i stvaranje svijesti o vezi pojedinca sa zajednicom. Ove "tople emocije" - osjećajnost, saosjećanje, odgovornost - proizilaze iz jednog izvora: oni su aspekti ljubavi, ne u uskom, seksualnom smislu već u širem značenju riječi. Ljubav je emocija koja ujedinjuje i posljedično ima organizujući karakter. Buržoazija je bila svjesna ovoga, i u pokušaju da stvori stabilnu porodicu, podigla je "bračnu ljubav" kao moralnu vrlinu; biti "dobar porodični čovjek" je u očima buržoazije bio važan i vrijedan kvalitet. Proletarijat bi takođe u obzir trebao uzeti psihološku i socijalnu ulogu ljubavi, i u širem smislu i u smislu veze među polovima, ne u jačanju porodično-bračnih veza već u razvoju zajedničke solidarnosti.

  Opširnije
 • Marksizam i intersekcionalnost

  Inspirišući pokreti kao što su Idle No More, Black Lives Matter, demonstracije širom svijeta povodom Internacionalnog dana radnih žena, elementi Anti-Tramp pokreta su samo neki od primjera želje među radnicima i omladinom da se bore protiv ugnjetavanja i diskriminacije. Preovladavajuće perspektive mnogih ovih pokreta, čije je vodstvo pod uticajem akademske ljevice, je intersekcionalnost. Zato nije iznenađujuće da jedan sloj mladih ljudi i studenata koje su ovi pokreti politizovali posmatraju ugnjetavanje kroz intersekcionalnost. Ali šta intersekcionalnost znači, da li je korisna za borbu protiv ugnjetavanja, i da li je kompatibilna sa marksizmom?

  Opširnije
 • Prilog kritici ideologema „partokratija“, „partijska država“ i srodnih ideoloških zabluda kapitalizma

  Dok su na vlasti, kapitalističke stranke interese kapitalista koji ih finansiraju promovišu kao opšti, „nacionalni“ interes, a njihove želje i potrebe pretvaraju u zakone države. Tako su kapitalisti koji su jače povezani sa stranim kapitalom i orijentisani spoljnoj trgovini često opredeljeni liberalno i kosmopolitski i podržavaju popuštanje carinskih propisa i nameta, dok su kapitalisti koji su pretežno orijentisani na snabdevanje unutrašnjeg tržišta najčešće pobornici nacionalizma, tvrđih granica i zaštitnih carina jer žele da podriju saradnju one prve frakcije sa njihovim stranim konkurentima.

  Opširnije
 • 1

V E S T I

 • 1
 • 1

Saopštenja

 • 1

Solidarnost sa Karlosom Latufom

Brazilski levičarski karikaturista Karlos Latuf je dobio pretnje smrću od strane policajaca na aktivnoj dužnosti, što je posledica njegove kritike policijskih ubistava, i poslao je apel levičarskim organizacijama da se mobilišu i brane njegov život.

(https://www.facebook.com/realcarloslatuff/posts/267621593376465)

Brazilska Marksistička levica je već izrazila solidarnost, učinimo isto širenjem ove poruke nadugačko i naširoko. 

 

U ime Internacionalne marksističke tendencije i sajtova In Defense of Marxism i Crvena kritika, koji su veoma često koristili njegove karikature, želimo da izrazimo solidarnost sa @realcarloslatuff.

Marksistička omladina Crveni

Tribine

Tribine na kojima su govorili članovi Crvenih.
Loading Player...

Mediji

Crveni u medijima.
Loading Player...

Govori

Govori članova Crvenih.
Loading Player...